Menininkų statuso ir pajamų apsauga ES

Menininkai ir kultūros sektoriaus darbuotojai yra vieni iš labiausiai nukentėjusių nuo COVID-19 krizės. Sužinokite, kaip EP siekia juos apsaugoti.

Kultūros ir kūrybos sektorius pandemija paveikė labiau nei turizmą – apyvarta šiuose sektoriuose 2020 m. sumažėjo daugiau nei trečdaliu, palyginus su 2019 m. Muzikos ir scenos meno sektoriai prarado atitinkamai 75 proc. ir 90 proc. apyvartos.

Europos menininkų statusas

Siekiant suteikti daugiau užtikrintumo, Parlamentas ragina įsteigti Europos menininko statuso taisykles, kurios apibrėžtų darbo sąlygų, statuso ir socialinės apsaugos sistemą, taikomą visose ES šalyse.

 Dar prieš pandemiją daugelis menininkų dirbo sunkiai – jiems reikėjo antro pajamų šaltinio, kad galėtų tinkamai pragyventi. Raginame šalis nares ir Komisiją imtis konkrečių priemonių sprendžiant nestabilias pajamas, neapmokamą darbą ir darbo nesaugumą bei užtikrinti minimalų menininkų ir kultūros profesionalų pajamų lygį.

 – pranešėja Monica Semedo („Renew“, Liuksemburgas)

Skaitykite daugiau apie tai, ką daro ES, kad užtikrintų darbuotojų teises ir pagerintų darbo sąlygas.

Supaprastintas mobilumas


Europarlamentarai pabrėžė, kad ES šalių skirtumai dėl menininkų teisinio statuso trukdo bendradarbiavimui ir tarpvalstybiniams projektams. Valstybės narės turėtų skatinti judumą pripažindamos kultūros diplomus, mažindamos biurokratiją ir išvengdamos dvigubo apmokestinimo.
Jie ragino kurti konkrečias programas, skatinančias jaunų kūrėjų judumą visoje Europoje.

7,2 mln. Darbų ES kultūros ir meno sektoriuose skaičius

Autorių teisės: apsauga nuo srautinio perdavimo platformų


Krizės metu, daugelis autorių ir atlikėjų prisitaikė prie naujų skaitmeninių platinimo formatų. Nors tai ir leido jiems pasiekti didesnę auditoriją, jie taip pat susidūrė su nesąžiningomis srautinio perdavimo platformomis. EP nariai paragino Komisiją ir ES institucijas užtikrinti, kad menininkai turėtų galimybę sudaryti kolektyvines sutartis bei gautų sąžiningai paskirstytas pajamas.

Sužinokite daugiau apie ES autorių teisių taisykles skaitmeniniame amžiuje.

Daugiau apie ES paramą kultūros sektoriui:

Papildoma informacija