S&D frakcijos naujienos

Socialistų ir Demokratų frakcija yra pirmaujanti centro kairiųjų pažiūrų ir antra pagal dydį politinė grupė Europos Parlamente. Frakcijos nariai yra įsipareigoję kovoti už socialinį teisingumą, užimtumą ir augimą, vartotojų teises, tvarų vystymąsi, finansų rinkos reformą ir žmogaus teises, kad būtų sukurta stipresnė ir demokratiškesnė Europa ir geresnė ateitis visiems. Norime grąžinti žmonėms pasitikėjimą ES.

Šioje apžvalgoje mes atrinkome aktualiausias frakcijos savaitės naujienas, kurios atspindi Europos Parlamento socialdemokratų požiūrį į įvairias ES aktualijas.

 Santykiai su Jungtyne Karalyste

Europos Komisija pateikė savo pasiūlymus pradėti derybas dėl naujos ES ir Jungtinės Karalystės partnerystės. Derybų dėl būsimų santykių klausimą kitą savaitę taip pat svarstysime Parlamento plnearinėje sesijoje.

Europos Parlamento žinia bus aiški: būsimų santykių užmojų lygis priklausys nuo JK vyriausybės noro išlaikyti vienodas konkurencijos sąlygas ir jas derinti su ES taisyklėmis tokiose svarbiose srityse kaip socialiniai ir aplinkos standartai, taip pat - mokesčių ir konkurencijos politikos sritys. Kurdami naują ES ir JK partnerystę turime suprasti, kad niekas negali prilygti narystei ES, kalbant apie teises ir privilegijas.

Ateityje esame įsipareigoję ambicingam susitarimui su JK. Tačiau kuo daugiau kliūčių kelia JK vyriausybė, tuo sunkiau tampa įgyvendinti šį užmojį. Vis dėlto, jei JK nori įgyti vienodas sąlygas, susijusias su socialiniais, darbo ir aplinkos apsaugos standartais, galime tikėtis partnerystės, kuri būtų naudinga abiejų pusių piliečiams. JK paliekant ES, EP nariai visada siekė apsaugoti bendrosios rinkos vientisumą, muitų sąjungą ir keturias laisves, įskaitant laisvą piliečių judėjimą.

Dabar, kai žvelgiame į būsimus santykius, EP nariai ir toliau sieks apsaugoti šiuos pagrindinius ES ramsčius, įsitikindami, kad nepažeidžiama ES teisinė tvarka ir kad esminiai demokratijos principai, žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir valstybinės valdžios principai yra nepažeisti, o įstatymų yra paisoma.

Mūsų frakcija palankiai vertina tai, kad buvo pradėtos viešosios konsultacijos dėl ES ekonomikos valdymo peržiūros. kaip labai reikalinga galimybė patobulinti ES fiskalines taisykles, įvardijama įvedama Auksinę tvarių investicijų taisyklė. Mes agitavome už teisingą perėjimą prie socialinės ir tvarios Europos ir dabar stengiamės užtikrinti „Žaliojo susitarimo“ finansavimą. Kad šio susitarimo užmojai taptų realybe, turime skirti nemažai lėšų. Komisijos skaičiavimais, norint pasiekti Paryžiaus klimato tikslus, kiekvienais metais reikia papildomų 260 milijardų eurų.

Atėjo laikas atnaujinti savo biudžeto taisykles, kad valstybės narės galėtų investuoti į geresnę ateitį. Fiskalinių taisyklių persvarstymas gali būti reikšmingas žingsnis siekiant pakeisti Europos kryptį tvarios ir socialinės ateities link. Mes raginame konservatorius ir liberalus parodyti, kad jie taip pat nori, kad Žaliasis susitarimas taptų realybe.

Socialistų ir demokratų frakcija pritaria pasiūlytai naują stojimo į ES derybų metodikai, kurią pristatė Europos Komisija. Mes sutinkame, kad visame procese ypatingas dėmesys turi būti skiriamas teisinei valstybei. Bet kokiu atveju naujoji metodika neturi būti naudojama kaip pasiteisinimas siekiant dar labiau atidėti plėtros procesą, kuris jau ir taip apima kelerius metus ar net dešimtmečius trunkančias ilgas derybas.

 ES plėtra

Mes dar kartą raginame valstybes nares kuo greičiau pradėti stojimo derybas su Albanija ir Šiaurės Makedonija.

Plėtra buvo viena iš sėkmingiausių ES politikos krypčių ir ji turi būti tęsiama, nes tai yra geriausia priemonė silpnoms Balkanų valstybėms įtvirtinti demokratines reformas. Tiesa, po paskutinės didelės plėtros 2004 m. išmokome daug pamokų. Metodiką galima ir reikia tobulinti, kad galėtume išspręsti ES ir Vakarų Balkanų piliečių rūpesčius. Šis procesas turi būti pagrįstas pasiektais tikslais ir jo esmė - griežtos sąlygos, tai reiškia, kad bet kuri šalis įstos tik tada, kai bus įvykdyti būtini kriterijai. Galutinis tikslas turėtų likti tas pats: visavertė narystė ES.

Be pagrindinių dalykų, mes taip pat tikimės didesnio dėmesio socialiniam aspektui ir socialinės bei ekonominės sanglaudos skatinimui. Taip pat reikia papildomų pastangų siekiant padėti išspręsti iškilusius dvišalius ir valdymo regione klausimus.

 

V.Blinkevičiūtės biuro informacija