Labai svarbūs EP nariai: pranešėjai, nuomonių rengėjai, komitetų koordinatoriai

Kai kurie europarlamentarai skiriami rengti pranešimus, atspindinčius Europos Parlamento poziciją dėl tam tikro ES teisės akto siūlymo ar kitu klausimu. Šie pranešėjai, vadinami prancūzišku „rapporteur“ vardu, yra ne vieninteliai, atliekantys svarbų vaidmenį EP teisėkūros procese. Ne mažiau reikšmingi – komitetų koordinatoriai, šešėliniai pranešėjai ir nuomonių rengėjai arba referentai. Tačiau apie viską iš eilės.


Kuomet kuriam nors EP komitetui priskiriama pranešimo dėl teisės akto projekto ar kitu klausimu rengimo funkcija, jo nariai išsirenka pranešėją (pranc. „rapporteur“).Jos arba jo užduotis – išnagrinėti projektą ir konsultuojantis su kitais komiteto nariais ir tos srities specialistais parengti tekstą, įskaitant siūlomo teisės akto pakeitimus, dėl kurio balsuoja komitetas, o vėliau ir visas Parlamentas plenarinės sesijos metu.Paprastai vienam pranešimui skiriamas vienas pranešėjas, priklausantis kuriai nors vienai EP frakcijai.

 

Tuo tarpu kitos frakcijos gali skirti po vieną šešėlinį pranešėją, kuris stebi šio pranešimo eigą ir frakcijos vardu ieško kompromisinių sprendimų komitete.Taip pat gali būti nuspręsta įtraukti šešėlinius pranešėjus ieškant susitarimo su ES Taryba ir Europos Komisija dėl galutinio teksto įprastos teisėkūros procedūros metu.

 

Be to, kiekviena frakcija gali vieną iš savo narių paskirti atitinkamo komiteto koordinatoriumi, kuris yra pagrindinis jos atstovas tame komitete.Koordinatoriai rengia komiteto sprendimus, visų pirma dėl procedūros ir dėl pranešėjų paskyrimo.Jie taip pat mobilizuoja savo frakcijų narius svarbiems balsavimams ir gali skirti šešėlinius pranešėjus.

 

Dažnai komitetų prašoma pateikti nuomonę dėl pranešimo, kuris svarstomas kitame komitete. Nuomones teikiantys komitetai išsirenka nuomonės pranešėjus, kurie dar vadinami nuomonių rengėjais, referentais ar nuomonių autoriais.

 

EP informacija