Europos pensijos produktas: daugiau pasirinkimo

Rugsėjo 3 d. EP Ekonomikos komitetas pritarė iniciatyvai sukurti visos Europos asmeninės pensijos produktą (PEPP) – naujo tipo asmeninių pensijų sistemą, kuri leistų pašalinti esamas kliūtis, trukdančias sudaryti tarpvalstybinę pensijos produkto sutartį ir jį perkelti į kitą valstybę narę.

„Tai bus produktas, kuriuo žmonės galės pasitikėti. Asmeninis, nuspėjamas ir ekonomiškas senatvės pensijos produktas, nepriklausomas nuo jūsų geografinės padėties ES. PEPP taip pat teiks aiškią informaciją ir patarimus asmenims apie tai, ką jie perka ir ko gali tikėtis“, – teigė EP pranešėja Sophie in 't Veld (Liberalai ir demokratai, Nyderlandai).

Asmeninės pensijos produktas: kas tai?

Asmeninės pensijos produktai suteikia žmonėms papildomą galimybę kaupti senatvei. Tai yra savanoriška pensijų kaupimo sistema, papildanti valstybines ar profesines pensijas.

Nors asmeninės pensijos kaupimas nėra privalomas, tai gali būti naudingas papildomas pajamų šaltinis sulaukus pensinio amžiaus. Įmokėtos lėšos būtų investuojamos į įvairias finansines priemones, kurios generuotų pelną, ir joms galėtų būti taikomos mokestinės lengvatos.

ES alternatyva

Šiuo metu ES šalyse siūlomi asmeninės pensijos produktai gerokai skiriasi, o jų pasiūla apsiriboja nacionaline rinka. Savo ruožtu visos Europos asmeninės pensijos produktas būtų standartizuotas, įskaitant informacijos teikimo ir išlaidų apskaičiavimo reikalavimus, todėl galėtų būti siūlomas visoje ES, o vartotojai galėtų lengvai palyginti skirtingų tiekėjų pasiūlymus.

Be to, tokio produkto turėtojai, išvykę dirbti į kitą valstybę narę, galėtų ir toliau mokėti įmokas tam pačiam tiekėjui. Tuo tarpu PEPP tiekėjai gautų naudos iš masto ekonomijos.

Europos Komisijos skaičiavimais, dėl PEPP sukūrimo asmeninės pensijos produktų rinka iki 2030 m. išaugtų nuo 0,7 trln. iki 2,1 trln. eurų.

PEPP papildytų valstybines, profesines ir nacionalines asmeninių pensijų sistemas, tačiau jų nepakeistų ir nesuderintų. Persikėlę į kitą valstybę narę santaupų turėtojai galėtų ir toliau kaupti savo PEPP. Jie galėtų rinktis iš įvairių PEPP tiekėjų konkurencingesnėje aplinkoje bei galėtų pasirinkti arba saugią numatytąją investavimo galimybę, arba galimybes su skirtinga rizika ir grąža. Jie taip pat turėtų teisę keisti tiekėjus tiek savo šalyje, tiek kitoje šalyje. Mokestis už šį keitimą būtų ribotas.

Apmokestinimo tvarka

Vienas pagrindinių pensijų produktų privalumų yra mokestinės lengvatos. Savo rekomendacijose EP ekonomikos komitetas ragina parengti pasiūlymus dėl paskatų visos Europos asmeninės pensijos produkto teises kaupiantiems asmenims.

Europos asmeninės pensijos produktui EP nariai siūlo nustatyti tokią pat mokesčių lengvatą kaip nacionaliniams asmeninių pensijų produktams, o Europos asmeninės pensijos produkto teises kaupiantiems asmenims suteikti nustatyto dydžio sumos arba nustatyto dydžio procentinės dalies pavidalu teikiamas specialias subsidijas ar priemokas.

EP informacija


Pensija