Gruodžio 15-18 d. EP plenarinė sesija Strasbūre

Europarlamentarai aptars Europos Komisijos veiklos 2015 m. prioritetus

Antradienį EP nariai kartu su Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker ir jo pavaduotoju Frans Timmermans aptars 2015 m. Komisijos veiklos programą.

Ši programa turėtų atskleisti praktinius J.-C. Juncker politinių įsipareigojimų, kuriuos jis pristatė europarlamentarams liepos 15 d. prieš pat balsavimą dėl jo skyrimo Europos Komisijos pirmininku, įgyvendinimo būdus. 2015 m. veiklos programos projektas buvo aptartas gruodžio 2 d. ES komisarų ir EP komitetų pirmininkų susitikime.

Tikėtina, kad kartu su kitų metų programa Komisija taip pat informuos apie tai, kuriuos svarstomų teisės aktų projektus ji ketina atsiimti. Pagal ES sutartį "kol Taryba nėra nusprendusi, Komisija savo pasiūlymą gali keisti bet kuriuo Sąjungos akto priėmimo procedūros metu" (293 straipsnis).

Europos Parlamentas balsuos dėl kitų metų ES biudžeto

Trečiadienį EP nariai spręs ar pritarti gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir ES Tarybos derybininkų pasiektam susitarimui dėl 2015 m. ES biudžeto ir 2014 m. ES biudžeto pataisų, kurios leistų padengti neapmokėtas sąskaitas. Tačiau rengiantis galutiniam balsavimui būtina, kad susitarimui pritartų ES Taryba ir EP Biudžeto komitetas.

Derybų metu Europos Parlamentas nuosekliai siekė, kad ES turi apmokėti jos finansuojamus ir ES valstybėse įgyvendinamus projektus, nes tai susiję su konkrečių įmonių, organizacijų ar institucijų patirtomis išlaidomis.

Nuo 2010 m. neapmokėtų sąskaitų kiekis pradėjo didėti, nes kiekvienų metų pabaigoje dalis jų buvo perkeliama į kitus metus. Tai sukėlė sunkumų ES projektų įgyvendintojams, todėl EP derybininkai pasiekė, kad šiemet būtų skirta papildomi 4 mlrd. eurų neatidėliotinoms sąskaitoms apmokėti bei būtų sukurtas laipsniškas minėtų sąskaitų kiekio sumažinimo planas.

Derybose dėl 2015 m. ES biudžeto europarlamentarai užtikrino didesnę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, studentų ir jaunimo mainų programai "Erasmus+", mokslinimas tyrimams bei humanitarinei pagalbai.

EP nariai aptars būsimojo Europos Vadovų Tarybos posėdžio prioritetus

315 mlrd. eurų investicijų paketas ES ekonomikos atgaivinimui, kova su Ebolos viruso plitimu bei tarptautinė situacija, kuri bus aptariama gruodžio 18-19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime, greičiausiai dominuos trečiadienį vyksiančiuose europarlamentarų debatuose.

 

EP informacija