Europos Parlamento spalio 24-27 d. plenarinė sesija Strasbūre

EP nariai aptars Europos Vadovų Tarybos rezultatus

Trečiadienį europarlamentarai kartu su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Donald Tusk ir Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker diskutuos dėl spalio 20-21 d. EVT posėdžio rezultatų. Tikėtina, kad parlamentarus domins ES laisvosios prekybos sutarties su Kanada likimas, ES - Rusijos santykiai, migracijos iššūkių valdymas ir ES išorinių sienų apsauga.Europos  Vadovų Taryboje taip pat dalyvaus EP pirmininkas Martin Schulz, kuris tradiciškai EVT posėdžio pradžioje kreipsis į ES šalių vadovus.

 

Europos Parlamentas aptars Europos Komisijos veiklos 2017 m. prioritetus

Antradienį europarlamentarai aptars pagrindinius Europos Komisijos veiklos 2017 m. uždavinius. Ši diskusija prisidės prie bendros Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos deklaracijos dėl metinės veiklos programos prioritetų, kurią minėtų institucijų vadovai pasirašys gruodžio mėn.Kitų metų pagrindinius ES darbus EP nariai įvardino liepos mėn. rezoliucijoje. Savo ruožtu bendroje tarpinstitucinėje deklaracijoje bus nustatytos prioritetinės ES teisėkūros sritys.

 

EP nariai balsuos dėl savo pozicijos dėl 2017 m. ES biudžeto

Trečiadienį EP nariai tvirtins Parlamento poziciją derybose dėl kitų metų ES biudžeto. Europarlamentarai greičiausiai nepritars ES Tarybos siūlomiems biudžeto „karpymams“ ir sieks užtikrinti, kad būtų skirta daugiau lėšų jaunimo užimtumo ir ekonomikos skatinimui bei trečiųjų šalių, kurios susiduria su migracijos iššūkiais, paramai. Jaunimo užimtumo iniciatyvai turi būti skirta papildomi 1,5 mlrd. eurų, o Europos infrastruktūros tinklų plėtrai bei mokslinių tyrimų ir inovacijų programai Horizontas 2020 - papildomi 1,24 mlrd. eurų, pažymima rezoliucijos projekte. EP nariai taip pat siekia papildomos paramos ūkininkams, kultūros sričiai ir migracijai.Po rezoliucijos priėmimo prasidės 21 dieną truksiančios tarpinstitucinės derybos dėl 2017 m. ES biudžeto.

 

EP narių akiratyje - ES ilgalaikio biudžeto peržiūra

Antradienį kartu su ES biudžeto komisare Kristalina Georgieva europarlamentarai aptars ilgalaikio ES biudžeto, suplanuoto iki 2020 m. pabaigos, peržiūrą, o trečiadienį priims atitinkamą rezoliuciją. Jie pripažįsta, kad minėto biudžeto adaptavimas atsižvelgia į ankstesnius EP narių prašymus užtikrinti didesnį jo lankstumą ir sukurti ES krizių rezervą, tačiau apgailestauja, kad nesiūloma reformuoti ES biudžeto pajamų sistemos.2014-2020 m. ilgalaikis ES biudžetas nėra pritaikytas daugumos naujų krizių, su kuriomis susiduria ES, pavyzdžiui, migracija, terorizmas ar didelis jaunimo nedarbas, sprendimui. Daugiametės finansinės perspektyvos peržiūra suteikia unikalią galimybę tai pakeisti, pažymima EP rezoliucijos projekte.

 

Europos Parlamenta ragins sistemiškai vertinti pagrindinių teisių padėtį ES valstybėse

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos, kurios projekte Europos Komisija raginama sukurti metinį demokratijos, teisės viršenybės ir pagrindinių teisių ES valstybėse priežiūros mechanizmą. Jis galėtų remtis objektyviais padėties šalyje vertinimo kriterijais ir padėtų atsisakyti šiuo metu taikomos atsitiktinės ir krizėmis paremtos priežiūros.Minėtas mechanizmas galėtų remtis Europos Semestro, kuris naudojamas ekonominių reformų ES valstybėse vertinimui ir koordinavimui, patirtimi. Konsultuodamasi su ekspertais Europos Komisija kasmet parengtų pagrindinių teisių padėties ES valstybėse vertinimą ir rekomendacijas.

EP nariai ragina Europos Komisija pateikti šio mechanizmo steigimo pasiūlymą iki 2017 m. rugsėjo mėn.

 

Europos Parlamentas aptars saugumo sąjungos pažangą

Antradienį europarlamentarai kartu su Europos Komisijos ir ES Tarybai pirmininkaujančios Slovakijos atstovais aptars saugumo sąjungos kūrimo pažangą ir iššūkius. Diskusijoje tikėtina dominuos tokie klausimai kaip radikalizacijos prevencija, keleivių duomenų įrašų taisyklių įgyvendinimas, o taip pat glaudesnis žvalgybos ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas. Spalio 12 d. Europos Komisija pristatė pirmąją saugumo sąjungos kūrimo pažangos ataskaitą.

 •  Debatai: 2016-10-25
 • Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai

 

Europarlamentarai siūlys riboti transriebalų maiste kiekį

ES turi riboti sveikatai nepalankių riebalų (transriebalų) kiekį maisto produktuose, nes šie riebalai gali padidinti riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, Alzhaimeriu ar diabetu, o taip pat skatinti nutukimą. Tai pažymima Europos Parlamento rezoliucijos projekte, dėl kurio europarlamentarai balsuos trečiadienį.

Riebalų rūgščių transizomerai (transriebalai) dažniausiai aptinkami pramoniniu būdu pagamintuose augaliniuose aliejuose. Jų vartojimas dažnai siejamas su širdies ir kraujagyslių veiklos sutrikimais.EP nariai atkreipia dėmesį, kad tik trečdalis vartotojų žino apie transriebalus, nors jie ir nurodomi maisto produktų etiketėse. Todėl šalia produktų ženklinimo ES lygiu turi būti nustatytas ir ribinis leidžiamas šių riebalų kiekis maiste, teigiama rezoliucijos projekte. Europarlamentarai ragina Europos Komisiją per du metus pasiūlyti transriebalų kiekio maiste ribinę vertę.Pirmoji ES valstybė apsisprendusi apriboti šių riebalų kiekį maiste buvo Danija, kuri tai daro nuo 2003 m. Jos pavyzdžiu 2009 m. pasekė Austrija, 2013 m. - Vengrija, o 2015 m. - Latvija. Dalis kitų ES valstybių taiko rekomendacinio pobūdžio transriebalų ribojimo reikalavimus.

 •  Debatai: 2016-10-25
 • Balsavimas: 2016-10-26
 • Procedūra: Klausimas Europos Komisijai ir ES Tarybai su rezoliucija

 

EP nariai siekia vienodos žvejų kontrolės

ES žuvininkystės taisyklės turi būti vienodai taikomos visiems žvejams, pažymima Europos Parlamento rezoliucijos projekte, dėl kurio bus balsuojama antradienį. EP nariai ragina suvienodinti žuvininkystės veiklos kontrolę ir baudas už taisyklių pažeidimus, o taip pat nustatyti vienodą inspektorių mokymo programą.Europarlamentarai atkreipia dėmesį, kad labai skiriasi ES valstybėse taikoma žuvininkystės veiklos kontrolė ir baudos už pažeidimus, o „už tą patį pažeidimą gali būti skiriama administracinė nuobauda arba baudžiamoji sankcija“.Jie rekomenduoja išplėsti kontrolę, kad ji apimtų visą gamybos grandinę, o inspektavimą jūroje paskirti vienai institucijai, kad būtų išvengta pasikartojančios kontrolės.

Ši rezoliucija prisidės prie ES žuvininkystės kontrolės reglamento peržiūros, kurią Europos Komisija tikimasi pateiks 2017 m.

 • Debatai: 2016-10-24
 • Balsavimas: 2016-10-25
 • Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

EP didins viešųjų paslaugų prieigą internete neįgaliesiems ir senjorams

Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl naujų taisyklių, kurios padidins ministerijų, ligoninių, teismų ar kitų viešųjų įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumą. Su ES Taryba jau suderintos taisyklės leis neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms lengviau pasinaudoti internetu teikiamomis viešosiomis paslaugomis, pavyzdžiui, užpildyti mokesčių deklaraciją, pašalpos prašymą ar pateikti stojimo į universitetą dokumentus.Naujosios taisyklės įpareigos viešojo sektoriaus institucijas užtikrinti, kad jų interneto svetainės ir mobiliosios programos būtų lengviau prieinamos, suprantamos ir galimos naudoti. Savo ruožtu minėtų svetainių lankytojai turės galimybę pranešti jų autoriams apie svetainių prieinamumo reikalavimų nesilaikymą.Apie 80 mln. europiečių turi negalią, o dėl ES gyventojų senėjimo iki 2020 m. tikėtina šis skaičius padidės iki 120 mln.

 • Debatai: 2016-10-25
 • Balsavimas: 2016-10-26

 

Europarlamentarai aptars padėtį Baltarusijoje

Trečiadienį EP nariai aptars rugsėjo mėnesį Baltarusijoje vykusių parlamentinių rinkimų rezultatus, kai 110 vietų parlamentas po 20 metų pertraukos pasipildė dviem opozicijos atstovais. Tikėtina, kad diskusijoje bus pakartotas europarlamentarų nuogąstavimas dėl Astravo atominės elektrinės saugos.Europarlamentarai įvertins ES ir Baltarusijos santykius ir naujųjų šalies parlamentarų galimybę prisijungti prie Euronest parlamentinės asamblėjos, kuri jungia Europos Parlamento ir penkių ES rytų kaimynių (Gruzijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Moldovos ir Ukrainos) parlamentarus.Tikėtina, kad EP nariai primins ir Astravo atominės elektrinės, statomos 45 km nuo Vilniaus, saugos klausimą. Kitoje sesijoje (lapkričio mėn.) europarlamentarai priims atitinkamą rezoliuciją.

 • Debatai: 2016-10-26
 • Balsavimas: 2016 lapkričio mėn.
 • Procedūra: Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas su rezoliucija
 • Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

 

Diskusija dėl padėties Irake ir Afganistane

Trečiadienį europarlamentarai aptars padėtį Šiaurės Irake ir spalio 17 d. prasidėjusią Irako ir jos sąjungininkų Mosulo išvadavimo iš teroristinės organizacijos “Islamo valstybė” operaciją. Vėliau seks diskusija apie padėtį Afganistane ir demokratinę naujojo ES ir Afganistano susitarimo migracijos srityje kontrolę.Atsižvelgdami į tai, kad operacija Mosule gali paskatinti daug miesto gyventojų palikti savo namus, EP nariai tikėtina teirausis dėl ES humanitarinės pagalbos masto ir galimų tolesnių situacijos stabilizavimo žingsnių po operacijos pabaigos.Spalio 4 d. ES ir Afganistanas pasirašė politinį nereguliarios migracijos valdymo susitarimą. Jame numatyta eilė veiksmų, skirtų užtikrinti greitą, efektyvų ir tvarkingą Afganistano piliečių gražinimą iš ES į savo kilmės šalį.

 • Debatai: 2016-10-26
 • Balsavimas: 2016-10-27 (Irakas)
 • Procedūra: Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas
 
EP teiks rekomendacijas dėl suskystintų gamtinių dujų naudojimo

Antradienį europarlamentarai tvirtins rekomendacijas dėl veiksmingesnio suskystintų gamtinių dujų (SGD) naudojimo ES, jų importo ir dujų saugojimo. Rezoliucijos projekte taip pat teikiami siūlymai vieningos dujų rinkos sukūrimui ir platesniam SGD naudojimui transporto, šilumos ir elektros energijos srityse. Bendras Europos SGD importo pajėgumas išties didelis – šiuo metu jo pakanka apie 43 proc. dabartinio bendro dujų poreikio patenkinti (2015 m. duomenys). Tačiau galimybė gauti SGD skirtinguose regionuose vis dar labai skiriasi. EP nariai pažymi, kad prieš remiant naujus pakartotinio dujinimo terminalus reikia skatinti veiksmingai naudoti esamus SGD terminalus, naudojamus keliose valstybėse.

 • Debatai: 2016-10-24
 • Balsavimas: 2016-10-25
 • Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

Europos savanorių tarnyba: būtina atsisakyti amžiaus apribojimų, teigia EP

Europos savanorių tarnyba turėtų būti prieinama įvairaus amžiaus asmenims, o jos nariai, turėtų gauti sukauptos patirties pažymą, kuri padėtų savanoriams ieškant apmokamo darbo. Tai keletas reikalavimų, kuriuos EP nariai tikėtina akcentuos ketvirtadienio diskusijoje su Europos Komisija.Kiekvienais metais tūkstančiai jaunų europiečių dirba Europos savanorių tarnybos projektuose. Jiems pavedamos įvairios užduotys: nuo pagalbos vaikams, senjorams ar migrantams, iki neatlygintinos paramos sporto ar aplinkos apsaugos renginiuose. Europarlamentarai susirūpinę, kad dvidešimtmetį švenčianti tarnyba neužtikrina tinkamos savanorių teisinės padėties. Todėl jie ragina ES valstybes prilyginti savanorystę neformaliam švietimui. Savo ruožtu jie remia Europos Komisijos siūlymą steigi ES solidarumo korpusą, tačiau pažymi, kad jis neturėtų paminti šiuo metu veikiančių savanorystės programų.

 •  Debatai: 2016-10-27
 • Balsavimas: 2016-10-27
 • Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

 

Europos Parlamento informacija.