Europos skaitmeninė tapatybė: paprasta internetinė prieiga prie pagrindinių paslaugų

Europos skaitmeninė tapatybė: paprasta internetinė prieiga prie pagrindinių paslaugų

Patobulintos Europos skaitmeninės tapatybės taisyklės padės žmonėms naudotis viešosiomis paslaugomis ir užtikrintai atlikti internetines operacijas visoje ES.

Nuo COVID-19 pandemijos pradžios didesnė dalis viešųjų ir privačių paslaugų tapo skaitmeninėmis. Tam reikalingos saugios ir patikimos skaitmeninės identifikavimo sistemos. Kovo viduryje vyksiančioje plenarinėje sesijoje Europos Parlamentas priims savo poziciją dėl siūlomo Europos skaitmeninės tapatybės sistemos atnaujinimo.

Sužinokite daugiau apie skaitmeninę transformaciją – vieną iš svarbiausių ES prioritetų.

Kas yra Europos skaitmeninė tapatybė?


Europos skaitmeninė tapatybė (eID) suteikia galimybę pripažinti nacionalines elektroninio identifikavimo schemas tarpvalstybiniu mastu. Tai leidžia Europos piliečiams internete identifikuoti ir patvirtinti savo tapatybę nesikreipiant į komercinius paslaugų teikėjus.

Piliečiams taip pat yra suteikiama galimybė naudotis internetinėmis paslaugomis kitose ES šalyse, naudojant savo nacionalinę elektroninę asmens tapatybės kortelę.

Kokios yra Europos skaitmeninės tapatybės naudos?


Europos skaitmeninė tapatybė gali būti naudojama:

 

Atnaujintos taisyklės


2014 m. Elektroninio identifikavimo, autentifikavimo ir patikimumo paslaugų (eIDAS) reglamentas įpareigojo ES valstybes nares sukurti nacionalines elektroninio identifikavimo schemas, atitinkančias tam tikrus techninius ir saugumo standartus. Tuomet šios nacionalinės schemos turėtų būti sujungiamos, kad piliečiai, pasitelkę savo nacionalinę elektroninę asmens tapatybės kortelę, galėtų pasinaudoti internetinėmis paslaugomis kitose ES šalyse.

2021 m. Komisija pateikė pasiūlymą, pagrįstą eIDAS sistema, kuriuo siekiama, kad iki 2030 m. bent 80 proc. piliečių galėtų naudotis skaitmenine tapatybe, norėdami gauti prieigą prie pagrindinių viešųjų paslaugų ES.

EP Pramonės komiteto priimtame pranešime apie siūlomą atnaujinimą pabrėžiama, kad svarbu užtikrinti nacionalinių sistemų veikimą tarpusavyje, paprastą naudojimą ir galimybę piliečiams kontroliuoti savo asmens duomenis.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES skatina skaitmeninę ekonomiką: