Kovo mėnesio plenarinė sesija

Plenarinės sesijos Strasbūre pradžioje prezidentė Metsola paragino Rusijos valdžią išlaisvinti visus neteisėtai sulaikytus prieš invaziją nukreiptus taikius protestuotojus. Ukrainos apšaudymui nesiliaujant ir didėjant civilių aukų skaičiui, Metsola sakė: „Mūsų pasipiktinimas auga su kiekvienu paleidžiamu sviediniu, kaip ir Ukrainos nepaklusnumas bei mūsų žmonių solidarumas“. Ji pabrėžė didžiulę drąsą tų žmonių Rusijoje, kurie ir toliau protestavo prieš invaziją į Ukrainą, nepaisant to, kad jiems gresia kalėjimas ir žiaurūs susidorojimas.

Pagal du įstatymus, priimtus kovo 4 d., kriminalizuojančius protestuotojus ir informuojančius apie karą Ukrainoje, protestuotojams gresia iki penkiolikos metų kalėjimo, o tūkstančiai jau buvo įkalinti. „Putinas supras, kad tiesa nėra lengvai nuslopinama“, – pridūrė ji.

Parlamento vardu Prezidentė paragino Rusijos valdžią leisti saviraiškos laisvę, liautis bauginti protestuotojus ir nedelsiant paleisti visus neteisėtai sulaikytus asmenis.

 Europarlamentarai priėmė pasiūlymus pripažinti esminį pilietinės visuomenės vaidmenį demokratijai, ragindami parengti Komisijos strategiją ir bendras taisykles visose valstybėse narėse. Parlamento pasiūlymai sukasi apie tris pagrindines sritis: palankią reguliavimo ir politinę aplinką, kurioje nebūtų šiurpinančių padarinių, grėsmių ir išpuolių; tvarią ir nediskriminuojančiąi prieiga prie išteklių; ir pilietinį dialogą ir dalyvavimas formuojant politiką.

Parlamentas pabrėžia nuolatinį su pilietine visuomene susijusių laisvių blogėjimą (taip pat ir COVID-19 pandemijos kontekste), taip pat ES ir jos valstybių narių pareigą užtikrinti pilietinės visuomenės organizacijoms (PVO) palankią aplinką. Jame smerkiami fiziniai ir žodiniai išpuoliai prieš PVO atstovus ir pabrėžiama, kad asmenys, ypač dirbantys migracijos srityje, neturėtų būti kriminalizuoti. Rezoliucijoje raginama sukurti „Europos pilietinės erdvės indeksą“ ir išsamią pilietinės visuomenės strategiją, kuri, be kitų punktų, turėtų apimti bendrus minimalius teisinius ir administracinius standartus PVO visoje ES ir Europos tarpvalstybinių asociacijų ir ne pelno organizacijų statutą.

 Europos Parlamento sesijoje minint Tarptautinę moters dieną Ukrainos rašytoja Oksana Zabužko paragino „nebijoti apsaugoti dangaus virš ukrainiečių“. Strasbūre Tarptautinės moters dienos minėjimą pradėjusi EP pirmininkė Roberta Metsola pažymėjo: „Šią dieną neturėtume naudoti žodžio šventė. Matome, kaip Ukrainoje priešinasi ir ginkluojasi moterys, siekdamos apsiginti nuo agresoriaus. Didelė garbė, kad šiandien prie mūsų prisijungė ukrainietė rašytoja, kurios kūryba ir balsas atspindi Ukrainos moterų stiprybę. Mus įkvepia drąsios ir besipriešinančios moterys, kurios gina tas pačias Europos vertybes.“ Prieš dvi savaites tik su rankiniu bagažu Ukrainą palikusi rašytoja Oksana Zabužko atkreipė dėmesį, kad savo kūryboje ji suteikdavo balsą už savo teises kovojančioms moterims, tačiau šį kartą šis balsas kviečia užtikrinti moterų teisę į gyvybę.Reaguodami į O. Zabužko kalbą EP frakcijų vardu kalbėję europarlamentarai gyrė ukrainiečių, ginančių savo šalį ir ES vertybes, drąsą. Jie pažymėjo, kad panašiuose konfliktuose labiausiai nukenčia moterys ir mergaitės, ne išimtis ir šiame kare. EP nariai taip pat gyrė Rusijos ir Baltarusijos moteris, kurios drąsiai pasisako prieš karą miestų gatvėse.

 EP nariai prašo, kad viešoji kultūros, žiniasklaidos, švietimo ir sporto politika būtų naudojama struktūriniam rasizmui išnaikinti ir ES vertybėms – tolerancijai ir įtraukčiai skatinti. Antradienį priimtoje rezoliucijoje, europarlamentarai ragina žiniasklaidą nustoti skleisti stigmatizuojančius pasakojimus, kurie dehumanizuoja tam tikrų etninių ar rasinių grupių narius, pavyzdžiui, apibūdinant migrantus kaip ekonominių ir socialinių problemų šaltinį. Politikai siūlo nutraukti ES ir valstybės finansavimą žiniasklaidos priemonėms, kurios, kompetentingų institucijų nuomone, skatina neapykantą kurstančią kalbą ir ksenofobiją. Jie taip pat siūlo, kad visoms nacionalinėms garso ir vaizdo reguliavimo institucijoms būtų suteikti įgaliojimai bausti už rasistinio turinio reklamavimo programas.

 Europos Parlamentas pareikalavo sustabdyti vadinamųjų auksinių pasų, suteikiančių Europos Sąjungos pilietybę, išdavimą turtingiems investuotojams, Vakarų valstybėms imantis sankcijų prieš Rusijos oligarchus dėl Maskvos invazijos į Ukrainą. „Auksinių pasų“, išduodamų Maltoje, Kipre ir Bulgarijoje, priešininkai sako, kad jie „nepriimtini dėl etinių, teisinių ir ekonominių priežasčių“ ir „pakerta pačią Europos pilietybės esmę“. Europarlamentarai taip pat pareikalavo nustatyti visai ES bendras taisykles dėl „auksinių vizų“, pagal tą patį principą suteikiančių leidimus gyventi Bendrijos šalyse. Pasak Europos Parlamento, jos išduodamos 12-oje ES valstybių. Šios schemos ypač naudingos rusams. Europos Parlamentas paprašė valstybių narių nedelsiant sustabdyti ES pilietybės ir leidimų gyventi išdavimą visiems pareiškėjams iš Rusijos bei peržiūrėti visas paraiškas, kurias Rusijos piliečiai pateikė per keletą pastarųjų metų ir kurioms buvo pritarta. Įtariama, kad ši prieštaringai vertinama praktika prisideda prie pinigų plovimo, korupcijos ir mokesčių slėpimo. 2020 metais Briuselis pradėjo drausmines procedūras Kipro ir Maltos atžvilgiu, tačiau toliau nepasistūmėjo.   

 EP nariai įsteigė specialiuosius komitetus dėl užsienio kišimosi, dezinformacijos ir COVID-19 pandemijos bei tyrimo komitetą dėl „Pegasus“ šnipinėjimo programos naudojimo. Remdamiesi EP Pirmininkų sueigos pasiūlymu, europarlamentarai patvirtino trijų naujų komitetų mandatą, veiklos trukmę ir narių skaičių.  „Pegasus“ ir kitų lygiaverčių šnipinėjimo programų tyrimo komitetą sudarys 38 EP nariai. Šis komitetas sieks išsiaiškinti ar minėtos programos buvo naudojamos nepažeidžiant nacionalinių ir ES įstatymų, nenukreiptos prieš politinius oponentus ar žurnalistus, politikus bei teisininkus. Taip pat bus siekiama nustatyti šių programų naudojimo mastą, tame tarpe Lenkijoje bei Vengrijoje. Specialusis komitetas COVID-19 pandemijos klausimais vertins ES įgytą patirtį valdant pandemiją sveikatos apsaugos, ekonomikos, teisės viršenybės ir pagrindinių teisių apsaugos srityse. Iš 38 EP narių susidedantis komitetas turės metus laiko rekomendacijoms parengti.

 EP nariai patvirtino savo poziciją dėl baterijų projektavimo, gamybos ir utilizavimo ES rinkoje, siekiant šioje srityje visiškai įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus.

Baterijų ir akumuliatorių surinkimas ir perdirbimas yra svarbi ES žaliojo kurso dalis, o jas projektuoti, gaminti ir utilizuoti būtina pagal naujausias technologijas ir aplinkosaugos reikalavimus. EP siūlo nustatyti naują mažųjų transporto priemonių, pavyzdžiui, elektrinių dviračių ir paspirtukų, traukos baterijų kategoriją, o baterijų techniniuose dokumentuose – nurodyti jų anglies dioksido išmetimo rodiklį. Be to, nuo 2024 m. išmaniųjų telefonų ar elektrinių dviračių baterijos turi būti suprojektuotos taip, kad vartotojai ar nepriklausomi operatoriai galėtų jas lengvai ir saugiai išimti bei pakeisti. EP narai pasisako už įpareigojimus baterijų gamintojams taikyti tarptautinius tiekėjų tikrinimo standartus, kad užkirstų kelią žmogaus teises paminančių režimų finansavimui. Europarlamentarai palaiko didesnius nešiojamų baterijų perdirbimo tikslus ir įpareigojimą baterijų gamybai naudoti dalį iš atliekų gauto kobalto, švino, ličio ar nikelio.

 Bendradarbiaujant su Ukrainos Aukščiausiąja Rada paramos demokratijai srityje, naujoje svetainėje parodyta, kaip ES remia Ukrainą nuo 2014 m. „ES palaiko Ukrainą“: Parlamento sukurta svetainė (anglų ir ukrainiečių kalbomis) pateikia naujienas, vaizdo įrašus ir podcast'us, atitinkamus teisės aktus ir rezoliucijas, rodančias, kaip ES padeda Ukrainai. Svetainėje taip pat galima dalytis turiniu iš Ukrainos parlamento. Viena iš pagrindinių Parlamento pareigų yra aktyviai remti ES pastangas skatinti demokratiją ir žmogaus teises pasaulyje. Po orumo revoliucijos 2014 m. Europos Parlamentas pradėjo precedento neturintį bendradarbiavimą su Ukrainos Aukščiausiąja Rada (parlamentu) paramos demokratijai srityje. Pagal 2021 m. EP pirmininko ir Rados pirmininko atnaujintą Supratimo memorandumą vyksta reguliarūs mainai ir dialogai, pažintiniai vizitai ir paramos veiksmai, taip pat bendradarbiaujama IT, kibernetinio saugumo ir komunikacijos srityse.