Rezultatyvūs Europos Parlamento darbo metai

Rimantas Kazlauskas

Kaip jau įprasta, baigiantis metams teiraujamės Vilijos Blinkevičiūtės apie svarbiausius Europos Parlamento darbus.

Kuo ypatingi buvo 2016-ieji Europos Parlamentui?

Tai buvo darbingi ir rezultatyvūs metai. Priėmėme virš 450 rezoliucijų, kuriose pateikėme rekomendacijas dėl įvairių  ES problemų sprendimo, taip pat patvirtinome ir svarbius ES teisės aktus, kuriuos turės įgyvendinti visos valstybės narės. Žinoma, mūsų darbotvarkę įtakojo ir Jungtinės Karalystės referendumas dėl išstojimo iš ES. Svarstėme šio sprendimo priežastis ir pasekmes bei ES ateities perspektyvas. Akivaizdu, kad norint sustiprinti piliečių pasitikėjimą savo europine šeima, būtina daugiau dėmesio ir pastangų skirti jų saugumui, užimtumui, gyvenimo kokybei, socialinesi apsaugai ir kitoms aktualioms sritims. Žmonės turi  konkrečiai pajusti šalies narystės ES naudą. Apie tai ne kartą diskutavome Europos Parlamente.

Paminėkite svarbesnius Europos Parlamento sprendimus

Tokių sprendimų buvo nemažai, paminėsiu tik keletą. Daug dėmesio skyrėme saugumo klausimams. Pritarėme ES išorės sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos įsteigimui, Europos policijos biuro sustiprinimui, Europos gynybos sąjungos įkūrimui, priemonėms stiprinti kibernetinį saugumą. Paraginome  valstybes nares didinti savo išlaidas gynybai. Pareikalavome, kad Baltarusija užtikrintų statomos Astravo AE saugumą. Patvirtinome aukštesnius oro ir dirvožemio taršos bei maisto saugos reikalavimus, pritarėme priemonėms riboti didžiųjų prekybos centrų galias, stiprinti kovą su  mokesčių vengimu, gerinti „Erasmus+“  programos veiksmingumą, skatinti vaisių, daržovių ir pieno vartojimą mokyklose.  

Ar pakankamai dėmesio Europos Parlamentas skyrė užimtumo ir socialinėms problemoms?

Šiai  svarbiai sričiai skyrėme daug dėmesio. Priėmėme rezoliucijas dėl užimtumo didinimo, jaunimo nedarbo,  nelegalaus darbo prevencijos, kovos su skurdu ir socialine atskirtimi, smurto prieš moteris mažinimo, neįgaliųjų teisių apsaugos, gestų kalbos pripažinimo bei kitų socialinių aktualijų. Pritarėme naujoms taisyklėms, kurios padidins ministerijų, ligoninių, teismų ar kitų viešųjų įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumą neįgaliesiems bei vyresnio amžiaus žmonėms. 

Buvo priimta ir mano rengta rezoliucija dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimo. Joje siūloma parengti ES teisės aktus, kurie užtikrintų didesnes garantijas  motinystės, tėvystės ir vaikų priežiūros atostogoms, geresnę  motinų  teisių apsaugą, įteisintų apmokamas atostogas tėvams bei  senyvų, sergančių ar neįgalių  šeimos narių priežiūrai.

Šį mėnesį Užimtumo ir socialinių reikalų  komitete pritarėme  svarbioms priemonėms, kurios padėtų užtikrinti  aukštesnius socialinius standartus, kokybiškas darbo sąlygas, patikimą socialinę apsaugą ir lygias galimybes visiems. Neabejoju, kad  tai bus tinkamas atsakas į žmonių geresnio gyvenimo lūkesčius bei sustiprins pasitikėjimą mūsų europine šeima.

O Lietuvos žmones noriu pasveikinti su artėjančiomis šventėmis. Tegul Šv. Kalėdos atneša į Jūsų namus ramybę, šilumą, o širdis pripildo gerumu ir meile. Naujaisiais Metais linkiu  tvirtos sveikatos, sėkmingų darbų ir išsipildančių troškimų.