S&D frakcijos naujienos 2020 vasaris

Šioje apžvalgoje atrinkome aktualiausias pastarųjų savaičių S&D frakcijos naujienas, kurios atspindi Europos Parlamento socialdemokratų požiūrį į įvairias ES aktualijas.

 

Padėtis Lenkijoje

Sausio mėnesį diskutuodami apie situaciją Lenkijoje, manėme, kad viskas negali dar labiau blogėti, tačiau tenka apgailestauti, jog klydome. Nepaisydamas Venecijos komisijos įspėjimų ir praėjus vos kelioms dienoms po komisarės Jourová vizito Varšuvoje, Lenkijos prezidentas pasirašė naują teisėjų drausmės įstatymą, plačiai vadinamą „triukšmingu įstatymu“. Pagal šį naująjį įstatymą teisėjai gali būti baudžiami ar net atleidžiami už vyriausybės vykdomų teismų reformų teisėtumo kritiką ar suabejojimą. Nauju įstatymu siekiama ne tik atimti teisėjų nepriklausomybę. Jis taip pat užkerta kelią Lenkijos teisėjams taikyti Europos teisę, kaip ją išaiškino Europos Teisingumo Teismas. Tai yra tiesioginis išpuolis prieš ES teisinius pagrindus ir tai gali lemti Lenkijos pasitraukimą iš ES teisinės tvarkos. Socialdemokratai ragina Europos Komisiją pradėti naują pažeidimo procedūrą, susijusią su šiuo įstatymu.

 

Darbo rinkų skaitmenizacija

Skaitmeninės technologijos suteikia mums galimybių. Niekada anksčiau žmonės neturėjo tiek galimybių mokytis, bendrauti, dalyvauti ir kurti. Tačiau daugeliui europiečių vis dar trūksta reikiamo skaitmeninio supratimo ir įgūdžių, kad būtų galima visapusiškai išnaudoti skaitmeninės revoliucijos galimybes. Europos Sąjungos švietimo sistemos turi būti modernizuotos visoje Sąjungoje, kad būtų išvengta skaitmeninės atskirties visuomenėje. Užimtumo ir socialinė politika turi neatsilikti nuo darbo rinkų skaitmeninimo. Mums reikalinga nauja socialinė sutartis - įskaitant minimalų atlyginimą, kolektyvinių derybų stiprinimą. Mes turime sudaryti sąžiningas darbo sąlygas darbuotojams. ES reikalinga nauja dirbtinio intelekto (AI) ir robotikos teisinė sistema, įskaitant pagrindinių teisių gynimo garantiją. Ji neturi diskriminuoti dėl lyties, etninės priklausomybės ar seksualinės orientacijos. ,,Cambridge Analytica” ir "Clearview" yra tik ryškiausi invazinio mūsų asmeninių duomenų naudojimo ir piktnaudžiavimo jais pavyzdžiai. Rinkimai manipuliuojantys rinkėjais ir veido atpažinimo funkcijos yra rimta grėsmė. Mes turime apsaugoti mūsų demokratiją.

 

Transeuropinė energetikos infrastruktūra

Socialistų ir demokratų europarlamentarai parėmė pasiūlymą, kuris leis transeuropinę energetikos infrastruktūrą suderinti su naujuoju Europos ekologiniu susitarimu ir Paryžiaus susitarimu. Rezoliucijoje, pateiktoje balsuoti, raginama priimti naujus, geresnius ir ekologiškesnius transeuropinės infrastruktūros reglamentus, kurie prisidėtų prie anglies dvideginio išmetimą mažinančios ekonomikos.  Šioje rezoliucijoje pakartojamas įsipareigojimas siekti Sąjungos energetikos ir klimato tikslų. Ji ragina Komisiją iki 2020 m. pabaigos pasiūlyti pereinamojo laikotarpio gaires dėl išlaidų pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, siekiant užtikrinti, kad išlaidos ir atranka atitiktų įsipareigojimus, prisiimtus pagal Paryžiaus susitarimą.

 

V.Blinkevičiūtės biuro informacija