Pritariu Lietuvos žmonėms: svarbiausias Europos Parlamento darbas turi būti kova su skurdu ir socialine atskirtimi

Paskelbti Europos Sąjungos piliečių paskutinių apklausų duomenys. Visų 27 ES valstybių piliečių apklausos vykdytos praėjusių metų rudens pradžioje (bendras Europos Parlamento ir Europos Komisijos užsakymas) bei metų pabaigoje (inicijavo Europos Parlamentas).

Ką atskleidė šių tyrimų rezultatai? Kas rūpi Lietuvos žmonėms ir kaip jie vertina įvykius bei faktus palyginti su kitais ES piliečiais?

Tyrimų rezultatus komentuoja Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, Europos Parlamento narė ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkė.

xxx

Faktai. Atsakymai į klausimą, kokios yra svarbiausios ES vertybės.

ES piliečių gyvenimo lygis (Lietuva - 43 proc., ES vidurkis – 22 proc.). Geri santykiai tarp ES valstybių narių ir jų vienybė (Lietuva – 27 proc., ES – 22 proc.). Pagarba demokratijai, žmogaus teisėms ir įstatymo viršenybei (Lietuva - 21 proc., ES – 27 proc.).

V. Blinkevičiūtė: „Didžiausia ES vertybe Lietuvos žmonės laiko pragyvenimo lygį.  Akivaizdu, kad Lietuvos žmonės narystę ES mato kaip galimybę gyventi geriau, kurti savo ir savo šeimų gerovę. Tai svarbu ir kitiems europiečiams, tačiau vidutiniškai ES ši vertybė tėra trečia - ketvirta pagal svarbą. Tyrimas atskleidė, kad bendrai visoje ES svarbiausia yra pagarba demokratijai, žmogaus teisėms, įstatymams ir ekonominė  ES galia.“

xxx

Faktai. Atsakymai į klausimą, kokie pagrindiniai ES iššūkiai.

Socialinė nelygybė (Lietuva – 46 proc., ES – 36 proc.). Migracijos klausimai (Lietuva – 39 proc., ES – 31 proc.). Nedarbas (Lietuva – 28, ES – 32). Sveikatos apsauga (Lietuva – 25, ES – 15).

V. Blinkevičiūtė: „Ir visoje ES, ir Lietuvoje socialinė nelygybė vertinama kaip didžiausias iššūkis. Taip mano beveik pusė Lietuvos žmonių. Štai ir atsakymas tiems, kurie tvirtina, kad žmonės Lietuvoje taip gerai niekada negyveno, kaip dabar. Tai nėra tiesa, bent jau didelė dalis Lietuvos žmonių taip nemano.

Apskritai atsakymai į šį klausimą, manau, tiksliai atspindi situaciją Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje: nelegali migracija iš Baltarusijos, pandemijos ir jos valdymo sukeltas netikrumas dėl ateities, sutrikusi sveikatos apsaugos sistema.“ 

xxx

Faktai. Atsakymai į klausimą, kokie svarbiausi pasauliniai iššūkiai ES ateičiai?

Su sveikata susiję pavojai (Lietuva – 47 proc., ES – 34 proc.). Blogėjantys santykiai tarp pasaulio valstybių (Lietuva – 36 proc., ES – 18 proc.). Klimato kaita (Lietuva – 36 proc., ES - 49 proc.). Didėjantis populizmas ( Lietuva – 8 proc., ES -16proc.).

V. Blinkevičiūtė: „Iš esmės tai yra klausimas, kokie įvykiai, procesai pasaulyje kels problemas ES pažangai ateityje. Nors atsakymai ir skiriasi, ir bendrai ES, ir Lietuvos žmonių manymu ateičiai svarbiausi yra su sveikata susiję pavojai ir klimato kaita.

Lietuvos žmonėms dar labai svarbūs blogėjantys santykiai tarp valstybių, ko nepasakysi apie visą ES. Taigi Lietuvos žmonėms rūpi užsienio politika, jie sunerimę dėl procesų pasaulyje, šalia Lietuvos ir, manau, dėl pačios Lietuvos sprendimų užsienio politikos srityje.“

xxx

Faktai. Atsakymai į klausimą, sutinkate ar nesutinkate su šiais teiginiais.

ES suteikia jaunimui ateities perspektyvas (Lietuva – sutinka – 80 proc., ES – 67 proc.). Mūsų šalies politinė sistema gerai atsižvelgia į tokių žmonių kaip Jūs interesus (Lietuva – sutinka  - 30 proc., ES - 45 proc.)

V. Blinkevičiūtė: „Džiugu, kad dauguma Lietuvos žmonių mano, kad ES yra geras projektas jaunimui.

Ir liūdna, kad du trečdaliai mano, jog į jų interesus valdžia neatsižvelgia.  Tai parodo, kad Lietuvos valdžios atstovai priimdami sprendimus labai dažnai neįvertina žmonių nei girdi, nei nori girdėti žmonių nuomonės.“

xxx

Faktai. Atsakymai į klausimą, ar mūsų valstybė gavo naudos iš narystės ES. Taip, gavo (Lietuvoje – 91 proc., ES – 72 proc. Ne, negavo: Lietuvoje – 6 proc., ES – 23 proc.). 

V. Blinkevičiūtė: „Lietuvos žmonės yra vieni iš pozityviausiai vertinančių narystę ES. Skeptikų, neigiamai vertinančių ES labai nedaug.

Nurodomos trys pagrindinės priežastys, kurios lemia palankų ES vertinimą. Tai: ES prisideda prie ekonominio mūsų šalies augimo; suteikia naujų darbo galimybių; gerina gyvenimo lygį.

 ES yra pradėtos diskusijos dėl bendrijos ateities. Kviečiu visus pagal galimybes pareikšti ir savo nuomonę: kokios ES mes norime, ką reiktų keisti?“

xxx

Faktai. Atsakymai į klausimą, kokie turėtų būti svarbiausi Europos Parlamento darbai?

Kova su skurdu ir socialine atskirtimi (Lietuva – 57 proc., ES – 40 proc.) Parama ekonomikai ir darbo vietoms kurti (Lietuva - 41 proc., ES - 32 proc.). Migracija ir pabėgėliai (Lietuva - 42 proc., ES - 23 proc.). Visuomenės sveikata (Lietuva - 47 proc., ES - 42 proc.) Klimato kaita (Lietuva - 29 proc. ,ES - 39 proc.) Demokratija ir teisės viršenybė (Lietuva – 12 proc., ES – 42 proc.).

V. Blinkevičiūtė: „Lietuvos žmonės nori akivaizdžių, bendrų visai ES sprendimų socialinėje ir sveikatos srityse. Šios sritys svarbios ir visiems ES piliečiams, bet mūsų visų lūkesčiai čia gerokai didesni nei bendrai ES. Tai rodo, kad socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos situacija mūsų šalyje nėra gera.

Pritariu Lietuvos žmonėms, kad vienas iš svarbiausių, net pats svarbiausias Europos Parlamento darbas turi būti kova su skurdu ir socialine atskirtimi bei stiprinti socialinę Europą.

Socialinė politika visą gyvenimą buvo pagrindinė mano darbo kryptis, taip pat ir Europos Parlamente. Čia dirbu Užimtumo ir socialinių reikalų bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetuose. Kultūros ir švietimo komitete esu pakaitinė narė.

Kokius sprendimus Europos Parlamentas priėmė, ketina priimti, dėl ko vyksta didžiausios diskusijos ir kokia mano pozicija vienu ar kitu klausimu? Apie tai – jau per kitus susitikimus.