Kokie darbai laukia EP narių antrąjį šių 2020 metų pusmetį?

Ilgalaikis ES biudžetas ir atsigavimo planas


2020 m. gegužės 27 d. Europos Komisijos pateikė pasiūlymą įsteigti 750 mlrd. eurų atsigavimo fondą, kuris būtų įgyvendintas šalia atnaujinto ilgalaikio ES biudžeto. Po to, kai liepos 17–21 d. ES vadovai susitarė dėl ekonomikos gaivinimo priemonių rinkinio ir 2021–2027 m. biudžeto, liepos 23 d. priimtoje rezoliucijoje EP nariai sveikino „istorinį“ susitarimą sukurti ES ekonomikos gaivinimo fondą, tačiau nepritarė sumažintam daugiamečiam ES biudžetuiŠi rezoliucija tapo mandatu tolimesnėms deryboms su Taryba.

Žaliasis susitarimas

Rugsėjį EP Aplinkos komitetas balsuos dėl 2020 m. kovą EK pristatyto Europos klimato teisės akto, kuriuo siekiama teisiškai įtvirtinti Europos žaliojo kurso dokumente nustatytą tikslą, kad iki 2050 m. Europos ekonomika ir visuomenė turi neutralizuoti savo poveikį klimatui. Visi europarlamentarai dėl jo balsuos spalį.

Konferencija dėl Europos ateities

Parlamentas nori sužinoti europiečių prioritetus formuojant būsimąją ES. Jis ragina surengti konferenciją dėl Europos ateities, kuri prasidėtų pasibaigus vasarai. Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos rengiama Konferencija turėjo prasidėti gegužę ir trukti dvejus metus, tačiau dėl COVID-19 pandemijos konferenciją teko atidėti.

„Brexit“

Ir toliau vyksta derybos dėl naujojo susitarimo, kuris nustatys būsimus JK ir ES santykius. Pagal susitarimą dėl išstojimo yra numatytas pereinamasis laikotarpis iki šių metų gruodžio pabaigos, per kurį JK tebeturi prieigą prie ES bendrosios rinkos, kartu privalo laikytis ES taisyklių, nors ir nebedalyvauja jų priėmime. Naująjį susitarimą tikimasi pasiekti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Susitarimui dėl būsimų santykių turės pritarti visos valstybės narės ir Europos Parlamentas.

Skaitmeninių paslaugų įstatymas

EP Vidaus rinkos, Piliečių laisvių ir Teisės komitetų nariai balsuos dėl Skaitmeninių paslaugų teikimo paketo.

Pramonės strategija

2020 m. kovą Komisija pristatė naują strategiją, kuria siekiama padėti Europos pramonei imtis dvejopo perėjimo – prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir prie skaitmeninės lyderystės. EP Pramonės komitetas dėl jos balsuos rugsėjį.

Bendrosios žemės ūkio politikos reforma

Paskutinis derybų etapas dėl Europos žemės ūkio sektoriaus po 2020 m. priklausys nuo susitarimo dėl ES biudžeto 2021–2027 metams. Taip pat bus atsižvelgta į Europos žaliąjį susitarimą.

Naujas ES migracijos paktas

Po to, kai buvo pasiektas preliminarus valstybių narių susitarimas dėl ilgalaikio ES biudžeto, Komisija ketina pateikti naują prieglobsčio ir migracijos paktą. Savo ruožtu EP Piliečių laisvių komitetas rengia pranešimą dėl naujos legalios darbo jėgos migracijos galimybių, kuriame pabrėžia būtinybę sukurti teisėtus migracijos kelius nelegaliai migracijai mažinti bei suderinti taisykles ES lygiu.

Geležinkelių keleivių teisės

ES rengia naujas taisykles, skirtas sustiprinti geležinkelių keleivių teises, įskaitant didesnes kompensacijas vėlavimo atveju bei daugiau pagalbos žmonėms su negalia. Jas planuojama parengti iki 2021 m., kurie, Komisijos siūlymu, turėtų būti paskelbti Europos geležinkelių metais.

Visuomeninis finansavimas

 

Po to kai 2018 m. Komisija pateikė pasiūlymą dėl sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų reglamento, šiemet EP Ekonomikos komitetas ir Taryba pasiekė preliminarų susitarimą dėl naujų taisyklių, kuriomis siekiama pagerinti sutelktinio finansavimo platformų veiklą visoje ES.

 

https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20200625STO82008/kokie-darbai-laukia-ep-nariu-antraji-siu-2020-metu-pusmeti