Kovo 9-12 d. Europos Parlamento plenarinė sesija

Europarlamentarai aptars Rusijos taikomo ES maisto produktų embargo poveikį ES vežėjams

Pirmadienio vakarą EP nariai su Europos Komisija diskutuos dėl Rusijos taikomo ES maisto produktų importo apribojimo poveikio ES transporto sektoriui. Europarlamentarai įsitikinę, kad šis sektorius buvo pamirštas, kai tuo tarpu vaisių, daržovių ir pieno gamintojai dėl Rusijos taikomų sankcijų sulaukė 155 mln. eurų paramos. EP nariai tikisi, kad Komisija pateiks poveikio transporto sektoriui vertinimą ir pristatys galimas ES priemones, kurios sušvelnintų ES vežėjų nuostolius.

 EP nariai balsuos dėl mažesnio banko kortelių mokesčio

Antradienį europarlamentarai spręs ar pritarti naujoms taisyklėms, kurios apribotų tarpbankinius atsiskaitymo mokėjimo kortele mokesčius, kuriuos bankai taiko verslo subjektams. Naująsias taisykles Europos Parlamentas neformaliai suderino su ES Taryba praėjusių metų gruodžio mėn. Naujosios mokesčių ribos bus taikomos tiek vietiniams tiek tarptautiniams pavedimams. Šiomis taisyklėmis siekiama padidinti bankų taikomo mokesčio skaidrumą, kuris leistų paskatinti konkurenciją ir suteiktų galimybę pardavėjams pasirinkti jiems tinkamiausią klientų atsiskaitymo banko kortelėmis schemą. Taisyklių įsigaliojimui būtina, kad joms dar pritartų ES Taryba. Jos būtų pradėtos taikyti po šešių mėnesių nuo jų įsigaliojimo.

Europos Parlamentas vertins lyčių lygybės ES pažangą

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos, kurios projekte ES valstybės raginamos nustatyti ne trumpesnes nei 10 darbo dienų apmokamas tėvystės atostogas, o moterims suteikti galimybę lengvai gauti kontraceptinių priemonių ir nutraukti nėštumą. EP nariai tikėtina taip pat atkreips dėmesį į vyrų ir moterų nelygybės padarinius: smurtą prieš moteris, skirtingus atlyginimus ir nevienodas karjeros galimybes. Kiekvienais metais EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas paruošia rezoliuciją, kuri įvertina lyčių lygybės ES pažangą. Vyrų ir moterų lygybė yra pagrindinė teisė, ES sutartyse pripažįstama nuo 1957 m.

Europos Parlamentas sieks saugesnių ir ekologiškesnių vilkikų

Antradienį EP nariai balsuos dėl naujų taisyklių, kurios sudarys gamintojams sąlygas kurti saugesnius ir ekologiškesnius vilkikus. Suapvalinta kabinų forma leis padidinti vairuotojų regėjimo lauką ir sumažinti sunkaus pėsčiųjų sužalojimo pavojų susiduriant nedideliu greičiu. Pagerintos vilkikų aerodinaminės savybės sudarys sąlygas sumažinti kuro sunaudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Nuo 1996 m. galiojančių taisyklių, kurios nustato sunkiasvorių krovininių transporto priemonių specifikacijas, pakeitimus Europos Parlamentas neformaliai suderino su ES Taryba praėjusių metų gruodžio mėn.

EP nariai siūlys naujas galimybes ilgalaikiam investavimui

Antradienį europarlamentarai spręs ar pritarti naujos investicinių fondų sistemos sukūrimui, kuri leistų asmenims susieti savo pinigus su ilgalaikiu turtu, pvz., infrastruktūros, transporto ar tvarios energijos projektais.  Privatūs fondai, pageidaujantys tapti Europos ilgalaikių investicijų fondais, turės atitikti griežtas taisykles - investuoti tik ilgam laikotarpiui, laikytis turto paskirstymo ir griežtų skolinimo taisyklių. Šio tipo investicijos leistų įmonėms pasiūlyti alternatyvų bankams ir ilgalaikį jų veiklos finansavimo šaltinį, siekiant išjudinti Europos ekonomikos augimą.

Europos Parlamente viešės Jordanijos karalius Abdullah II

Antradienį vidurdienį į Europos Parlamentą kreipsis Jordanijos karalius Abdullah II. Karalius Parlamente lankosi ketvirtą kartą (ankstesni jo vizitai vyko 2002, 2007 ir 2012 m.).

EP nariai diskutuos dėl Europos ekonomikos prioritetų

Trečiadienio rytą europarlamentarai kartu su ES komisarais atsakingais už eurą, užimtumą ir vidaus rinką ir ES Tarybai pirmininkaujančia Latvija aptars ES ekonomikos plėtros prioritetus. Tikėtina, kad EP nariai palaikys Europos Komisijos siūlymus investicijomis, reformomis ir švelnesnėmis taupymo priemonėmis skatinti ekonomikos augimą. Europarlamentarai siūlys į Europos semestro procesą, skirtą ES šalių ekonominių politikų koordinavimui, labiau įtraukti nacionalinius parlamentus bei stiprinti šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimą, nes 2013 m. tik 9 proc. jų buvo įgyvendinta. Be to, EP nariai pateiks rekomendacijas kaip skatinti Europos konkurencingumą ir atsparumą, kuris leistų susidoroti su būsimomis krizėmis. Tarp galimų priemonių europarlamentarai norėtų matyti labiau integruotas ES šalių kapitalo ir veiksmingesnes darbo rinkas, kovą su mokesčių vengimu ir sukčiavimu bei ES energetinės sąjungos sukūrimą. Europos Komisijos vardu diskusijoje pasisakys Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas eurui Valdis Dombrovskis, ES užimtumo komisarė Marianne Thyssen ir ES vidaus rinkos komisarė Elžbieta Bienkowska.

Europos Parlamente rengiama rezoliucija dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemtsovo nužudymo

Trečiadienį po pietų EP nariai kartu su ES vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini aptars Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemtsovo žmogžudystę ir bendrą demokratijos situaciją Rusijoje. Ketvirtadienį EP bus priimta atitinkama rezoliucija.

Tikėtina, kad EP nariai taip pat pasmerks Rusijos atsisakymą į šalį įsileisti europarlamentarę iš Latvijos Sandrą Kalnietę (Europos liaudies partija), kuri vyko į B.Nemtsovo laidotuves.

Europarlamentarai aptars pasirengimą EVT

Trečiadienį EP nariai diskusijoje su ES Taryba ir Europos Komisija pateiks savo poziciją dėl ES energetinės sąjungos. Ši tema tikėtina dominuos artėjančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, kuris kovo 19-20 d. vyks Briuselyje.  ES energetinės sąjungos sukūrimo pasiūlymus EP nariams vasario 25 d. pristatė Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas energetinei sąjungai Maroš Šefčovič. Gegužės 7 d. EP Pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitete bus balsuojama dėl Algirdo Saudargo (Europos liaudies partija) rengiamos rezoliucijos dėl ES energetinio saugumo strategijos.  Šalia ES energetinė sąjungos tikėtina, kad EVT posėdyje bus aptarta situacija Ukrainoje, ES santykiai su Rusija, būsimas ES Rytų partnerystės susitikimas Rygoje ir ES valstybių ekonominių politikų koordinavimas.

Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje raginama stabdyti pedofilijos sklaidą internete. Vasario mėn. vykusioje diskusijoje europarlamentarai pakvietė ES valstybės dėti daugiau pastangų įgyvendinant 2011 m. direktyvą dėl kovos su lytiniu vaikų išnaudojimu, užtikrinti veiksmingesnį baudžiamąjį persekiojimą ir glaudžiau bendradarbiauti su internetinių paslaugų teikėjais bei EUROPOL agentūra, siekiant, kad nelegalūs vaizdai būtų pašalinti. Tikėtina, kad rezoliucijoje bus paminėtas pedofilijos ir prievartos internete, o ypač paklausos jai, didėjimas bei socialinių tinklų pasitelkimas vaikų vilionėms. EUROPOL duomenimis 10 proc. pedofilijos internete aukų neturi net dviejų metų amžiaus.

 

Europos Parlamento informacija