Kova su terorizmu: Europos Parlamente svarstomos iniciatyvos

Po teroro išpuolių Paryžiuje ir Briuselyje kova su terorizmu tapo vienu svarbiausių Europos Sąjungos ir Europos Parlamento darbotvarkės klausimu. Vyriausybės ir ES institucijos peržiūri saugumo politiką ir stiprina kovos su terorizmu priemones. Tarp jų – lėktuvų keleivių duomenų įrašo informacijos naudojimas siekiant užkardyti sunkius nusikaltimus ir terorizmą, šaunamųjų ginklų prekybos griežtinimas, radikalėjimo prevencija, Europolo antiteroristinių įgaliojimų stiprinimas.

„Antiteroristinės priemonės turi apimti visus grėsmės aspektus – nuo prevencijos ir apsaugos iki baudžiamojo persekiojimo“, – kovo 24 dieną pažymėjo EP vicepirmininkė Sylvie Guillaume (Socialistai ir demokratai, Prancūzija), reaguodama į neeilinį ES vidaus reikalų ministrų susitikimą dėl išpuolių Briuselyje.

Išpuolių prevencija ir ginklų kontrolė

Šiuo metu europarlamentarai svarsto siūlymus stiprinti teroristinių išpuolių prevenciją kriminalizuojant tam tikrus parengiamuosius veiksmus, pavyzdžiui, mokymąsi ir keliavimą į užsienį terorizmo tikslais, pagalbą ar bendrininkavimą teroristinės veiklos srityje, tokios veiklos kurstymą ar kėsinimąsi ją vykdyti.

Parlamente taip pat svarstomas siūlymas sugriežtinti šaunamųjų ginklų prekybą ir jų laikymą ne kariniais tikslais.

Praeitų metų lapkritį EP priimtoje rezoliucijoje dėl ES piliečių radikalėjimo prevencijos siūloma parengti įtariamų „džihadistų“ juodąjį sąrašą, stiprinti ES šalių bendradarbiavimą, šalinti ekstremistinį turinį internete, taip pat kurti bendruomenės narių perspėjimo apie asmenų radikalėjimą sistemą.

Pranešimas spaudai

Interviu su rezoliucijos rengėja

Skaičiuojama, kad teroristinių organizacijų, tokių kaip „Islamo valstybė“, ir kitų karinių grupuočių gretose Vidurio Rytuose gali kovoti apie 5 tūkst. ES šalių piliečių.

PNR: keleivio duomenų įrašas

2015 m. gruodį Piliečių laisvių komitetas pritarė su ES Taryba pasiektam kompromisui dėl lėktuvų keleivių duomenų įrašų direktyvos. Visas Parlamentas dėl jo ketina balsuoti artimiausiu metu.

PNR direktyva numato, kad lėktuvų keleivių duomenys galės būti iš anksto perduodami atitinkamų ES šalių kompetentingoms institucijoms, kurios tam tikrą laiką turės juos saugoti.

Kalbama apie informaciją, surinktą bilietų užsakymo bei registravimosi skrydžiui metu: keleivių pavardes, kelionės datą, maršrutą, kontaktinius duomenis, bagažo duomenis, mokėjimo informaciją ir pan.

Europarlamentarai pasiekė, kad kiekvienoje ES šalyje būtų paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris prižiūrėtų direktyvos įgyvendinimą.

Stipresnis Europolas

ES Tarybos ir Parlamento derybininkai taip pat susitarė dėl didesnių antiteroristinių įgaliojimų Europos policijos agentūrai (Europolui) suteikimo. Galutinis balsavimas šiuo klausimu numatytas gegužę.

Nuodugnesnis patikrinimas prie išorės sienų

Be to, EP nariai svarsto siūlymus patobulinti Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS) siekiant palengvinti keitimąsi ne ES piliečių teistumo informacija Europos Sąjungoje bei Šengeno sienų kodekso pakeitimus, kuriais siekiama nustatyti privalomus sistemingus ES piliečių patikrinimus prie sausumos, jūrų ir oro išorės sienų.

Nuoroda : 20160404STO21310

EP informacija