Europos Parlamento spalio 3-6 d. plenarinė sesija Strasbūre

Europos Parlamentas pasiruošęs ratifikuoti Paryžiaus klimato kaitos sutartį

Rugsėjo 30 d. ES Tarybai pritarus praėjusiais metais Paryžiuje pasiektam naujajam kovos su klimato kaita susitarimui, nebeliko kliūčių jo ratifikavimui Europos Parlamente. Balsavimas EP greičiausiai vyks antradienį, o Parlamento pritarimas lems Paryžiaus susitarimo įsigaliojimą.

Paryžiaus susitarimo įsigaliojimui būtina, kad jį ratifikuotų bent 55 (iš 197) JT klimato kaitos konferencijos šalys, išmetančios į orą ne mažiau kaip 55 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų pasaulyje. Šiuo metu sutartį yra ratifikavusi 61 valstybė, o jų bendras emisijų lygis siekia 47,79 proc. ES yra atsakinga už 12 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą pasaulyje.

 EP nariai taip pat aptars pasirengimą lapkričio mėn. Marakeše vykstančiam JT klimato kaitos konferencijos šalių susitikimui ir tolesnių derybų dėl kovos su klimato kaita prioritetus, o ketvirtadienį balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.


Debatai: 2016-10-05 (rezoliucija)

Balsavimas: 2016-10-04 (Paryžiaus sutartis); 2016-10-06 (rezoliucija)

Procedūra: Klausimas ES Tarybai ir Europos Komisijai į kurį atsakoma žodžiu (su rezoliucija); pritarimas (Paryžiaus sutartis)

 

Europos Parlamentas aptars būsimą ES šalių vadovų susitikimą

Rengdamiesi spalio 20-21 d. Briuselyje vyksiančiai Europos Vadovų Tarybai (EVT) europarlamentarai kartu su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais trečiadienį diskutuos aktualiais būsimo susitikimo klausimais: migracija, tarptautinė prekyba ir ES santykiai su Rusija.

Europos  Vadovų Taryboje taip pat dalyvaus EP pirmininkas Martin Schulz, kuris tradiciškai EVT posėdžio pradžioje kreipsis į ES šalių vadovus.


Debatai: 2016-10-05

Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su debatais

 

EP nariai griežtins prekybą kankinimo įrankiais

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų taisyklių, kurios sugriežtins prekybą prekėmis, kurios gali būti naudojamos mirties bausmei vykdyti ar kankinimui. Europos Parlamento dėka taisyklės papildytos nuostatomis, kurios draus arba tam tikrais atvejais griežtai kontroliuos ne tik minėtų prekių eksportą, bet ir jų tranzitą per ES teritoriją ar reklamą.

Pagrindinė ES kovos su kankinimu ir mirties bausme priemonė -  2005 m. prekybos kankinimo įrankiais kontrolės taisyklės. Jos draudžia prekių, kurių pagrindinė paskirtis yra mirties bausmės ir kankinimų vykdymas (pavyzdžiui, elektrinės kėdės, giljotinos ar automatinės vaistų injekcijos sistemos), eksportą bei kontroliuoja prekių, kurios gali būti naudojamos minėtiems tikslams (pavyzdžiui, įrankiai ar medžiagos, skirtos riaušėms malšinti), prekybą.

2010 m. Europos Parlamentas paragino Europos Komisiją atnaujinti minėtas taisykles, nes tam tikros teisinės spragos leido išvengti prekybos ar reklamos apribojimų. 2014 m. pateiktas taisyklių projektas buvo derinamas tarp Europos Parlamento ir ES Tarybos iki šių metų vidurio, kuomet buvo pasiektas sutarimas dėl galutinių ES taisyklių projekto.


Debatai: 2016-10-04

Balsavimas: 2016-10-04

Spaudos konferencija: 2016-10-04, 15.30 val.

Procedūra: Įprasta teisėkūros procedūra (bendro sprendimo)

 

Tarptinklinis ryšys: kaip kovoti su piktnaudžiavimu?

Antradienį EP nariai aptars sąžiningo naudojimosi tarptinklinių ryšiu taisykles, kuriomis siekiama užkirsti kelią galimam vartotojų piktnaudžiavimui šia paslauga, kai nuo 2017 m. vidurio bus panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai.

Europos Parlamentui nutarus nuo 2017 m. birželio mėn. panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius, Europos Komisijai buvo pavesta pateikti praktines šio sprendimo įgyvendinimo taisykles, tame tarpe ir vartotojų piktnaudžiavimo naująja sistema prevencijos nuostatas.

Rugsėjo mėn. Europos Komisija pateikė sąžiningo naudojimosi tarptinkliniu ryšiu taisykles, kurios buvo vėliau aptartos EP Pramonės komitete. Jo nariai siūlė taisyklėmis stiprinti duomenų apsaugą ir vartotojų privatumą bei teiravosi dėl galimų telekomunikacijų bendrovių bei rinkos priežiūros institucijų priemonių, skirtų nutraukti piktnaudžiavimo atvejus.


Debatai: 2016-10-04

Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas

 

EP narių akiratyje - ES komisarų interesų konfliktai

Atsižvelgdami į viešumoje pateiktą informaciją dėl buvusių ir esamų ES komisarų ryšių su verslu, antradienį europarlamentarai teirausis Europos Komisijos dėl interesų konflikto šioje institucijoje prevencijos priemonių įgyvendinimo. Vienas iš paskutiniųjų pavyzdžių - buvusios ES konkurencijos komisarės iš Nyderlandų Neelie Kroes vengimas deklaruoti ryšius su Bahamuose įsteigta ofšorine įmone.

Kritikos yra sulaukęs ir buvęs Europos Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso, kuris šių metų vasarą pradėjo dirbti investicinio banko Goldman Sachs tarptautinio padalinio patarėju. Šias aplinkybes tiria Europos ombudsmenas.


Debatai: 2016-10-04

Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas su debatais

 

EP nariai aptars ekonominių reformų Graikijoje pažangą

Antradienį europarlamentarai kartu su ES ekonomikos ir finansų reikalų komisaru Pierre Moscovici aptars reformų įgyvendinimo Graikijoje pažangą ir būsimas šalies bei jos kreditorių derybas.

Finansinės pagalbos Graikijai programos priežiūroje dalyvauja ir Europos Parlamentas, kuriame įsteigta speciali Finansinės paramos darbo grupė, vadovaujama EP Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininko Roberto Gualtieri (Socialistai ir demokratai, Italija).


Debatai: 2016-10-04

Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas su debatais

 

EP siekia griežtesnio medžiagų, kurios liečiasi su maistu, vertinimo

ES turi griežtinti medžiagų ir gaminių, kurie liečiasi su maistu, pavyzdžiui, pakuotės, virtuvės įrankiai ar valgomieji reikmenys, saugos reikalavimus. Tai pažymima Europos Parlamento rezoliucijos projekte, kuriame atkreipiamas dėmesys, kad iki šiol atliekamas tik dalies minėtų medžiagų poveikio žmonių sveikatai vertinimas. Rezoliucija planuojama priimti ketvirtadienį.

Kontaktuodamos su maistu ir priklausomai nuo sudėties ir savybių, skirtingos medžiagos gali reaguoti skirtingai, išskirdamos savo sudėtines dalis į maistą. Tokiais atvejais cheminės medžiagos, kurias išskiria su maistu besiliečiantys gaminiai, gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar nepalankiai pakeisti maisto produktų sudėtį, pažymi europarlamentarai.

Šiuo metu tik keturioms iš 17 ES taisyklėse išvardintų medžiagų taikomi vienodi saugos reikalavimai: plastikams, keramikai, regeneruotai celiuliozei ir veikliosioms bei protingosioms medžiagoms. Likusių medžiagų saugos reikalavimus nustato kiekviena ES valstybė atskirai.

Atsižvelgdami į minimų medžiagų paplitimą ES rinkoje ir į riziką, kurią jos kelia žmonių sveikatai, EP nariai siūlo Komisijai parengti bendras ES saugos priemones popieriui, kartonui, dangoms, rašalams ir klijams.


Debatai: 2016-10-05

Balsavimas: 2016-10-06

Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

 

Europos Parlamento informacija