Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų, linki Europos Parlamentas

Visus metus Europos Parlamentas (EP) sunkiai dirbo, kad spręstų svarbiausius europiečiams klausimus. Europarlamentarai priėmė daug priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimą ES ir padėti namų ūkiams pereiti prie ekologiškos buities.

 

Parlamento derybininkai pasiekė preliminarų susitarimą su ES Taryba dėl teisės akto, kuriuo bus nustatytas pirmasis pasaulyje išsamus dirbtinio intelekto taisyklių rinkinys ir apsaugomi vartotojai, kartu remiant pramonės plėtrą.

 

EP nariai taip pat siekia sumažinti Europos priklausomybę nuo importo strateginiuose sektoriuose. Liepą priimtu Europos lustų aktu siekiama skatinti puslaidininkių, kurie yra svarbiausi visų rūšių skaitmeninių produktų gamybos elementai, gamybą ES.

 

Balsuokite Europos Parlamento rinkimuose

 

Kitais metais baigsis dabartinė ir prasidės nauja teisėkūros kadencija. Europos Parlamento rinkimai vyks birželio 6-9 d.

 

„Birželio mėnesį vyks Europos Parlamento rinkimai, todėl 2024 m. bus lemiami metai. Jūsų balsas yra svarbus. Jis nustatys mūsų kurso kryptį ir lems, kokią Europą norite matyti“, – sakė Parlamento pirmininkė Roberta Metsola.

 

Nepamirškite pasinaudoti savo balsu ir padėti nustatyti kryptį, kuria eis ES.