Parama Ukrainai ir ES ypatingos svarbos saugumo ir gynybos tecnologijų stiprinimas

Pratęsėme  prekybos lengvatas Ukrainai ir pateikėme siūlymus stiprinti ES ypatingos svarbos saugumo ir gynybos tecnologijas

 Pratęsėme metams ES prekybos lengvatos Ukrainai. Tai leis į ES rinką toliau be muitų įvežti Ukrainos žemės ūkio produkciją, pavyzdžiui, vaisius, daržoves ar perdirbtus produktus. Remiantis ES ir Ukrainos asociacijos susitarimu, Ukrainos pramoninės prekės nuo šių metų sausio neturi prekybos apribojimų, todėl joms nebūtinas atskiras sprendimas dėl prekybos lengvatų pratęsimo.

ES ir Euratomo ir Ukrainos asociacijos susitarimas: laikinas prekybos liberalizavimas papildant prekybos lengvatas, taikomas Ukrainos produktams

Nuo to laiko, kai 2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacija pradėjo plataus masto agresijos karą prieš Ukrainą, Europos saugumo padėtis labai pasikeitė. Rusijos Federacija vykdo karą prieš Ukrainą, siekdama strateginio tikslo sutrikdyti ir galiausiai suardyti Europos saugumo struktūrą.

Europos Sąjunga yra aiškiai įsipareigojusi pasipriešinti režimui, kuris naudodamas įvairias priemones ir taktiką, kad įgyvendintų savo imperialistines strategijas, nuolat pažeidžia tarptautinę teisę ir kelia tiesioginę grėsmę mūsų žmonėms.

Pastarąjį dešimtmetį Europos Sąjunga nuolat darė pažangą saugumo ir gynybos srityje.  ES turi daug geriau išnaudoti esamą institucijų ir fondų sistemą ir ieškoti naujų būdų ir priemonių, kad padidintų savo atsparumą ir sukurtų reikiamus pajėgumus savo gyventojams apsaugoti.

Komisijos veiksmų gairės dėl ypatingos svarbos saugumo ir gynybos technologijų yra gera pradžia siekiant didinti ES konkurencingumą pasaulyje šioje sparčiai besivystančioje technologijų srityje. Europa gali eiti koja kojon su pasauliniais konkurentais ir net pirmauti, jei koordinuosime įvairių subjektų, pavyzdžiui, akademinės bendruomenės, privačiojo sektoriaus ir vyriausybių, pastangas.

 ES gali paspartinti ypatingos svarbos saugumo ir gynybos technologijų srities inovacijas ir veikti kaip inovacijų skatintoja ir koordinatorė, laikydamasi ES masto strateginio ir koordinuoto požiūrio, įsteigdama Ypatingos svarbos technologijų stebėjimo centrą ir kurdama bei naudodama įvairias priemones, skirtas su gynyba ir saugumu susijusioms inovacijoms finansuoti ir koordinuoti.

Reikia pabrėžti, kad svarbiausias inovacijų ramstis yra atitinkamų finansavimo schemų prieinamumas, ypač saugumo ir gynybos technologijų srityje, į kurią privatusis sektorius dėl apribojimų, taisyklių ir labai ilgų patekimo į rinką procesų labai dažnai delsia investuoti.

Konkurencinga, technologiškai pažangi Europa gali geriau apsaugoti mūsų vertybes ir žmones. Todėl mums reikia sparčiau priimti sprendimus, kad būtų skatinama naujų technologijų plėtra.

Ypatingos svarbos saugumo ir gynybos technologijos

 
edf