Gruodžio 12-15 d. EP plenarinė sesija Strasbūre

Irako jazidėms bus įteikta 2016 m. Sacharovo premija

Šių metų Sacharovo premijos laureatėmis tapo Irako jazidų pabėgėlės Nadia Murad Basy (Nadia Murad Basee) ir Lamija Adži Bašar (Lamiya Aji Bashar), kovojančios už „Islamo valstybės“ prievartą patyrusių moterų teises. Minėta premija bus įteikta antradienį Strasbūre vyksiančioje Europos Parlamento ceremonijoje.

 

Po ceremonijos 12.30 val. vyks laureačių ir EP pirmininko M.Schulz spaudos konferencija.

 

Ceremonijoje taip pat dalyvaus 2016 m. premijos finalininkai: Krymo totorių lyderis Mustafa Džemiliovas ir buvęs Turkijos dienraščio „Cumhuriyet“ vyriausiasis redaktorius Džanas Diundaras (Can Dündar).

 

Sovietų Sąjungos disidento Andrejaus Sacharovo vardu pavadintą premiją Europos Parlamentas nuo 1988 m. kasmet skiria žmogaus teisių gynėjams.

 

 

Europos Parlamentas siekia stiprinti konkurenciją geležinkeliuose

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl naujų ES taisyklių, kurios skatins valstybes skelbti viešuosius konkursus keleivių vežimui traukiniais, o taip pat sudaryti vienodas sąlygas visiems operatoriams naudotis geležinkelių infrastruktūra.

 

ES taisyklėmis siekiama stiprinti keleivių vežimo traukiniais paslaugas, kurių populiarumas atsilieka nuo kitų transporto rūšių, o vartotojų vertinimas yra nevienareikšmis.

 

Kartu siūloma įpareigoti visas ES valstybes skelbti viešuosius konkursus keleivių vežimui traukiniais arba pagrįsti, kodėl toks konkursas netikslingas. Savo ruožtu siekiama visiems operatoriams sudaryti vienodas sąlygas naudotis geležinkelių infrastruktūra, su tam tikromis išimtimis viešosioms paslaugoms.

 

EP nariai ragins nekurstyti neapykantos migrantams

ES valstybės turėtų nekurstyti savo piliečių baimės ir neapykantos migrantams ir prieglobsčio prašytojams, siekiant politinių laimėjimų. Tai vienas iš raginimų, minimų Europos Parlamento rezoliucijos dėl pagrindinių teisių padėties ES 2015 m. projekte. Šį projektą europarlamentarai aptars pirmadienį, o antradienį balsuos dėl galutinio rezoliucijos teksto.

 

EP pranešėjo József Nagy (Europos liaudies partija, Slovakija) parengtos rezoliucijos projektas apžvelgiama pagrindinių teisių padėtis ES tokiose srityse kaip migracija, vaikų apsauga, moterų, mažumų ir neįgaliųjų teisės.

 

Savo ruožtu EP nariai antradienį taip pat aptars žmogaus teisių ir demokratijos padėtį pasaulyje 2015m. Trečiadienį bus priimta atitinkama rezoliucija.

 

Balsavimas dėl naujojo ES vizų suspendavimo mechanizmo

Ketvirtadienį europarlamentarai spręs, ar pritarti naujoms taisyklėms, kurios supaprastina ir paspartina ES vizų režimo trečiosioms valstybėms, iš kurių smarkiai padidėja nereguliari migracija, grąžinimą. Europos Parlamento ir ES Tarybos derybininkai pasiekė sutarimą šiuo klausimu gruodžio 7 d.

 

Naujasis vizų suspendavimo mechanizmas praplečia sąlygas, kada ES gali grąžinti vizų reikalavimus trečiosioms valstybėms. Tai gali būti smarkiai padidėję nereguliarios migracijos ar nepagrįstų prieglobsčio prašymų srautai, bendradarbiavimo, gražinant trečiosios valstybės piliečius, stoka arba pavojus viešajam bei vidaus saugumui.

 

Savo ruožtu sutarimas dėl naujojo mechanizmas leis užbaigti ES bevizio režimo Gruzijai ir Ukrainai suteikimą.

 

 

Europos Parlamentas aptars būsimą ES šalių vadovų susitikimą

Rengdamiesi gruodžio 15 d. Briuselyje vyksiančiai Europos Vadovų Tarybai (EVT) europarlamentarai kartu su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais trečiadienį diskutuos aktualiais būsimo susitikimo klausimais: migracija, gynyba ir saugumas bei ES santykiai su Rusija.

 

Europos  Vadovų Taryboje taip pat dalyvaus EP pirmininkas Martin Schulz, kuris tradiciškai EVT posėdžio pradžioje kreipsis į ES šalių vadovus.

 

Diskusija dėl švariosios energijos skatinimo

Antradienį europarlamentarai kartu su Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju Maroš Šefčovič aptars naujausius Europos Komisijos pasiūlymus dėl švariosios energijos skatinimo. Jie apima įsipareigojimus mažinti anglies dvideginio išlakas, didinti atsinaujinančios energetikos vartojimą ir jo efektyvumą.

 

Europos Komisijos pasiūlymus lapkričio 30 d. pasveikino Europos Parlamento energetikos komiteto pirmininkas Jerzy Buzek (Europos liaudies partija, Lenkija): “Pristatytos priemonės leis pritaikyti rinką prie naujų energijos generavimo, vartojimo ir saugojimo tendencijų. Jos kartu leis sustiprinti mūsų nepriklausomybę ir padidinti energijos saugumą.“

 

Europos Parlamentas dar šių metų birželio mėn. ragino Europos Komisiją pristatyti  švarios energijos skatinimo priemonių rinkinį. Tai Komisija atliko lapkričio 30 d., išskirdama pasiūlymus dėl ES energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos, energijos rinkos modelio, ekologinio ženklo, elektros energijos tiekimo saugumo ir energetikos sąjungos valdymo taisyklių.

 

EP siekia, kad visos ES valstybės galėtų naudotis beviziu režimu su JAV ir Kanada

JAV ir Kanadą norintiems aplankyti ES piliečiams neturėtų būti taikomas reikalavimas įsigyti vizas, ypač kai to nereikalaujama iš JAV ir Kanados piliečių, viešinčių ES, pažymi EP nariai. Trečiadienį jie teirausis Europos Komisijos, ko ji planuoja imtis, kad būtų užtikrintas vizų panaikinimo tarp ES ir trečiųjų šalių abipusiškumas.

 

Kanada taiko vizų režimą Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams (nors ji yra įsipareigojusi įvesti bevizį režimą iki 2017 m. pabaigos), o JAV - Bulgarijos, Rumunijos, Kroatijos, Kipro ir Lenkijos piliečiams. Be to, neseniai priimtos JAV taisyklės gali paveikti visus dvigubą pilietybę turinčius ES piliečius. 

 

Pagal ES vizų režimo abipusiškumo principą siekiama, kad trečiosios šalys, kurioms galioje ES bevizis režimas, netaikyti vizų reikalavimų ir ES piliečiams. Europos Komisija turi užtikrinti šio principo įgyvendinimą ir siūlyti gražinti ES vizų režimą toms šalims, kurios per du metus nuo įspėjimo apie abipusiškumo principo nesilaikymą ir toliau taiko vizų reikalavimus ES piliečiams. Šis terminas JAV ir Kanados atveju jau baigėsi 2016 m. balandžio mėnesį, tačiau Europos Komisija iki šiol nėra pasiūliusi sugražinti joms ES vizų režimą.

 

Lietuvos piliečiai į Kanadą ir JAV gali vykti be vizų nuo 2008 m.

 

Uostų paslaugos: EP tikslins įkainių nustatymo taisykles

Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų jūrų uostų paslaugų, pavyzdžiui, laivų vilkimo, švartavimo ar krovinių tvarkymo, organizavimo taisyklių. Jomis siūloma įvesti skaidrią įkainių nustatymo sistemą bei įpareigoti uostus savo finansinėse ataskaitose deklaruoti iš valstybės gaunamas lėšas.

 

Šios taisyklės nukreiptos į daugiau nei 300 ES uostų, kuriuose dirba beveik pusę milijono darbuotojų. Jomis siekiama paskatinti efektyvesnę uostų veiklą, tikintis, kad tai pritrauks daugiau investicijų. Savo ruožtu norima, kad jūrų transportas taptų konkurencinga ir tvari alternatyva perpildytam kelių transportui.

 

Europarlamentarai ragins priimti tikroviškesnę santykių su Rusija strategiją

Antradienį EP nariai kartu su ES diplomatijos vadove Federica Mogherini aptars pagrindinius ES užsienio politikos pasiekimus ir uždavinius. Trečiadienį jie balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos, kurios projekte siūloma nustatyti naują, tikroviškesnę ES santykių su Rusija strategiją, o bendrą ES užsienio politiką vystyti pasitelkus tris ramsčius - diplomatiją, vystomąjį bendradarbiavimą ir gynybą.

 

Rezoliucijos projekte taip pat atkreipiama dėmesys, kad ES šiuo metu yra apsupta nestabilumo arkos, kuri tęsiasi nuo agresyvios Rusijos iki išorės subjektų kurstomų karų Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Siekiant rasti tinkamą atsaką ir įtvinti ES vaidmenį pasaulyje, ES valstybės raginamos labiau pasitikėti viena kita ir laikytis bendros pozicijos.

 

 

Europos Parlamento informacija