Minimalių pajamų sistemos: paramos, prieinamumo ir įtraukties didinimas

EP nariai nori spręsti dabartinę pragyvenimo išlaidų krizę priimdami naują teisės aktą, kuriuo būtų modernizuotos ir sustiprintos ES šalių nacionalinės minimalių pajamų sistemos.

Trečiadienį plenariniame posėdyje buvo priimta rezoliucija, kurioje pažymima, kad ES direktyva dėl adekvačių minimalių pajamų padarytų nacionalines minimalių pajamų sistemas  prieinamesnėmis  ir veiksmingesnėmis. Taip pat būtų užtikrinta, kad šiuo metu darbo rinkoje nedalyvaujantys žmonės būtų integruoti į ją. ES valstybės turėtų reguliariai vertinti savo nacionalines sistemas ir prireikus jas atnaujinti, užtikrindamos tinkamą paramos lygį, kuris atspindėtų nacionalinę skurdo rizikos ribą, kad būtų sukurtas socialinės apsaugos tinklas, garantuojantis minimalų gyvenimo lygį. EP nariai taip pat nori didinti informuotumą apie šias programas ir padaryti jas prieinamesnėmis , ypač nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, pvz., benamiams. Siūlomos priemonės, kuriomis būtų sprendžiamos ES šalyse plačiai paplitusios problemos, pavyzdžiui, nepakankamas šių sistemų taikymas ir skaitmeninė atskirtis. Tekstas buvo priimtas 336 nariams balsavus už, 174 – prieš ir 121 susilaikius.

2022 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisija pasiūlė Tarybos rekomendaciją dėl pakankamų minimalių pajamų, kuriomis užtikrinama aktyvi įtrauktis. Jame išdėstyta, kaip ES šalys gali modernizuoti savo minimalių pajamų sistemas, kad jos taptų veiksmingesnės ir kad būtų sumažintas žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičius ES.