Europos Parlamento spalio 5-8d. plenarinė sesija

Diskusija dėl padėties Sąjungoje su Angela Merkel ir François Hollande

Trečiadienį 15 val. Europos Parlamente lankysis Prancūzijos prezidentas François Hollande ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Tai simbolinis vizitas, vykstantis po 25 metų nuo Vokietijos susivienijimo ir primenantis panašų Prancūzijos prezidento François Mitterrand ir Vokietijos kanclerio Helmut Kohl vizitą Europos Parlamente 1989 m. F.Holland ir A.Merkel, atstovaudami Europos Vadovų Tarybą, skaitys oficialią kalbą EP plenarinėje sesijoje ir dalyvaus diskusijoje su EP frakcijų pirmininkais. Diskusija prasidės EP pirmininko M.Schulz sveikinimu ir 20-ies minučių trukmės F.Holland ir A.Merkel pasisakymais. Vėliau seks aštuonių EP frakcijų pirmininkų pareiškimai ir svečių atsakymai į klausimus.

 Debatai: 2015-10-07

Europos Parlamente lankysis Ispanijos karalius Pilypas VI

Trečiadienį 12 val. Europos Parlamente oficialią kalbą sakys Ispanijos karalius Pilypas VI. Tai jau antrasis karaliaus vizitas Europos Parlamente po jo paskelbimo Ispanijos karaliumi praeitų metų birželį. Pilypo VI tėvas Jonas Karolis I Europos Parlamente lankėsi du kartus: 1986 m. (Ispanijai tapus ES nare) ir 1998 m. Ispanijos karalius EP plenarinėje sesijoje Strasbūre lankysis EP pirmininko Martin Schulz kvietimu, kuris perduotas svečiui jo pirmo vizito Europos Parlamente š. m. balandžio mėn. metu.

 Ceremonija: 2015-10-07

Diskusija dėl ES valstybių vadovų susitikimo migracijos klausimu rezultatų

Antradienį 9 val. europarlamentarai kartu su Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Donald Tusk ir Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker aptars rugsėjo 23 d. neeilinio EVT posėdžio rezultatus. Šiame susitikime ES valstybių vadovai tarėsi dėl priemonių, leisiančių suvaldyti pabėgėlių krizę. EP nariai taip pat aptars ES ir kaimyninėse valstybėse prisiglaudusių pabėgėlių humanitarinę situaciją. EVT posėdyje buvo aptartas 1 mlrd. eurų papildomos paramos JT Pabėgėlių agentūrai ir Pasaulio maisto programai skyrimas, ES fondų pagalbos Libanui, Jordanijai ir Turkijai didinimas, o taip pat ES išorinės sienos apsaugos stiprinimas. Migracijos iššūkiai bus taip pat aptariami spalio 15-16 d. EVT posėdyje.

Debatai: 2015-10-06

Europarlamentarai aptars automobilių taršos skandalą

Antradienį EP nariai aptars "Volkswagen" iššauktą skandalą, kilusį po to, kai buvo nustatyta, kad ši korporacija kai kuriuose automobilių modeliuose diegė įrangą, leidusią manipuliuoti variklių taršos testų rezultatais. EP tikisi sulaukti papildomos informacijos iš ES vidaus rinkos komisarės E. Bieńkowska dėl skandalo masto, ar jis palietė ir ES pardavinėjamus modelius, ar buvo manipuliuojama ne tik NOx, bet ir CO2 dujų lygiu, o taip pat kaip galima pagerinti variklių taršos testus. Komisijai suformuluotame Europos Parlamento klausime pažymima, kad siekiant apsaugoti piliečius, jų sveikatą ir oro kokybę, išlaikyti vartotojų pasitikėjimą automobilių taršos apskaičiavimo procedūromis, svarbu nustatyti, ar ir ES buvo manipuliuojama variklių taršos testų rezultatais. Dar net neprasidėjus skandalui EP nariai nuolatos ragino keisti taršos kontrolės sistemą ir siekti jos testavimo realiomis sąlygomis, o ne tik laboratorijoje. Jie akcentavo, kad automobilių gamintojai naudojosi esamos sistemos trūkumais, kurie privedė prie to, kad realūs degalų sunaudojimo ir teršalų išmetimo rodikliai smarkiai viršijo oficialius deklaruojamus rodiklius.

Debatai: 2015-10-06

Balsavimas: 2015 m. spalio mėn. pabaigoje

 

EP nariai spręs ar didinti konkurenciją mokėjimo paslaugų rinkoje

Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų mokėjimo paslaugų taisyklių, kuriomis siekiama skatinti šios rinkos efektyvumą, saugumą ir inovacijas. Su ES Taryba jau suderintos taisyklės turėtų plačiau atverti mokėjimų rinką naujiems paslaugų tiekėjams, kurie, pavyzdžiui, remiasi išmaniųjų telefonų ar elektroninių pinigų technologijomis, tačiau išlaikant būtinus atsiskaitymo saugumo reikalavimus. Atnaujintose taisyklėse nustatomos mokėjimo įstaigų steigimosi ir jų veiklos sąlygos, o taip pat patikslinamos pinigų grąžinimo ir mokesčių už naudojimąsi mokėjimo paslauga aplinkybės.

Debatai: 2015-10-07

Balsavimas: 2015-10-08

Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

 

Europarlamentarai kvies užtikrinti geresnę tradicinių žinių apsaugą

Lietuviškiems kryžiams ar Vilniaus krašto verboms turėtų būti taikoma europinė geografinės nuorodos apsauga, kuri galioja žemės ūkio produktams, pavyzdžiui, lietuviškam skilandžiui ar varškės sūriui. Minėtos apsaugos išplėtimas ne žemės ūkio produktams ir būtinybė priimti tai nustatančias ES taisykles minima EP rezoliucijos projekte dėl kurios europarlamentarai balsuos antradienį. Geografinė nuoroda žymi, jog prekės reputacija, kokybė ar kita savybė susijusi su konkrečia vietove. Šiuo metu ją naudojasi daugiau nei 3 tūkst. žemės ūkio produktų, tačiau ji neskirta ne žemės ūkio produktams. Todėl EP nariai, siekdami išnaudoti šių produktų išskirtinumo ir kokybės apsaugos ekonominį potencialą, išsaugoti su jais susijusią praktinę patirtį ir darbo vietas bei prisidėti prie kovos su klastojimu, siūlo priimti atitinkamas ES taisykles dėl geografinių nuorodų apsaugos taikymo ne žemės ūkio produktams.

Debatai: 2015-10-05

Balsavimas: 2015-10-06

Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

 

EP nariai balsuos dėl paprastesnio skolų išieškojimo ES

Trečiadienį europarlamentarai spręs ar pritarti atnaujintoms Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo taisyklėms, kurios palengvina skolos iš kitoje ES valstybėje veikiančių įmonių ar asmenų susigrąžinimą. Su ES Taryba jau suderintose taisyklėse nuo 2000 iki 5000 eurų padidinama skolos, kuriai gali būti taikoma ši procedūra, riba, mažinamas žyminis mokestis ir skatinama ginčų nagrinėjimui pasitelkti vaizdo konferencijas. Nuo 2009 m. veikianti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra suteikia galimybę žmonėms ir įmonėms standartinių formų pagalba susigražinti kitose ES valstybėse susikaupusias skolas dėl, pavyzdžiui, neapmokėtų sąskaitų už suteiktas paslaugas. Minėtai procedūrai pasinaudoti nebūtina samdytis advokato, o jos pagrindu priimtas teismo sprendimas pripažįstamas ir vykdomas kitoje ES valstybėje (išskyrus Daniją).  Europos ieškinių dėl nedidelių sumų naudojimas leido 40 proc. sumažinti panašių ieškinių bylinėjimosi išlaidas ir penkis kartus sutrumpinti jų trukmę (nuo vidutiniškai dviejų su pusę metų iki penkių mėnesių).

Debatai: 2015-10-06

Balsavimas: 2015-10-07

Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

 

Europarlamentarai aptars kapitalo rinkų sąjungą

Trečiadienį Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainen EP nariams pristatys ES kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą. Šia sąjunga siekiama šalinti investavimo barjerus, suteikti galimybę vystyti alternatyvius verslo finansavimo šaltinius ir taip skatinti investicijas ES. Kapitalo rinkų sąjungos taisyklių rinkinį rugsėjo 30 d. pristatė ES finansinio stabilumo ir finansinių paslaugų komisaras Jonathan Hill. EP nariai tikisi sulaukti atsakymų ar būsimos taisyklės nesukurs papildomos naštos smulkiam ir vidutiniam verslui, o taip pat neprieštaraus šiuo metu galiojantiems finansinių paslaugų įstatymams. Š. m. liepos mėn. europarlamentarai priėmė rezoliuciją, kurioje pažymima, kad būtina vystyti patikimas bankinio finansavimo alternatyvas. Jie pageidauja, kad pagrindiniai šios sąjungos ramsčiai, pavyzdžiui, rizikos valdymo įrankiai, platesnis investicijų pasirinkimas ir aiškesnė jas apibūdinanti informacija turėtų įsigalioti ES nuo 2018 m.

Debatai: 2015-10-07

Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas su debatais

 

Europos Parlamento taikiklyje "Nord Stream" dujotiekio plėtra

Neseniai Rusijos kompanija "Gazprom" ir kai kurios Europoje įsikūrusios energetikos bendrovės pranešė, kad pasirašė sutartį dėl "Nord Stream" dujotiekio, jungiančio Rusiją ir Vokietiją, pajėgumo padvigubinimo. Daugelis EP narių nerimauja, kad tai gali padidinti Europos priklausomybę nuo Rusijos, susilpninti Ukrainą ir neigiamai paveikti kai kurių ES valstybių interesus. Šį EP nario Petro Auštrevičiaus inicijuotą klausimą europarlamentarai trečiadienio vakarą aptars su Liuksemburgu ir Komisija. EP narių klausime nuogąstaujama, kad neseniai paskelbti Rusijos įmonės „Gazprom“ ir ES energetikos bendrovių („E.ON“, „Shell“ ir „OMV“) planai padidins ES priklausomybę nuo Rusijos ir neigiamai atsilieps Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir kitų ES valstybių politiniams, saugumo ir ekonominiams interesams. Europarlamentarai kartu nerimauja, kad naujasis dujotiekis susilpnins Ukrainos, kaip strateginės dujų tranzito šalies, vaidmenį ir padarys šią šalį dar labiau pažeidžiamą.

Debatai: 2015-10-07

Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su debatais

 

EP informacija