S&D frakcijos lapkričio mėnesio naujienos

 

Europos socialinių teisių ramstis

Europa žadėjo: jei sunkiai dirbsi, turėsi gerą gyvenimą. Ir tai tapo tiesa. Daugelį dešimtmečių milijonai žmonių gyveno ramiai ir klestinčiai jie mokėsi ir sunkiai dirbo, o tada galėjo uždirbti deramą atlyginimą, nusipirkti namus, auginti savo vaikus. Šiandien Europos pažadas yra pažeistas. Dabar „Covid-19“ pandemija grasina sugriauti viską, ką Europa ir pasaulis statė šitiek metų.

Šiandien atėjo laikas atkurti Europos pažadą. Vykdydami socialinių teisių darbotvarkę norime pastatyti užtvanką, kad apsaugotume žmones. Mes norime, kad vyriausybės įsipareigotų siekti konkrečių socialinių tikslų, pavyzdžiui, perpus sumažinti jaunimo nedarbą, užtikrinti vienodą atlyginimą vyrams ir moterims arba visiems užtikrinti prieinamą būstą. Kiekvienas žmogus turi galėti gyventi iš savo darbo. Štai kodėl mes kovojame už deramą minimalų atlyginimą.

Daugelį metų ES ir vyriausybės daugiausia dėmesio skyrė ekonominei politikai, o vidaus rinkos laisves iškėlė aukščiau darbuotojų teisių. Jau seniai reikia vadovautis profesinių sąjungų ir darbuotojų judėjimo raginimu socialinius tikslus pagaliau prilyginti ekonominiams tikslams. Mes raginame apibrėžti privalomus tikslus valstybėms narėms, siekiant sumažinti nelygybę mūsų visuomenėse. Europa turi tapti darbuotojų apsaugine jėga, kad vėl įvykdytų pažadą.

 

Covid-19

Po susitikimo Rijade, Saudo Arabijos Karalystėje su G20 finansų ministrais ir centrinio banko valdytojais aptarti galimą skolų tvarkymą ir paramos pažeidžiamoms šalims veiksmus kovojant su „Covid-19“, S&D grupė išreiškia savo paramą. Tai yra nepaprastai svarbu norint pasiekti darnaus vystymosi tikslus, kovoti su didėjančia nelygybe ir sustabdyti bei pakeisti klimato kaitą.

Mes džiaugiamės, kad G20 finansų ministrai ir centrinių bankų valdytojai pritaria bendrai skolų tvarkymo sistemai, viršijančiai skolų tarnybos sustabdymo iniciatyvą. Tai leidžia 73 reikalavimus atitinkančioms šalims sustabdyti skolų aptarnavimo mokėjimus oficialiems dvišaliams G20 /Paryžiaus klubo kreditoriams iki 2020 m. pabaigos ir galbūt po 2021 m. birželio mėn., jei to reikės dėl ekonominės ir finansinės padėties.

ES ir mūsų valstybės narės strategiškai prisidėjo kuriant DSSI, kuri, susidūrusi su pandemija, 46 šalims iškart suteikė 5 milijardus JAV dolerių sveikatos, ekonominėms ir socialinėms išlaidoms.

Turime tęsti šias diskusijas ir imtis tolesnių strateginių priemonių.Mums reikia konkrečios strategijos, kuri, ypač vykstant pasaulinei Covid-19 pandemijai, turi apimti trumpalaikius ir ilgalaikius veiksmus. Pažeidžiamiausioms šalims turi būti suteikta galimybė sutelkti pastangas kovojant su dabartine „Covid-19“ krize ir jos sveikatos, socialiniu ir ekonominiu poveikiu.

Mes būtinai turime sustabdyti skolų krizes. Norėdami užkirsti kelią būsimiems sukrėtimams, besivystančiose šalyse turime sukurti atsparią, teisingą ir lygią visuomenę.

Mes negalime leisti žmonėms paskęsti skolose ir reikalauti, kad jie kuo greičiau grąžintų kiekvieną centą. Mūsų pareiga yra palaikyti juos kovojant su „Covid-19“, tačiau taip pat užtikrinti, kad nebūtų pakenkta jų socialiniam ir ekonominiam atsigavimui.

Krizinė situacija yra nevienalytė ir reikalauja praktinių sprendimų. Kaip europiečiams, mums reikia stiprių partnerių su sveika ekonomika ir visuomene, kad pasiektume bendrus tikslus.

 

ES biudžetas

S&D europarlamentarai sustiprino savo raginimą ateinantiems metams skirti tvirtą ES biudžetą. Šis biudžetas, kaip pirmasis beprecedentis daugiametis finansinis planas, turi atspindėti piliečių prioritetus: sveikata, klimatas, jaunimas ir kultūra, kartu išlaikant socialinę dimensiją.

2021 metai yra pirmieji kito daugiametio ES biudžeto metai. Labai svarbu, kad parodytume piliečiams, kad pažadai neliks tik tuščiais žodžiais. Štai kodėl 2021 m. biudžetas yra labai svarbus. Iki šiol derybos komitetuose užtikrino sustiprintą daugelio mūsų pažangių pavyzdinių jaunimo, sveikatos, klimato, teisingo perėjimo, infrastruktūros, kultūros, lyčių, išorės veiksmų ir humanitarinės pagalbos programų finansavimą. Tikimės, kad balsavimas plenariniame posėdyje patvirtins šiuos laimėjimus visų europiečių labui.

Ką tik pasiekėme istorinį susitarimą dėl kitos DFP šią savaitę. Tai padidins mūsų galimybes finansuoti 2021 m. biudžetą ir suteiks mūsų piliečiams pagalbos ir vilties, kurios jie tikisi.

 

ES biudžetas

Vengrijos ir Lenkijos vyriausybės, dabar palaikomos ir Slovėnijos, gali pakenkti visam pastarųjų mėnesių ES darbui ir pakenkti 445 milijonams europiečių, kuriems reikia kuo greičiau įgyvendinti atkūrimo paketą. Vaizduoti šią blokadą kaip Briuselio biurokratų ir nacionalinių vyriausybių kovą yra visiškai demagogiškas ir nesąžiningas. Mes, Europos institucijose, atstovaujame Europos piliečiams ir dirbome dieną ir naktį, kad rastume precedento neturinčios „Covid-19“ krizės sprendimus. Ir toliau ieškosime geriausių sprendimų.

Yra teisinių būdų, kaip kitos 25 valstybės narės gali judėti į priekį be Vengrijos ir Lenkijos, tačiau manau, kad turėtume vengti šio sprendimo. Taip galima nubausti tik Vengrijos ir Lenkijos piliečius, o tai pamaitintų dviejų greičių Europą. Socialistai ir demokratai siekia regionų ir šalių konvergencijos, ir mes nenorime palikti piliečių nė vienoje šalyje.

Tuo pačiu principu mes nepripažįstame, kad bet kurios ES valstybės narės piliečiams negali būti suteiktos tokios pačios demokratinės garantijos ir pagarba teisinei valstybei, kaip ir kitiems ES piliečiams. Mes esame įstatymu ir lygiomis teisėmis paremta Sąjunga.

Dabar ES Tarybos konservatorių lyderių pareiga yra įtikinti savo kolegas Vengrijoje, Lenkijoje ir Slovėnijoje persvarstyti.

 

Žaliasis susitarimas

Tvari bendroji rinka yra mūsų politinės grupės diskusijų esmė. Turime garantuoti, kad „Žaliasis susitarimas” nebus skirtas tik turtingiesiems ir privilegijuotiesiems. Reikėtų atkreipti dėmesį į ilgesnį produktų galiojimo laiką, teisinių ir komercinių garantijų derinimą ir tokių reiškinių kaip „greita mada“ reguliavimą, taip pat neparduotų produktų naikinimą. Tik tai neleis šiam susitarimui likti tuščiu pažadu.

Mes raginame uždrausti ankstyvą produktų senėjimą ir įvesti privalomą ženklinimą numatomu jų naudojimo laikotarpiu. Piliečiai turėtų žinoti, kam išleidžia pinigus. Atsižvelgdami į tai, kad 77 proc. piliečių norėtų taisyti, o ne pirkti naują produktą, mes raginame Komisiją įvesti teisę vartotojams remontuoti produktus, turint atsarginių dalių už prieinamą kainą.

Priešingai nei konservatoriai ir liberalai, mokslo ir technologijų organizacijos reikalauja veiksmingai uždrausti ankstyvą senėjimą, kurio tikslas - sumažinti produktų gyvavimo laiką. Jie taip pat primygtinai reikalauja, kad produktų patvarumas ir pataisomumas būtų privalomas, o ne tik savanoriškas, už ELP pageidaujamą, ženklinimą, kad vartotojai galėtų priimti pagrįstus pirkimo sprendimus ir sustiprintų pakartotinio naudojimo sektorių.

Be to, moksliniai tyrimai ir technologijos siekia kovoti su neparduotų prekių sunaikinimu ir ragina reformuoti bendrąją rinką, kuri skatintų tvarius gamybos ir vartojimo modelius, kartu užtikrinant aukšto lygio darbuotojų teises ir tuo pat metu naudą visai visuomenei.

 Vartotojų apsauga

Po tokių žalingų skandalų kaip „Dieselgate“, Europos Parlamento S&D frakcija palaikė norą gerinti vartotojų teises pasitelkiant ES masto kolektyvinio žalos atlyginimo sistemą.

Visoje ES, nepaisant to, kur kas gyvena, ar kur buvo pirkti produktai, vartotojai galės susiburti imtis kolektyvinių teisinių veiksmų.

S&D grupė visada buvo pasiryžusi pirmenybę skirti vartotojų interesams, tad šis sprendimas žymės svarbų žingsnį pirmyn perkeliant vartotojų apsaugą už šalių ribų. Su naujais įstatymais soacialdemokratai užtikrino, kad vartotojai visoje Europoje turėtų teisę kreiptis į teismą, o žmonės galėtų suvienyti savo jėgas ir reikalauti žalos atlyginimo ES mastu dėl didelių kompanijų padarytos žalos.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija