Europos Parlamento vasario 1–4 d. plenarinė sesija

Diskusija dėl Šengeno ateities

Antradienį europarlamentarai kartu su Europos Komisijos pirmininko pirmuoju pavaduotoju Frans Timmermans aptars pabėgėlių krizę, ES pasienio kontrolę ir Šengenos zonos ateitį. Sausio 27 d. Europos Komisija įspėjo, kad jei Graikija nesustiprins savo išorės sienų apsaugos, dvejiems metams gali būti gražinta Šengeno vidaus sienų kontrolė.

Šengeno sienų kodeksas įpareigoja Europos Komisiją ir ES valstybes nedelsiant informuoti Europos Parlamentą ir ES Tarybą apie atsiradusias priežastis atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Jis leidžia šią kontrolę išlaikyti 10 dienų, o esant aiškiai grėsmei vidaus saugumui - iki 30 dienų, su galimybę šį terminą pratęsti dar iki 6 mėnesių, o išskirtiniais atvejais ir iki 2 metų. Šengeno zonai priklauso 26 valstybės: 22 ES valstybės ir 4 kitos valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija).

Debatai: 2016-02-02 Procedūra: ES Tarybos ir Komisijos pareiškimai

EP pateiks savo poziciją dėl artėjančios Europos Vadovų Tarybos

Migracijos krizė ir Jungtinės Karalystės narystės ES referendumas - tai vieni iš pagrindinių vasario 18-19 d. EVT posėdžio klausimų, kuriuos trečiadienio rytą EP nariai aptars su Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker ir ES Tarybai pirmininkaujančių Nyderlandų užsienio reikalu ministru Bert Koenders.

Debatai: 2016-02-03. Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su debatais

Europos Parlamentas aptars siūlymus reformuoti pelno apmokestinimą ES

Antradienį ES mokesčių komisaras Pierre Moscovici pristatys europarlamentarams naujausius įmonių pelno apmokestinimo ES reformos pasiūlymus. Tikėtina, kad jų tarpe bus pateiktas ir taisyklių dėl kovos su pelno perkėlimu projektas.

Sausio 12 d. Europos Parlamente vykusių klausymų metu P.Moscovici įsipareigojo iki mėnesio pabaigos pateikti "ambicingą kovos su mokesčių vengimu paketą". Tačiau jis kartu įspėjo EP narius, kad ambicingi pasiūlymai gali nesulaukti palaikymo ES Taryboje, kurioje sprendimai mokesčių klausimu priimami vieningai. 2015 m. gruodžio 16 d. EP yra pateikęs rekomendacijas Europos Komisijai dėl pelno mokesčio politikos skaidrumo.

Debatai: 2016-02-02. Procedūra: Komisijos pareiškimas

Diskusija su Europos centrinio banko pirmininku Mario Draghi

Pirmadienį europarlamentarai kartu su ECB pirmininku Mario Draghi aptars banko veiklos 2014 m. rezultatus ir euro zonos valstybių obligacijų supirkimo poveikį infliacijai.  Tikėtina, kad EP nariai prašys pateikti daugiau informacjos dėl "kiekybinio skatinimo" programos įgyvendinimo ir jos poveikio infliacijai. Europarlamentarų nuomone euro zonos valstybių obligacijų supirkimas kol kas nepasiekė savo tikslo - priartinti infliaciją prie pageidaujamos 2 proc. ribos. Pinigų politika negali išspręsti fiskalinių ir ekonominių problemų, todėl ji neturėtų tapti struktūrinių reformų pakaitalu, mano EP nariai.

 Debatai: 2016-02-01 Balsavimas: 2016-02-24/25  Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

EP pateiks savo poziciją dėl Prekybos paslaugomis susitarimo

Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl rekomendacijų ES derybininkams, kurie derina tarptautinį Prekybos paslaugomis susitarimą. EP nariai siūlys siekti, kad trečiųjų šalių rinkos būtų atvertos ES įmonėms, tuo pačiu metu suteikiant tinkamą apsaugą ES viešųjų paslaugų ir kultūros sektoriams.  Šiuo metu 23 Pasaulio prekybos organizacijos narės, įskaitant ES, derasi dėl Prekybos paslaugomis susitarimo (angl. TiSA). Kai jis bus pasiektas, jam turės pritarti Parlamentas. Ketvirtadalis pasaulio paslaugų eksporto tenka ES, kuri yra didžiausia paslaugų eksportuotoja. Šiame sektoriuje dirba 70 proc. ES darbo jėgos.

 Debatai: 2016-02-01  Balsavimas: 2016-02-03  Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

Balsavimas dėl dyzelinių automobilių taršos apribojimų sušvelninimo

Trečiadienį EP nariai spręs ar pritarti Parlamento Aplinkos komiteto rekomendacijai vetuoti siūlymą padidinti leistiną dyzelinių automobilių azoto oksido taršos ribą 110 proc. Ji įsigaliotų pradėjus taikyti naują taršos testavimo realiomis sąlygomis sistemą. Dalies europarlamentarų nuomone taršos apribojimų sušvelninimas pakirstų šiuo metų galiojančių ES standartų įgyvendinimą.

ES valstybės ir Europos Komisija, pritarusios būtinybei įvesti automobilių azoto oksido taršos testavimą realiomis sąlygomis, kartu pasiūlė nuo 2019 m. rugsėjo mėn. padidinti leistiną šios taršos ribą daugiau nei du kartus.Naujojo testavimo sistema remtųsi nešiojamais prietaisais, kurie leistų tiksliau nustatyti automobilių taršą realiomis jų eksploatavimo sąlygomis. Dabartinė sistema remiasi taršos vertinimu laboratorijose, todėl automobilių gamintojai gali pateikti geresnius jų produkcijos taršos rodiklius. Savo ruožtu, reaguodama į Europos Parlamento prašymus, Europos Komisija sausio 27 d. pateikė naujas automobilių sertifikavimo ir rinkos priežiūros taisykles.

Debatai: 2016-01-18 Balsavimas: 2016-02-03 Procedūra: Rezoliucija (antrinio teisės akto vetavimas)

Rinkos ekonomikos statusas Kinijai: ką daryti ES?

Ar ES turi pripažinti, kad Kinijoje veikia rinkos ekonomika? Koks galimas šio sprendimo poveikis? Šiuos ir kitus panašius klausimus pirmadienį europarlamentarai aptars kartu su ES prekybos komisare Cecilia Malmström. Konsultacijos su Europos Parlamentu yra būtinos, nes rinkos ekonomikos statuso suteikimas Kinijai gali paskatinti ES taisyklių pakeitimus, mano europarlamentarai.

2001 m. Kinijai prisijungus prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) jos narės nustatė, kad šalies perėjimas į rinkos ekonomiką nėra baigtas ir leido Kinijos eksportui taikyti papildomus tarifus dempingavimo poveikiui pašalinti. Kinija įsitikinusi, kad remiantis stojimo į PPO protokolais rinkos ekonomikos statusas turi būti suteiktas automatiškai nuo 2016 m. gruodžio mėn., tačiau šiai interpretacijai nepritaria daugelis PPO narių. Be to, ši šalis tenkina tik vieną iš penkių ES kriterijų, būtinų rinkos ekonomikos statuso pripažinimui.

Debatai: 2016-02-01 Procedūra: Klausimas į kurį atsakoma žodžiu

EP nariai diskutuos dėl pabėgėlių Turkijoje rėmimo fondo

Antradienį europarlamentarai tikisi iš Europos Komisijos sulaukti papildomos informacijos dėl pabėgėlių Turkijoje rėmimo fondo, kuriam numatyta skirti tris milijardus eurų, finansavimo. Tikėtina, kad jie teirausis kurioje ES biudžeto dalyje bus įtrauktos minėto fondo išlaidos, kiek iki šiol kiekviena ES valstybė įsipareigojo prie jo prisidėti bei kaip užtikrinti, kad parama būtų naudojama pabėgėlių poreikiams patenkinti.

2015 m. lapkričio 24 d. Komisija pradėjo taikyti Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę, skirtą padėti Turkijai tvarkytis su pabėgėlių antplūdžio pasekmėmis. Šiam fondui planuojama skirti 3 mlrd. eurų: 500 mln. eurų iš ES biudžeto ir 2,5 mlrd. eurų iš valstybių narių finansinių įnašų pagal BNP dydį.  Savo ruožtu vasario 8-11 d. Turkijoje lankysis EP delegacija, kuri susipažins su pabėgėliu padėtimi šalyje.

Debatai: 2016-02-02  Procedūra: Klausimas į kurį atsakoma žodžiu

Europos Parlamentas ragins netoleruoti smurto prieš moteris

Atsižvelgdami į seksualinius išpuolius prieš moteris Kelne ir kituose ES miestuose, trečiadienį europarlamentarai diskutuos dėl priemonių, kurios galėtų užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui ir smurtui prieš moteris viešose vietose. Tą pačią dieną jie balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos, kurioje Europos Komisija raginama pateikti naują lyčių lygybės ir moterų teisių apsaugos strategiją.

Tikėtina, kad EP nariai primins dar 2014 m. pareikštą raginimą Komisijai pateikti kovos su smurtu prieš moteris taisykles ir paragins ES valstybes nedelsiant ratifikuoti Stambulo konvenciją. To nėra padariusios daugiau nei pusė ES valstybių (tame tarpe ir Lietuva). Remianti ES Pagrindinių teisių agentūros duomenimis trečdalis moterų ES yra patyrusios fizinį arba seksualinį smurtą.

 Debatai: 2016-02-03 Balsavimas: 2016-02-03  Procedūra: Klausimas į kurį atsakoma žodžiu (su rezoliucija)

Estijos prezidentas sakys kalbą Europos Parlamente

Vasario 2 d. su oficialiu vizitu Europos Parlamente Strasbūre lankysis Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas, kuris 12 val. plenarinių posėdžių salėje sakys oficialią kalbą. Prieš tapdamas šalies prezidentu 2006 m. jis kelerius metus buvo EP nariu.  Tai jo antrasis kreipimasis į europarlamentarus. Pirmąjį kartą T.H.Ilvesas oficialą kalbą EP sakė 2008 m. kovo mėn.

 Procedūra: oficiali kalba

Europos Parlamento informacija