Šalys galės neleisti auginti gm kultūrų, nusprendė Europos Parlamentas

Antradienį Europos Parlamentas pritarė tam, kad ES valstybės galėtų apriboti ar uždrausti savo teritorijoje auginti genetiškai modifikuotas (GM) kultūras, net jei jas leista auginti ES mastu.

EP ir ES Tarybos derybininkai 2014 m. gruodį galutinai suderino šio teisės akto projektą, kuris dėl skirtingų ES valstybių nuomonių buvo užstrigęs net ketverius metus."Šis susitarimas suteiks ES valstybėms daugiau galimybių apriboti GM kultūrų auginimą savo teritorijoje. Jis taps vienu iš kelrodžiu diskusijose dėl GM organizmų ateities. Tikiu Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker formaliu įsipareigojimu sustiprinti demokratinius procesus, susijusius su GMO ateitimi Europoje, ir užtikrinti mokslinio proceso nepriklausomybę", - pažymėjo EP pranešėja Frédérique Ries (Liberalai ir demokratai, Belgija).

Sutarta, kad ES valstybės galės riboti GM kultūrų auginimą savo teritorijoje remdamosi ne tik Europos maisto saugo tarnybos tyrimuose nustatyta rizika sveikatai ar aplinkai, bet ir galimu poveikiu šalies aplinkosaugos politikai, teritorijų planavimo reikalavimais, socialiniu ir ekonominiu poveikiu, žemės ūkio politikos tikslais ar vengdamos neplanuoto GM organizmų patekimo į kitus produktus.Prieš ES valstybėms priimant sprendimą dėl GM kultūrų auginimo ateities savo nuomonę turės teisę pareikšti ir šias kultūras auginančios įmonės, tačiau ES valstybėms ji nebus privaloma.

Europos Sąjungoje komerciniais tikslais auginama viena genetiškai modifikuotų kukurūzų rūšis – MON 810. 2013 m. Europos Teisingumo Teismas uždraudė auginti genetiškai modifikuotas bulves "Amflora". Naujosioms taisyklėms pritarė 480 EP narių, 159 nepritarė, o 58 susilaikė. Jos įsigalios šį pavasarį.

Klausimai ir atsakymai apie genetiškai modifikuotų kultūrų auginimą Europos Sąjungoje

Europos Sąjungoje taikomi vieni griežčiausių genetiškai modifikuoto maisto reikalavimų pasaulyje, o genetiškai modifikuotas kultūras leidžiama auginti tik įrodžius, kad jos nekelia rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai. Reaguodama į dalies ES šalių raginimus išplėsti jų galimybes riboti GM kultūrų auginimą, EK pasiūlė europinių taisyklių pakeitimus.  

Ar Europos Sąjungoje leidžiama auginti genetiškai modifikuotas kultūras?

Taip, tačiau tik po to, kai Europos maisto saugos tarnyba (angl. EFSA) atlieka išsamų rizikos vertinimą ir Europos lygiu suteikiamas atitinkamas leidimas. Jį suteikus, konkreti šali gali uždrausti auginti GM kultūrą savo teritorijoje tik pasinaudojusi taip vadinama „apsaugos sąlyga“, tačiau šį sprendimą privalo pagrįsti, įrodydama, kad GM kultūra kelia grėsmę žmonių sveikatai ar aplinkai.

Ar šiuo metu ES laukuose auga kokia nors GM kultūra ir ar yra šalių, kurie ją draustų?

Europos Sąjungoje komerciniu būdu auginama viena genetiškai modifikuotų kukurūzų rūšis – „MON 810“. Ji buvo genetiškai modifikuota norint ją apsaugoti nuo žalingo kenkėjo – kukurūzinio ugniuko. Visgi aštuonios valstybės narės (Austrija, Bulgarija, Graikija, Italija, Liuksemburgas, Lenkija, Vengrija ir Vokietija) nustatė apsaugines priemones ir uždraudė savo teritorijose auginti šiuos kukurūzus.


 

EP informacija