Lyčių lygybė Europos Sąjungoje: EP vaidmuo

Vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš Europos Sąjungos tikslų. Nuo pat pradžių Europos Sąjunga kovodama už lyčių lygybę ir skatindama socialinę Europą laikėsi lyčių aspekto integravimo principo.

Prie šio tikslo įgyvendinimo ES prisideda priimdama teisės aktus, teikdama rekomendacijas, dalindamasi gerąja patirtimi bei finansuodama valstybių narių veiksmus. ES lyčių lygybės politikos nuostatas taip pat formuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai. Savo ruožtu Europos Parlamentas reguliariai priima Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto rengiamus pranešimus, kuriais siūlomos priemonės dėl lyčių lygybės užtikrinimo įvairiose srityse. EP taip pat organizuoja šiai temai skirtus renginius, įskaitant Tarptautinės moters dienos minėjimą.

2022 m. sausį Parlamento nariai pakartojo savo raginimą sukurti naują Tarybos, kurioje susitiktų ministrai ir valstybės sekretoriai, asakingi už lyčių lygybę, formatą. EP nariai tikisi, kad nauja Tarybos sudėtis padėtų įgyvendinti svarbias lyčių lygybės iniciatyvas, tokias kaip Stambulo konvencijos ratifikavimas.

2021 m. vasarį Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria siekiama įvertinti moterų teisių progresą per paskutinius 25 metus. EP nariai išreiškė susirūpinimą dėl šalių narių reakcijos ir rizikos, kad lyčių lygybė nebus vienu iš ES šalių dienotvarkių prioritetų. Parlamentas taip pat paragino Komisiją užtikrinti, kad visuose pasiūlymuose būtų atsižvelgiama į moterų teises, parengti konkrečius planus kaip sumažinti moterų skurdo lygį ir sustiprinti pastangas sumažinti moterų ir vyro darbo užmokesčio skirtumus.

2021 m. birželį Parlamentas patvirtino pranešimą, kuriame ES šalys yra raginamos apsaugoti moterų lytinę ir reprodukcinę sveikatą. EP nariai siekia užtikrinti moterų prieigą prie saugių ir teisėtų abortų, taip pat aukštos kokybės kontracepcijos priemonių ir lytinio šveitimo mokykloje. Jie ragina sumažinti ir menstruacinių produktų PVM mokestį.

2022 m. kovą Parlamentas priėmė trečiąjį ES lyčių lygybės veiksmų planą, kuriuo siekiama skatinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises už ES ribų.

Laiko juosta: moterų teisių raida ES (videoreportažas)

Lyčių lygybės savaitė Europos Parlamente

Pažymėdamas lyčių lygybės svarbą, 2020 m. Europos Parlamentas paskelbė kasmetinę Europos lyčių lygybės savaitę. Tai suteikia galimybę Parlamento komitetams nagrinėti įvairius klausimus siekiant lyčių lygybės. 2022 m. spalio mėn. svarstomus klausimus galite peržiūrėti Europos Parlamento multimedijos centre.

Lyčių lygybė darbe

2019 m. europarlamentarai pritarė profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvos pakeitimams, kuriais numatoma įteisinti bent du mėnesius neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų ir bent dešimties dienų tėvystės atostogas gimus vaikui, taip skatinant moterų užimtumą.

 

Europarlamentarai taip pat ragina imtis priemonių siekiant sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio bei pensijų skirtumus. Jie taip pat pritarė pranešimui dėl skurdo problemos lyčių aspekto, atsižvelgiant į tai, kad skurdą dažniau patiria moterys.

2018 m. priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino ES šalis imtis priemonių siekiant užtikrinti visišką moterų integraciją į informacinių ir ryšio technologijų sektorių, skatinti švietimą ir mokymą tiksliųjų ir techninių mokslų srityje.

Skaitykite daugiau apie tai, kaip panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą

2022 m. gruodį Parlamento ir ES šalių derybininkai susitarė, kad ES įmonės turės atskleisti informaciją, kuri palengvins darbuotojų darbo užmokesčių palyginimą pas tą patį darbdavį ir padės atskleisti lyčių darbo užmokesčio skirtumus. 2022 m. balandžio mėn. Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui dėl darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos, kuria siekiama užtikrinti, kad įmonės, kuriose dirba 50 ar daugiau darbuotojų, galėtų lengviau palyginti darbo užmokesčius ir imtis aktyvių priemonių jų skirtumams sumažinti.

2022 m. lapkričio mėn. Parlamentas priėmė direktyvą dėl lyčių lygybės įmonių valdybose. Šia direktyva siekiama sukurti skaidrias įdarbinimo procedūras, kad bent 40 proc. nevykdančiųjų direktorių arba 33 proc. vykdančiųjų direktorių pareigų užimtų nepakankamai atstovaujama lytis. Didelės biržoje listinguojamos įmonės ES turės įgyvendinti priemones iki 2026 m. liepos.

Anksčiau šiais metais EP ir ES šalių derybininkai susitarė dėl lyčių lygybės biržinių ES bendrovių valdybose.

Šis reikalavimas nebus taikomas smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 250 darbuotojų.

Smurtas prieš moteris

ES kovoja su smurtu prieš moteris įvairiais būdais. Parlamentas taip pat atkreipė dėmesį į būtinybę kovoti su konkrečiomis smurto formomis, įskaitant seksualinį priekabiavimą, prekybą žmonėmis, priverstinę prostituciją, moterų lytinių organų žalojimą, priekabiavimą kibernetinėje erdvėje ir intertinį smurtą.

2021 m. vasario mėnesį EP nariai paragino Komisiją paruošti pasiūlymą ES direktyvai, kuriuo būtų siekiama užkirsti kelią smurtui dėl lyčių. Komisija Parlamentui pasiūlymą turėtų pristatyti 2022 m. kovą. Europos Sąjungoje 33 proc. moterų patyrė fizinį ar seksualinį smurtą, o 55 proc. moterų yra patyrusios seksualinį priekabiavimą.

Skaitykite daugiau apie tai, kaip ES kovoja su smurtu dėl lyties.

Nuo žemės ūkio iki migracijos

Parlamentas ne kartą ragino Komisiją atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą prekybos, vystymosi, žemės ūkio, užimtumo ir migracijos srityse.

 

2016 m. rezoliucijoje EP ragino vykdant platesnes migracijos ir prieglobsčio politikos reformas ES lygiu priimti naujas ir išsamias gaires lyčių klausimu, kuriomis būtų visapusiškai atsižvelgta į socialinius, kultūrinius ir politinius persekiojimo aspektus ir kurios apimtų priėmimo ir integracijos klausimus.

2018 m. sausį europarlamentarai priėmė rezoliuciją dėl moterų, lyčių lygybės ir su klimatu susijusio teisingumo.

2018 m. vasarį EP pabrėžė, kad į visus ES prekybos susitarimus turi būti įtrauktos nuostatos, užtikrinančios pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant lyčių lygybę.

Moterys politikoje

Europos Parlamentas siekia atkreipti didesnį dėmesį į lyčių lygybę politikoje, skatindamas vienodą moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose.

2019 m. sausį priimtame pranešime dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente, EP paragino Parlamento frakcijas, besirengiančias 2019–2024 m. parlamentinei kadencijai, užtikrinti lyčių požiūriu subalansuotą Europos Parlamento valdymo organų sudėtį.

Į šios kadencijos Parlamentą išrinkta didesnė moterų dalis nei anksčiau – 39,3 proc., palyginti su 36,5 pro. praėjusios kadencijos pabaigoje.


Skaitykite daugiau apie moteris Europos Parlamente.

Lyčių lygybė ir COVID-19 pandemija

Europos Parlamentas išreiškė nerimą, kad COVID-19 krizė sustiprino egzistuojančią lyčių nelygybę. Pandemija gali sukelti ilgalaikį poveikį daugiau nei 47 mln. moterų visame pasaulyje, nustumdama jų pragyvenimo lygį žemiau skurdo ribos. Moterys taip pat yra pirmose kovos su pandemija fronto linijose: iš 49 mln. sveikatos priežiūros specialistų ES, 76 proc. yra moterys. Pandemija taip pat paveikė ekonomikos sektorius, kuriuose buvo įdarbinta daugiau moterų, pavyzdžiui sveikatingumo sektorių, vaikų darželius ir darbus namų ūkiuose.

Pandemija padarė įtaką visiems, tačiau naujausi duomenys rodo, kad moterys nukentėjo labiau nei vyrai. Sužinokite daugiau pasitelkę infografiką.


Skaitykite daugiau apie COVID-19 įtaką moterims.