Europos parlamento spalio 20-23d. plenarinė sesija

Kandidatų į Europos Komisijos narius, atsakingų už transportą ir energetikos sąjungą, klausymai

Pirmadienį 19 val. Strasbūre vyks kandidatės į ES transporto komisaro pareigas Violetos Bulc ir kandidato į ES energetikos sąjungos komisaro pareigas Maroš Šefčovič klausymai. EP aplinkos, energetikos ir transporto komitetų nariai vertins minėtų asmenų pasirengimą ir kvalifikaciją užimti ES komisarų postus.

Dviejų papildomų klausymų Europos Parlamente būtinybė kilo po to, kai savo kandidatūrą į ES komisaro postą po nepalankaus balsavimo atsiėmė Slovėnijos kandidatė ir buvusi premjerė Alenka Bratušek, o Slovėnijai pasiūlius naująją kandidatę Violeta Bulc išrinktasis EK pirmininkas Jean-Claude Juncker perskirstė kandidatų į EK narius pareigas.

 Tikėtina, kad antradienį bus pateiktas galutinis minėtų kandidatų vertinimas EP aplinkos ir energetikos komitetuose (dėl M.Šefčovič), EP transporto komitete (dėl V.Bulc) ir galiausiai EP Pirmininkų sueigoje, kurią sudaro EP ir frakcijų pirmininkai. Tai leistų visam Parlamentui balsuoti dėl naujosios EK sudėties trečiadienį 12 val.

Europos Parlamentas balsuos dėl naujosios Europos Komisijos

Trečiadienį ryte išrinktasis EK pirmininkas Jean-Claude Juncker europarlamentarams pristatys naujosios Europos Komisijos sudėtį ir jos veiklos prioritetus. Po EP frakcijų pirmininkų galutinių pareiškimų ir balsavimo dėl EP klausymus apibendrinančios rezoliucijos, EP nariai spręs ar pritarti naujajai Komisijai.Pateikę raštu atsakymus į EP narių klausimus paskirtieji EK nariai dalyvavo tris valandas trukusiuose EP komitetų klausymuose.Po paskutinių klausymų EP Pirmininkų sueiga užbaigs kandidatų vertinimą, o naujosios EK sudėties tvirtinimas bus perduotas EP plenarinei sesijai. Parlamentas balsuos pritarti ar nepritarti išrinktojo Komisijos pirmininko ir paskirtųjų Komisijos narių kaip institucijos paskyrimui. Sprendimą Parlamentas priima remdamasis vardiniu būdu balsavusiųjų daugumos nuomone.

Jei EP pritars naujajai Europos Komisijai, ji savo penkerių metų kadenciją pradės nuo š. m. lapkričio 1 d.

Europos Parlamentas ruošiasi didinti 2015 m. ES biudžetą

Trečiadienį EP nariai spręs ar pritarti tam, kad būtų atkurti ES Tarybos pasiūlyti 2015 m. ES biudžeto projekto karpymai bei padidintas ES finansavimas ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimui, moksliniams tyrimams ir studentų mainų programai Erasmus+, o taip pat Ukrainai ir Palestinai.

EP Biudžeto komitetas rekomendavo padidinti kitų metų ES biudžetą, kad jo įsipareigojimai siektų 146,3 mlrd. eurų (749 mln. eurų daugiau nei yra pasiūliusi Europos Komisija), o mokėjimai - 146,4 mlrd. eurų (4 mlrd. eurų daugiau nei yra pasiūliusi Europos Komisija).

J.M. Barroso vadovaujamos Komisijos veiklos apžvalga

Antradienį 15 val. kadenciją baigiantis Europos Komisijos pirmininkas J.M. Barroso pateiks dabartinės Komisijos veiklos vertinimą. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamentas pritarė tam, kad J.M. Barroso vadovautų EK antrąją kadenciją (382 balsai už, 219 prieš, 117 susilaikė), o 2010 m. vasario 9 d. patvirtino naujosios sudėties Europos Komisiją (488 balsai už, 137 prieš, 72 susilaikė).

EP nariai aptars būsimojo Europos Vadovų Tarybos posėdžio prioritetus

Naujoji klimato kaitos ir energetikos politika, energetinis saugumas, ekonominė situacija ES ir tarptautinė situacija, kurie bus aptariami spalio 23-24 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime, greičiausiai dominuos ir antradienio europarlamentarų debatuose. Jei Parlamentas pritartų naujajai Europos Komisijai trečiadienį tikėtina, kad būsimoji EVT galėtų užbaigtų jos paskyrimą.

Europarlamentarai spręs ar pratęsti Ukrainai taikomų importo muitų panaikinimą

Trečiadienį Europos Parlamentas balsuos ar, siekiant padėti Ukrainai susidoroti su kylančiais ekonominiais iššūkiais, iki 2015 m. pabaigos pratęsti šiuo metu ES vienašališkai taikomą Ukrainos prekių importo į ES lengvatą, kuri panaikina arba stipriai sumažina ES muitus.

Pradėjus taikyti lengvatą prieš pusmetį, buvo numatyta, kad jos galiojimas turėtų baigtis lapkričio 1 d. Lengvatą būtų pakeitusi rugsėjo mėn. Europos ir Ukrainos parlamentuose ratifikuota ES ir Ukrainos asociacijos sutartis, kurios išankstinis taikymas būtų užtikrinęs abipusę sutarties šalių rinkų atvėrimą. Tačiau prieš sutarties ratifikavimą buvo pranešta, kad po ES ir Ukrainos konsultacijų, kurios įtraukė ir Rusiją, išankstinį sutarties taikymą atidedamas iki 2016 m.

EP pranešimą minėtu klausimu parengė europarlamentaras G.Landsbergis (Europos liaudies partija).

Europos Semestras: ES valstybės turi pradėti vykdyti reformų pažadus

Antradienį Europos Parlamentas aptars ES valstybių ekonominių politikų koordinavimo, dar vadinamo Europos Semestru, pažangą ir paragins paspartinti ekonominių reformų įgyvendinimą. Tik 10 proc. iš 2013 m. ES valstybėms nustatytų individualių rekomendacijų buvo visiškai įgyvendintos, o 45 proc. atvejų nebuvo jokios pažangos arba ji buvo minimali. Trečiadienį EP nariai balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos. Tikėtina, kad europarlamentarai taip pat paragins Europos Komisiją ir Eurogrupės pirmininką įdėmiau stebėti rekomendacijų įgyvendinimą bei siūlys sutelkti dėmesį į tas priemones, kurios skatiną ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą.

 

Europos Parlamento informacija