Greitu metu Briuselyje: ES ilgalaikis biudžetas, COVID-19 atsekimo programėlės ir kt.

Europos Parlamentas svarstys, kaip turėtų vystytis ES ilgalaikis biudžetas. EP nariai ragina sukurti naujus pajamų srautus, kurie turėtų padėti finansuoti ES programas. Jie taip pat nori pasiekti, kad ekonomikos atkūrimo po COVID-19 pandemijos priemonių paketas būtų kuo platesnio užmojo. ES programos privalo būti toliau vykdomos 2021 m. tuo atveju, jeigu dėl kito septynerių metų biudžeto nebus susitarta iki šių metų pabaigos. EP nariai balsuos dėl prašymo Komisijai parengti ES 2021 m. biudžeto nenumatytų atvejų planą. COVID-19 atsekimo programėlių, skirtų kovai su pandemija, kūrimas turi neprieštarauti ES duomenų apsaugos teisės aktams. Parlamentas diskutuos dėl kontaktų atsekimo programėlių, skirtų atvaizduoti, stebėti ir mažinti koronaviruso plitimą, naudojimo. Parlamentas balsuos dėl naujų ES padangų ženklinimo taisyklių, skirtų geriau informuoti vartotojus apie degalų naudojimo efektyvumą, triukšmo lygį ir sukibimą. Tai turėtų padėti sumažinti kelių transporto išmetamų teršalų kiekį. Tikimasi, kad Europos Parlamento nariai priims visai ES skirtus pakartotinio vandens naudojimo standartus. Jų tikslas – skatinti išvalyto nuotekų vandens naudojimą drėkinimui žemės ūkyje ir padėti sumažinti vandens trūkumą.

Europos Parlamento informacija.