Mėlynėmis nusėta šiurpi realybė: kas penktas mano, kad moterys „perdeda“

Věra Jourová, Helena Dalli, Vilija Blinkevičiūtė, Claude Moraes

 

Prisijungimas prie Stambulo konvencijos ypač svarbus moterims ir mergaitėms. Nemažiau svarbus ir visoms Europos institucijoms. Konvencija dėl savo holistinio požiūrio yra kovos su smurtu dėl lyties ir smurtu šeimoje kertinis akmuo. Jos pagrindas – prevencija, apsauga ir baudžiamasis persekiojimas bei integruotos politikos vykdymo užtikrinimas. Tai teisinė paramos moterims, mergaitėms, neįgalioms moterims ir migrantėms teikimo priemonė.

Europoje smurtas prieš moteris vis dar labai dažnas. Kas trečia Europos moteris bent kartą gyvenime yra patyrusi smurtą dėl lyties. 75 proc. moterų specialisčių ar vadovių yra patyrusios seksualinį priekabiavimą. Viena iš dešimties moterų yra patyrusi priekabiavimą ar persekiojimą kibernetinėje erdvėje.

Smurto dėl lyties pasitaiko visose šalyse ir įvairiomis socialinėmis aplinkybėmis. Smurtas šeimoje, seksualinis priekabiavimas darbe, persekiojimo ir net prievartinės santuokos – tai realybė, su kuria susiduria daugybė moterų. Moterys patiria prievartą, yra diskriminuojamos, kenčia nuo stereotipų dėl kurių negali išnaudoti visų savo galimybių profesinėje ir socialinėje srityse.

Daug moterų nepraneša apie patirtą smurtą. Kodėl? Dėl požiūrio, atgrasančio tai daryti. Neseniai atliktoje nuomonių apklausoje nustatyta, kad 96 proc. europiečių smurtą dėl lyties laiko nepriimtinu reiškiniu, tačiau daugiau nei ketvirtadalis linkęs pateisinti išžaginimą tam tikromis aplinkybėmis, rašoma EK ir EP atstovių bendrai parengame tekste.

Daugiau nei kas penktas europietis mano, kad moterys dažnai išsigalvoja patirtą smurtą ar išžaginimą arba savo pareiškimuose apie juos perdeda.

Negalime su tuo taikstytis; aiškiai matyti, kad turime labiau stengtis padaryti galą šiam reiškiniui. Visi kartu turime kovoti su grėsmę moterims keliančiais stereotipais.

Iš tiesų, jei nekovosime su smurtu prieš moteris, mūsų pastangos kovoti su lyčių nelygybe ir disbalansu visose gyvenimo srityse bus bergždžios. Kenčia ne tik smurto aukos, dėl jo kenčia ir mūsų visuomenės. 2014 m. atlikti tyrimai parodė, kad smurtas prieš moteris turi ekonominę išraišką: jis kainuoja apie 226 mlrd. EUR per metus.

Mes, kaip Sąjunga, negalime nutylėti smurto prieš moteris. 2017 m. didiname informuotumą apie visas smurto prieš moteris formas, vykdydami kampaniją „Pasakykime ne! Sustabdykime smurtą prieš moteris“. Siekiame šioje kovoje suvienyti valstybes nares, NVO ir įvairius specialistus, kaip antai gydytojus ir policijos pareigūnus.

Smurtą dėl lyties galime įveikti tik bendromis pastangomis. Mūsų įstatymai, mūsų teismai, sveikatos priežiūros tarnybos, žiniasklaida, mokyklos ir šeimos turi aiškiai skelbti: smurtas yra nepriimtinas ir niekada nebus toleruojamas. Turime įtraukti visas valstybes nares. Reikia, kad valstybės narės pateiktų daugiau ir geresnių duomenų apie smurtą prieš moteris, kad galėtume dar veiksmingiau su juo kovoti. Reikia, kad vyriausybės surastų būdų įveikti kliūtis ir sėkmingiau taikytų politiką, kuria siekiama kovoti su šiuo reiškiniu.

 

Delsdami imtis veiksmų šioje srityje arba vilkindami būtinas procedūras paliksime milijonus moterų pažeidžiamoje padėtyje. Kiekviena diena, kurią mes atidedame kovą su smurtu dėl lyties – dar viena kančios diena jo aukoms.

Visos ES valstybės narės pripažįsta, kad smurtas dėl lyties yra tiesioginis pagrindinių asmens teisių pažeidimas, nes jos visos yra pasirašiusios Stambulo konvenciją. Kai kuriose valstybėse narėse ši Konvencija dar nėra ratifikuota. Raginame visas Konvencijos dar neratifikavusias valstybes nares tai padaryti.

2017 m. turi įvykti lūžis šalių vyriausybių kovoje su smurtu prieš moteris. Reikia, kad jos kovotų aktyviau.

Věra Jourová, Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Europos Komisijos narė;

Helena Dalli, Maltos socialinio dialogo, vartotojų reikalų ir pilietinių laisvių ministrė;

Vilija Blinkevičiūtė, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė;

Claude Moraes, Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkė.

http://www.delfi.lt/news/daily/europietis/melynemis-nuseta-siurpi-realybe-kas-penktas-mano-kad-moterys-perdeda.d?id=74931658