Lietuvos trečiojo amžiaus universitetams – garbingas Europos Parlamento apdovanojimas

Šiemet  Europos Sąjungos piliečio adovanojimą Europos Parlamentas skyrė Lietuvos trečiojo amžiaus universitetams, kuriuos šiam garbingam apdovanojimui nominavo Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė.

 1995 m. įsteigtas Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas asociacijos sutartimi vienija 40 Lietuvos neformalaus švietimo įstaigų, kuriose  mokosi 10,2 tūkst. vyresnio amžiaus žmonių.  Asociacija  rūpinasi vyresnio amžiaus žmonių neformaliuoju švietimu ir socialine integracija, palaiko jų pilnavertį fizinį ir emocinį gyvenimą, skatina kartų solidarumą ir bendradarbiavimą, organizuoja konferencijas, seminarus, paskaitas, parodas, keliones, susitikimus su Lietuvos ir užsienio visuomenės veikėjais, dalyvauja labdaringose akcijose bei savanoriškoje veikloje. Visa ši veikla yra reikšmingas indėlis į  mokymosi visą gyvenimą procesą, kurio svarba ypač didėja mūsų sparčiai senėjančioje visuomenėje.

„ Esu įsitikinusi, kad Trečiojo amžiaus universitetų asociacija tikrai nusipelnė šio apdovanojimo, kadangi  nuosekliai  puoselėja Europos Sąjungos vertybes, skatina geresnį piliečių supratimą bei bendradarbiavimą. Aš tuo ne kartą įsitikinau dalyvaudama universiteto renginiuose. Mūsų senjorai yra aktyvūs, žingeidūs, domisi Europos Sąjungos ir Lietuvos aktualijomis“ - teigė Vilija Blinkevičiūtė.

Primename, kad praėjusiais metais šį garbingą apdovanojimą gavo Lietuvos neįgaliųjų forumas.

 

Vilijos Blinkevičiūtės biuro informacija