Sausio 12-15 d. Europos Parlamento plenarinė sesija

Sausio 12-15 d. Strasbūre vyksta Europos Parlamento plenarinė sesija.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donald Tusk pristatys ES valstybių vadovų susitikimo rezultatus

Antradienį EP nariai aptars EVT rezultatus su jos naujuoju vadovu Donald Tusk. Gruodžio mėn. vykusiame ES valstybių vadovų susitikime buvo pritarta 315 mlrd. eurų investicijų paketui, skirtam ES ekonomikos atgaivinimui.Minėtas investicijų paketas numato įsteigti naują Europos strateginių investicijų fondą, kuris 2015-2017 m. mobilizuotų 315 mlrd. eurų ir išjudintų stringančią ES ekonomiką. Planuojama, kad jau š.m. sausio mėn. Europos Komisija pateiks atitinkamą teisinį pasiūlymą, tikintis, kad Europos Parlamentui ir ES Tarybai pavyks jį suderinti iki 2015 m. birželio mėn. ir taip sudaryti sąlygas neatidėliotinam investavimui.

Latvija perima iš Italijos pirmininkavimą ES

Trečiadienį 9 val. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Latvijos premjerė Laimdota Straujuma pristatys savo šalies pirmininkavimo ES Tarybai programą ir prioritetus. Antradienį ryte kartu su EP nariais savo šalies pirmininkavimo rezultatus įvertins Italijos ministras pirmininkas Matteo Renzi ir Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker2004 m. tapusi ES nare Latvija pirmą kartą stos prie ES pirmininkavimo vairo. Latvijos pirmininkavimo ES prioritetai - konkurencinga, skaitmeninė ir įsitraukusi Europa.

Aušvico išvadavimo 70-ųjų metinių minėjimas

Antradienį EP pirmininkas Martin Schulz perskaitys pareiškimą, skirtą 1945 m. sausio mėn. Aušvico-Birkenau koncentracijos stovyklos išvadavimo minėjimui.1940 m. nacistų okupuotoje Lenkijoje įsteigta Aušvico koncentracijos stovykla buvo didžiausia iš nacistinės Vokietijos mirties stovyklų. Savo gyvybes joje prarado daugiau nei vienas milijonas vyrų, moterų ir vaikų.

EP nariai balsuos dėl Komisijos veiklos 2015 m. programos

Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos, kuri įvertins Europos Komisijos 2015 m. veiklos programą.EP nariai minėtą programą aptarė su Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker ir jo pirmuoju pavaduotoju Frans Timmermans praėjusių metų gruodžio 16 d.. Europarlamentarai išsakė nevienareikšmę nuomonę, kaip turėtų būti įgyvendinami 2014 m. spalio 15 d. deklaruoti J.-C. Juncker politiniai įsipareigojimai.

Europarlamentarai spręs dėl genetiškai modifikuotų kultūrų ateities

Antradienį Europos Parlamentas balsuos dėl naujų taisyklių, kurios suteiks ES valstybėms teisę apriboti ar uždrausti savo teritorijoje genetiškai modifikuotų kultūrų auginimą, net jei jų auginimui išduotas leidimas ES mastu. Pasiūlymas dėl naujų taisyklių buvo pateiktas 2010 m., tačiau dėl skirtingų ES valstybių nuomonių prireikė keturių metų susitarimui pasiekti. 2014 m. gruodžio mėn. EP ir ES Tarybos derybininkai suderino jautriausius minėtų taisyklių aspektus.

Naujosios taisyklės išplės ES valstybių galimybes riboti GM kultūrų auginimą savo teritorijoje. Šiam sprendimui priimti bus galima remtis ne tik Europos maisto saugo tarnybos (EFSA) tyrimuose nustatyta rizika sveikata ir aplinkai, tačiau ir galimu poveikiu šalies aplinkos apsaugos politikai. ES valstybės taip pat galės drausti GM kultūrų auginimą remdamosios teritorijų planavimo reikalavimais, socialiniu ir ekonominiu poveikiu, žemės ūkio politikos tikslais ar vengdamos neplanuoto GM organizmų patekimo į kitus produktus.

Taisyklių projekte pažymima, kad ES valstybės turės užtikrinti, kad GM kultūros neužterštų kitų produktų, o ypač kaimyninėse valstybėse auginamų kultūrų.

Reidai prieš žiniasklaidą Turkijoje

Reaguodami į 2014 m. pabaigoje Turkijoje įvykdytus žurnalistų sulaikymus ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos dėl žiniasklaidos laisvės Turkijoje. Gruodžio mėn. vykusioje diskusijoje europarlamentarai vieningai pasmerkė saviraiškos laisvės pažeidimus ir paragino užkirsti kelią atakoms prieš teisės viršenybę ir pagrindines teises.

Prekyba žmonėmis ir neteisėta migracija Viduržemio jūros regione

Antradienį EP nariai kartu su ES migracijos, vidaus reikalų ir pilietybės komisaru Dimitris Avramopoulos aptars toliau nemažėjantį nelegalių migrantų gabenimą Viduržemio jūros regione. Gruodžio 17 d. priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas pakvietė ES valstybes imtis veiksmų prieš prekiavimą žmonėmis ir neteisėtą migrantų gabenimą, tiek į ES, tiek ir visoje ES. Prekybos žmonėmis tinklai "kelia rimtą grėsmę migrantų gyvybėms ir Europos Sąjungai yra didelė problema", pažymima minėtoje rezoliucijoje, kurioje ES valstybės raginamos nustatyti dideles baudžiamąsias sankcijas, nukreiptas prieš šias nusikalstamas veiklas. Be to, europarlamentarai siūlo atlikti analizę, kaip minėtomis aplinkybėmis naudojamos vidaus reikalams skirtos lėšos, įskaitant neatidėliotinai pagalbai skirtas lėšas.  Rezoliucijoje kartu siūloma parengti plataus masto informavimo kampanijas apie pavojus, kuriuos patiria tie asmenys, kurie savo gyvybes patiki gabentojams, ir tie, kurie yra prekiavimo žmonėmis aukos.

Diskusija Europos Parlamente apie ES saugumo ir gynybos politiką

Trečiadienį 15 val. EP nariai kartu su ES vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini aptars pagrindines ES užsienio, saugumo ir gynybos politikos kryptis. Tradiciškai tokio tipo politikos peržiūra su EP nariais vyksta kartą metuose, tačiau tai bus pirmoji politikos peržiūra nuo dramatiškų įvykių ES rytų kaimynystėje pradžios. Diskusija ir F.Mogherini ruošiamas pranešimas leis europarlamentarams metų bėgyje parengti 2014 metais vykdytos ES užsienio, saugumo ir gynybos politikos įvertinimą ir pateikti rekomendacijas ateičiai. Be to, antradienį Europos Parlamente vyks atskira diskusija dėl situacijos Libijoje, o trečiadienį - diskusija dėl situacijos Ukrainoje ir Egipte. Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl atitinkamų rezoliucijų.

 

EP informacija