S&D frakcijos naujienos 2020 kovas

Šioje apžvalgoje atrinkome aktualiausias pastarojo meto S&D frakcijos naujienas, kurios atspindi Europos Parlamento socialdemokratų požiūrį į įvairias ES aktualijas.

 

Žaliasis susitarimas

,,Green deal” arba ,,Žaliasis susitarimas” turėtų būti pirmasis teisėkūros aktas, kurį pristatys Ursulos von der Leyen Komisija, siekdama įgyvendinti ambicingą tikslą iki 2050 m. padaryti Europą pirmuoju klimato atžvilgiu neutraliu žemynu. Socialistai ir demokratai visada buvo šio esminės iniciatyvos  priešakyje. Mes raginame įsteigti „Klimato patariamąją tarybą“, kuri, teikdama rekomendacijas ir užtikrindama ES politikos suderinamumą su klimato tikslais, galų gale galėtų stebėti ir įvertinti pažangą siekiant Komisijos tikslų. Taip pat, klimato teisės aktas turėtų apibrėžti fiksuotą šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų, atsižvelgiant į nustatytus tikslus 2030, 2040 ir 2050 metams. Jei norime, kad signalas būtų aiškus, turime turėti įstatymą, kuris būtų priimtas prieš COP26 viršūnių susitikimą Jungtinėje Karalystėje.

 

Pabėgėlių krizė

Mūsų frakcija yra labai susirūpinusi dėl tūkstančių pabėgėlių, esančių ant Turkijos ir ES sienos. Raginame ES vadovus elgtis atsakingai. Teisės turi būti visapusiškai gerbiamos.

ES turi paremti Graikiją ir Bulgariją, tuo pat metu primindama joms apie savo įsipareigojimus. Socialdemokratai ragina  ES vidaus reikalų ministrus bei užsienio reikalų ministrus dar kartą patvirtinti, kad ES yra visiškai atsidavusi mūsų tarptautiniams įsipareigojimams ir pateikti tvarius sprendimus, pagrįstus solidarumu ir sąžiningu atsakomybės pasidalijimu. S&D frakcija ragina Europos Parlamento narius artimiausioje plenariniame posėdyje aptarti situaciją pasienyje.

Tokios pasienio valstybės narės kaip Graikija ir Bulgarija daugelį metų buvo paliktos vienos. Ši krizė neatrodo ,,lyg iš giedro dangaus”, ją buvo galima numatyti, tačiau ES Taryba per ilgai vengė ilgalaikių sprendimų. Dabar turime skubiai veikti ir kompensuoti nepakankamą vadovavimą regionui. Prie Turkijos sienos svarbiausia turi būti žmonių saugumas ir orumas. Nors Turkija prisiima dalį atsakomybės, mes, Europos Sąjunga, turime laikytis savo vertybių ir įsitikinti, kad jokios priemonės neprieštarauja ES ir tarptautinei teisei. Tai ne tik mūsų moralinė  bet ir teisinė pareiga. Žmonės, kurie jau daugelį metų kenčia, vis dar bėga iš karo zonų. Jie turi teisę prašyti prieglobsčio ir jaustis oriai.

 

Lyčių lygybė

Po daugelio metų socialistų ir demokratų raginimų, Europos Komisija pagaliau pateikė naują išsamią lyčių lygybės strategiją. Kaip buvo žadėta per pirmąsias 100 savo kadencijos dienų, Helena Dalli ateinantiems penkeriems metams pateikė ambicingą planą, kaip panaikinti lyčių nelygybę ir diskriminaciją. Siūlomi veiksmai apima: smurto dėl lyties ir stereotipų panaikinimą; vienodą dalyvavimą ir galimybes darbo rinkoje, įskaitant vienodą atlyginimą; lyčių pusiausvyros užtikrinimą priimant sprendimus politikoje. Moterys ES sudaro daugiau nei pusę gyventojų, tačiau jos nepakankamai atstovaujamos priimant ekonominius ar politinius sprendimus, jų užimtumo lygis yra mažesnis ir uždirba mažiau nei vyrai. Be to, kiekvieną dieną moterys žudomos visame pasaulyje dėl nesuvokiamos priežasties. Dėl to, jog yra moterys. Turime sutelkti visas jėgas, kad panašių dalykų nebebūtų. Pagaliau turime planą ir bendrus tikslus moterų teisių ir lyčių lygybės srityje ES. Ypač svarbus įsipareigojimas kovoti stereotipais, kurie yra viena pagrindinių diskriminacijos priežasčių. Kova su stereotipais yra būtina, jei norime pasiekti visišką lygybę!  Pati strategija yra tik pradžia. Neturėtume gaišti daugiau laiko. Stambulo konvencija turi būti skubiai ratifikuota arba, jei ji vis dar bus blokuojama, kuo greičiau turi būti pradėtas įgyvendinti planas B, kuriuo kitais metais bus įvestos kitos teisinės priemonės smurtui prieš moteris panaikinti.

Covid-19

Po itin didelio „Covid-19“ viruso protrūkio mes, europiečiai ir ES institucijos, esame raginami būti vieningi, kad laimėtume šią kovą. ES lygiu reikia imtis skubių priemonių, kad būtų sustabdytas jos plitimas. Tik vieningai ir solidariai galime įveikti šią krizę. Turime pripažinti svarbų visuomenės sveikatos priežiūros sistemų vaidmenį ir tai, kaip žmonės reaguoja į labai griežtas priemones tokiose šalyse kaip Italija. Mes visi kartu turime elgtis atsakingai ir būti atsargūs. Turime gerinti dalijimąsi informacija ir parodyti solidarumą, kai reikia teikti pagalbą labiausiai nukentėjusiems. Mes, kaip politikai, taip pat esame atsakingi už bet kokio ekonominio ir socialinio šios krizės poveikio numatymą. Valstybės narės turi investuoti tiek, kiek reikia, kad būtų išvengta viruso plitimo ir pasirūpinta sergančiaisiais. Tačiau vien fiskalinio lankstumo nepakanka. Turėtų būti suteikta papildoma finansinė parama. Europos investicijų bankas turėtų naudotis visomis savo galimybėmis, siekdamas suteikti MVĮ skubų likvidumą, remti labiausiai nukentėjusių ekonomikos sektorių finansavimą ir apsaugoti darbo vietas. Viena iš šios krizės pamokų yra tai, kad ilgainiui visos valstybės narės turi stiprinti savo socialinės apsaugos ir visuomenės sveikatos sistemas, teikdamos gerai įrengtą ir aukštos kokybės sveikatos priežiūros infrastruktūrą, vienodai prieinamą visiems.