S&D frakcijos gegužės mėnesio naujienos

Derybos dėl BREXIT

Mūsų frakcija ragina padaryti didesnę pažangą derybose tarp JK ir ES dėl būsimų santykių, ypač užtikrinant vienodas sąlygas.

Po vyriausiojo ES derybininko Michelio Barnier pranešimo apie trečiąjį derybų etapą, S&D išreiškė susirūpinimą dėl to, kad deryboms liko itin mažai laiko iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Yra keletas svarbių sričių, kuriose JK stabdo bet kokią reikšmingą pažangą siekiant visapusiško laisvosios prekybos susitarimo, pavyzdžiui, lygių galimybių klausimas ar vyriausybės atsisakymas rimtai pažvelgti į veiksmingą būsimų santykių valdymo struktūrą.

Mes laikomės aiškios pozicijos, kad be tvirtų vienodų sąlygų susitarti neįmanoma. Michelis Barnier ir jo komanda visiškai remia įsipareigojimų, jau suderintų su ministru pirmininku Borisu Johnsonu, pateiktą politinėje deklaracijoje, siekimą užtikrinti aukštą aplinkos, socialinę ir vartotojų apsaugą ir užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai.

Birželio mėnesį bus priimami svarbūs sprendimai dėl derybų ateities, todėl labai svarbu susėsti prie apskritojo stalo, kad rastume veiksmingus sprendimus, dėl kurių kyla nesutarimų. Vis dar įmanoma išvengti chaotiško nesusitarimo scenarijaus, tačiau tam, kad tai įvyktų, JK privalo tinkamai įsitraukti ir parodyti politinę valią.

 

Biologinės įvairovės strategija

Atsižvelgiant į nerimą keliantį biologinės įvairovės nykimą bei ekosistemų blogėjimą, raginame skubiai pakeisti dabartines aplinkosaugos tendencijas.

2030 m. Biologinės įvairovės strategija yra geras atspirties taškas, tačiau turime įsitikinti, kad šį kartą pasieksime savo tikslus. Džiaugiamės matydami, kad į strategiją įtraukta nemažai mūsų frakcijos reikalavimų, pavyzdžiui, apsaugoti bent 30% ES sausumos ir jūrų ekosistemų, nustatyti privalomą pesticidų naudojimo mažinimo tikslą ir apsaugoti miškus. Mes taip pat raginame nustatyti privalomą  30 proc. aplinkos atkūrimą.

Labai svarbu, kad biologinės įvairovės apsauga būtų visapusiškai integruota į visas politikos sritis. Šiuo atžvilgiu mes taip pat atidžiai išnagrinėsime strategiją. Pokyčiams reikia ne tik privalomų tikslų ir tinkamo įgyvendinimo, bet ir atitinkamo finansavimo. Naujojoje DFP norime pamatyti konkretų tikslą - ne mažiau kaip 10% skirti biologinei įvairovei.

,,COVID-19“ pandemija parodė, kad mūsų sveikata ir gerovė labai priklauso nuo mūsų aplinkos sveikatos. Turime apsaugoti savo ekosistemas ir biologinę įvairovę, jei norime ateityje sumažinti panašias grėsmes. Mums reikia pokyčių, norint susidurti su vadinamuoju šeštuoju masiniu išnykimu. Padarysime viską, kad tai pasiektume.

 

Nauja Izraelio vyriausybė

Po balsavimo Izraelio Knesete buvo prisaikdinta naujoji Izraelio vyriausybė. Baigėsi net 18 mėnesių trukusi politinė aklavietė. Pagal koalicijos susitarimą ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu po 18 mėnesių pakeis Mėlynųjų ir baltųjų partijos pirmininkas Benny Gantzas. Darbo partija taip pat nusprendė prisijungti prie Netanyahu vadovaujamos vyriausybės.

Mūsų frakcija yra labai susirūpinusi dėl naujos Netanyahu vadovaujamos vyriausybės.

Turėjome galimybę baigti Netanyahu erą. Labai liūdna dėl Izraelio Darbo partijos sprendimo prisijungti prie koalicinės vyriausybės. Jie praleido istorinę galimybę pakeisti Izraelio politiką.

Ši vyriausybė labiau primena asmeninę Benjamino Netanyahu pasitraukimo strategiją, nei realią, bet vis tiek pavojingą politinę programą. Jei Netanyahu savo retoriką pavers veiksmais, tai gali sukelti Izraelio neteisėtą aneksuotų okupuotų teritorijų prijungimą.

S&D frakcija niekada tam nepritars. Mes dar kartą patvirtiname savo įsitikinimą, kad derybų būdu priimtas, teisingas ir perspektyvus dviejų valstybių sprendimas, kurį kartu palaiko ir Izraelio, ir Palestinos žmonės, yra vienintelis kelias į ilgalaikę taiką Viduriniuose Rytuose.