Europos Parlamento spalio 26 - 29d. plenarinė sesija

Migracijos politika: diskusija su Tusk ir Juncker dėl Turkijos, Balkanų ir pasienio

Antradienį europarlamentarai kartu su Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Donald Tusk ir Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker aptars spalio 15 d. EVT posėdžio rezultatus. Šiame susitikime ES valstybių vadovai tarėsi dėl pabėgėlių krizės valdymo priemonių: glaudesnio bendradarbiavimo su Turkija, pabėgėlių paskirstymo ir finansavimo. Spalio 25 d. Europos Komisijos pirmininko Jean-Claude Juncker iniciatyva vyks Vakarų Balkanų šalių vadovų susitikimas Briuselyje, skirtas suderinti pabėgėlių srautų valdymo regione klausimus.Lapkričio 11-12 d. Valetoje vyks ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimas, kuriame bus aptariami migracijos iššūkiai. 

Debatai: 2015-10-27

Procedūra: EVT ir Europos Komisijos pareiškimai su debatais

 

Europos Parlamentas siekia suteikti daugiau teisių organizuotas keliones įsigyjantiems keliautojams

Antradienį EP nariai balsuos dėl kelionės paslaugų paketus reguliuojančių taisyklių, kurios numato, kad nepriklausomai nuo to, ar organizuota kelionė įsigyjama biure ar internetu, keliautojams bus suteikta vienoda vartotojų apsaugą. Be to, kelionių organizatoriai savo klientams turės pateikti išsamią informaciją dėl būsimos kelionės ir aiškiai įvardinti, kas bus atsakingas už tinkamą kelionės paketo vykdymą. Prekyba internetu bei pigių avialinijų siūlomos paslaugos labai pakeitė kelionių pirkimo įpročius, todėl šiuo metu daugelis organizuotų kelionių nepatenka į ES taisyklių, galiojančių nuo 1990 m., apimtį, o tai neužtikrina deramos keliautojų apsaugos. Su ES Taryba jau suderintos taisyklių pataisos vartotojų apsaugą tikėtina išplės 120 mln. asmenų, linkusių kelionių paketus formuoti internetu.Atnaujintos taisyklės patikslins organizuotų kelionių, kurias sudaro kartu įsigytos skirtingos paslaugos (pavyzdžiui, skrydžiai, nakvynė ir automobilio nuoma), nuostatas.Europarlamentarų dėka taisyklėse įtraukta pirkėjo teisė atšaukti kelionę ir atgauti sumokėtus pinigus jei organizuotos kelionės kaina pakyla daugiau kaip 8 proc.

Debatai: 2015-10-26

Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

 

Europarlamentarai rengiasi panaikinti tarptinklinio ryšio mokestį

Jei antradienį Europos Parlamente pritars atnaujintoms elektroninių ryšių taisyklėms, tai nuo 2017 m. birželio mėn. ES bus panaikintas tarptinklinio ryšio mokestis. Šiose taisyklėse taip pat siūloma apriboti interneto prieigos paslaugų teikėjų galimybę blokuoti arba sulėtinti konkurentų programų veiklą. Nuo 2017 m. birželio 15 d. mobiliojo ryšio operatoriai negalės taikyti padidinto tarifo už mobiliųjų telefonų skambučius, teksto žinutes ir duomenų perdavimą išvykus į kitą ES valstybę (angl. roaming fee). Savo ruožtu jau nuo 2016 m. balandžio 30 d. didžiausia leistina priemoka už skambučio minutę užsienyje negalės viršyti 0,05 €, už žinutę - 0,02 €, o už perduotų duomenų megabaitą - 0,05 €.Naujosios taisyklės kartu įpareigos prieigos prie interneto paslaugų teikėjus valdyti visus srautus vienodai, t.y. neblokuoti arba sulėtinti tam tikrų siuntėjų ar gavėjų, ar jų naudojamų programų veiklos, nebent tai būtina vykdant teismo sprendimus, išlaikant tinklo saugumą ir kovojant su kibernetinėmis atakomis.Europarlamentarai užtikrino, kad prieš pasirašant fiksuoto ar mobilaus interneto paslaugų sutartį, šių paslaugų teikėjai turės pateikti aiškų ir suprantamą paaiškinimą apie įprastos ir reklamuojamos interneto spartos skirtumus. Reikšmingi ir pasikartojantys nukrypimai nuo reklamuojamos interneto spartos suteiks klientams teisę reikalauti kompensacijos ar sutarties nutraukimo.

Debatai: 2015-10-27

Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

 

Europos Parlamentas spręs, ar suteikti ES valstybėms daugiau laisvės riboti GMO

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl Europos Komisijos pasiūlymo suteikti ES valstybėms daugiau laisvės savo teritorijoje apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto (GM) maisto ir pašarų importą bei naudojimą. EP Aplinkos komitetas ir dauguma frakcijų rekomenduoja nepritarti minėtam pasiūlymui, nes jis, anot europarlamentarų, sunkiai įgyvendinamas, gali suardyti bendrąją vidaus rinką ir paskatinti pasienio kontrolės tarp ES šalių, turinčių skirtingą požiūrį į GMO, grąžinimą. Europos Komisija siūlo kiekvienai ES valstybei, susiklosčius tam tikroms sąlygoms, suteikti teisę apsispręsti, ar jos teritorijoje galėtų būti prekiaujama genetiškai modifikuotu maistu ir pašarais, nors ES jau yra išdavusi tokį leidimą. Panaši sistema nuo 2015 m. balandžio mėn. jau galioja GMO auginimo atveju.

Debatai: 2015-10-28

Procedūra: Bendro sprendimo, pirmasis skaitymas

 

EP supaprastins "naujoviško" maisto patekimą į rinką

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl "naujoviško" maisto plėtros taisyklių, kuriomis siekiama supaprastinti šio maisto patekimą į ES rinką. Derybose dėl naujųjų taisyklių europarlamentarai siekė, kad būtų išlaikytas maisto iš klonuotų gyvūnų reguliavimas, toliau taikomas "atsargumo" principas, griežčiau prižiūrimas nanodalelių naudojimas ir atsisakyta eksperimentų su gyvūnais. "Naujoviškais" maisto produktais laikomi produktai, kurie iki 1997 m. gegužės 15 d. nebuvo plačiai naudojami žmonių maistui ES valstybėse. Atsižvelgdami į maisto pramonės mokslinius ir technologinius pokyčius europarlamentarai patikslino šio maisto formuluotę, numatydami, kad juo turi būti laikomas ir maistas su pakeista molekuline struktūra, o taip pat iš mikroorganizamų, grybų, dumblių ar vabzdžių pagamintas maistas.

Debatai: 2015-10-28

Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

 

EP nariai siūlys pakeisti automobilių taršos testavimą

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos, nustatančios EP poziciją dėl "Volkswagen" skandalo. EP nariai jau seniai ragino keisti automobilių taršos kontrolės sistemą ir siekti testavimo realiomis sąlygomis, o ne tik laboratorijose, nes oficialiai deklaruojami taršos ir kuro sunaudojimo indikatoriai neatitikdavo realių sąlygų. Minėtas skandalas tik sustiprino EP nuogąstavimus. Spalio 6 d. vykusiose diskusijose su ES vidaus rinkos komisare Elżbieta Bieńkowska europarlamentarai atkreipė dėmesį, kad šis skandalas gali paminti pasitikėjimą visa automobilių pramone, todėl pakvietė Europos Komisija paspartinti naujo variklių taršos testavimo metodo diegimą.

Debatai: 2015-10-06

Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

Europos Parlamentas siekia apriboti oro taršą

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl direktyvos, kuria nustatomos naujos nacionalinės didžiausios tam tikrų oro teršalų, pavyzdžiui, sieros dioksido, azoto oksido ar kietųjų dalelių, išmetimo ribos. Dėl prastos oro kokybės ES kasmet pirma laiko miršta 400 tūkst. asmenų, todėl šiomis taisyklėmis siekiama užkirsti kelią oro kokybės prastėjimui, tikintis, kad naujosios priemonės iki 2030 m. leis sutaupyti 40 mlrd. eurų. Šiuo metu galiojančios taisyklės nustato nacionalines keturių pagrindinių oro teršalų (sieros dioksido, azoto oksido, lakiųjų organinių junginių ir amoniako) išmetimo nacionalines ribines vertes, kurios turi būti pasiektos iki 2020 m. Atnaujintomis taisyklėmis nustatomos griežtesnės teršalų išmetimo ribos naujam laikotarpiui (iki 2030 m.), o į reguliuojamų teršalų apimtį įtraukiamas metanas ir kietosios dalelės.

 Debatai: 2015-10-28

Procedūra: Bendro sprendimo, pirmasis skaitymas

 

Europarlamentarai siūlo europiniams rinkimams taikyti elektroninį balsavimą

Elektroninis balsavimas gali padėti užtikrinti, kad tiek savo šalyje, tiek užsienyje gyvenantys ES piliečiai turės vienodas galimybes balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Tai teigiama trečiadienį planuojamoje priimti EP rezoliucijoje, kuria inicijuojama europinių rinkimų reforma. Rezoliucijos projekte ES valstybės raginamos leisti ES piliečiams balsuoti paštu, elektroniniu būdu ir internetu, siekiant užtikrinti aktyvesnį visų piliečių dalyvavimą. Kartu akcentuojama, kad būtina patvirtinti priemones, kurios užtikrintų rezultatų patikimumą, balsavimo slaptumą ir duomenų apsaugą. EP nariai siūlo 12 savaičių prieš rinkimus į Europos Parlamentą terminą, iki kurio Europos politinės partijos turi paskirti pagrindinius kandidatus. Šie kandidatai taptų pretendentais užimti naujosios Europos Komisijos pirmininko postą. Rezoliucijoje kartu siūloma vienos rinkimų apygardos ES valstybėse ir apygardose, kuriose renkami daugiau nei 26 EP nariai, nustatyti privaloma rinkimų slenkstį (3-5 proc.).Pagal ES sutarties 223 straipsnį Parlamentui suteikiama teisė inicijuoti savo rinkimų procedūros reformą. Kad minėtos reformos pasiūlymai įsigaliotų, jiems dar turi vieningai pritarti, o vėliau ir ratifikuoti ES valstybės.

 Debatai: 2015-10-27

Procedūra: Teisinė iniciatyva

 

 Automatinis apsikeitimas informacija apie mokestinius sprendimus ES valstybėse

ES valstybės privalės keistis informacija dėl mokestinių sprendimų ir lengvatų, suteikiamų tarptautinėms bendrovėms. Tai numatoma Europos Komisijos pasiūlyme, dėl kurio europarlamentarai apsispręs antradienį. Šis pasiūlymas pateiktas reaguojant į 2014 m. "Luxleaks" skandalą, kuomet tiriamosios žurnalistikos pagalba buvo atskleista Liuksemburgo mokestinių lengvatų suteikimo tarptautinėms korporacijoms praktika. Europos Komisijos pasiūlymas sulaukė santūraus pritarimo EP Ekonomikos ir pinigų politikos komitete. EP nariai kritikavo spalio 6 d. ES Taryboje pasiektą politinį susitarimą, kuris sumažino pirminio pasiūlymo ambicijų lygį ir "praleido progą" sustiprinti tarpvalstybinių sprendimų dėl taikytinų mokesčių bendrovėms skaidrumą. Europarlamentarai neigiamai įvertino ES Tarybos sprendimą naująsias taisykles taikyti tik tarpvalstybiniams sprendimams, nes, EP narių įsitikinimu, ir nacionaliniai mokestiniai sprendimai gali turėti įtakos kitoms ES valstybėms.

 Debatai: 2015-10-26

Procedūra: konsultavimosi

 

Nebeliks ES piliečių bankinių paslapčių Šveicarijoje

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl ES ir Šveicarijos susitarimo, kuris apribos ES piliečių galimybes slėpti savo finansus Šveicarijos bankuose ir taip vengti mokesčių mokėjimo. Nuo 2018 m. ES ir Šveicarija automatiškai keisis savo piliečių banko sąskaitų duomenimis. 2015 m. gegužės mėn. pasiektu ES ir Šveicarijos susitarimu dėl mokesčių skaidrumo siekiama kovoti su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu. Pagal jį bus keičiamasi ne tik informacija dėl palūkanų ar dividendų, bet ir dėl sąskaitų likučių ar finansinio turto pardavimo.

 Debatai: 2015-10-26

Procedūra: konsultavimosi

 

Dronai: kaip užtikrinti saugumą ir privatumą?

Atsižvelgiant į vis labiau populiarėjantį bepiločių orlaivių naudojimą komerciniais ir pramoginiais tikslais, būtina užtikrinti, kad jie nekeltų pavojaus viešajam saugumui ir nepažeistų asmenų privatumo. Tai teigiama EP rezoliucijoje, dėl kurios europarlamentarai balsuos ketvirtadienį. Rezoliucijos projekte pažymima, kad nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sektoriui būtinos ES taisyklės, kurios leistų pramonei numatyti reikiamas investicijas. Šios taisyklės kartu padėtų bepiločių orlaivių gamintojams ir juos naudojančioms žiniasklaidos, žemdirbystės, transporto ar energetikos įmonėms vystyti veiklą skirtingose ES šalyse. Kartu europarlamentarai ragina užtikrinti saugų, teisėtą ir privatumą gerbiantį šių orlaivių panaudojimą ir diegti kliūčių nustatymo ir išvengimo, geografinio apribojimo, trukdžių slopinimo ir kovos su užgrobimais technologijas, kurios padėtų užkirsti kelią minėtų orlaivių patekimui į neskraidymo zonas virš svarbių infrastruktūros objektų, pvz.. elektrinių ar oro uostų.

 Debatai: 2015-10-29

Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

 

EP informacija