Europos Parlamento sesijoje darbas virė: darbotvarkėje ir „Brexit“, ir sprendimas dėl kebabų

Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė

Šią savaitę vyko paskutinioji šiais metais Europos Parlamento sesija Strasbūre. Baigiantis metams priėmėme aktualius Europos Sąjungai ir valstybėms narėms sprendimus ir aptarėme pasiūlymus. Nors darbotvarkė išties įtempta, neatsispyriau pagundai aplankyti ir labai gražiomis tradicijomis garsėjančią Strasbūro kalėdinę mugę, kuri tikrai įspūdinga, bet papuošimai Vilniaus kalėdinei eglutei įspūdingumu nusileidžia.

Priėmėme rezoliuciją, kuria pritariame ,,Brexit“ derybų pažangos ataskaitai. Dabar galima pradėti antrąjį derybų etapą. Vis dėlto derybas galima tęsti tik tuo atveju, jei JK vyriausybė iki galo gerbs prisiimtus įsipareigojimus ir sutiks juos perkelti į galutinį susitarimą. Rezoliucijoje minimos sąlygos, kurias būtina įgyvendinti, kad būtų galima pasieki galutinį susitarimą: piliečių teisių taikymo išplėtimą būsimiems partneriams ar sutuoktiniams, supaprastintą procedūrą apsigyventi JK, ES gyvenančių JK piliečių laisvo judėjimo teisės užtikrinimą, ES Teisingumo Teismo sprendimų dėl piliečių teisių pripažinimą, taip pat JK įsipareigojimų dėl Šiaurės Airijos ir Airijos vykdymą. Visos šios priemonės turės būti įgyvendintos per ne daugiau nei trejus metus.

Džiaugiamės, kad po nuolatinio Parlamento raginimo pagaliau stiprinamas ES valstybių bendradarbiavimas gynybos srityje: steigiamas Europos gynybos fondas ir ES vadavietė, pradedamas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas, taip pat diegiama metinė ES valstybių gynybos planų peržiūra. Priėmėme rezoliuciją apie užsienio politiką, kurioje minimi didžiausi ES saugumo iššūkiai: masinio naikinimo ginklų platinimas, terorizmas, konfliktai rytų ir pietų kaimynystėje, hibridiniai ir informaciniai karai. ES turi greičiau ir veiksmingiau reaguoti į kylančias grėsmes. Primename apie galimybę nustatyti papildomas laipsniškas sankcijas, jei Rusija ir toliau vykdytų tarptautinės teisės pažeidimus. Mūsų įsitikinimu, dvišalius santykius su Rusija gilinti bus galima tik tuomet, kai ji nutrauks agresiją Ukrainoje ir laikysis pasirašytų susitarimų.

Žemės ūkis – viena svarbiausių ES politikos temų. Pritarėme atnaujintos ES žemės ūkio politikos taisyklėms, kurios leis ūkininkams lengviau planuoti žemės ūkio produkcijos gamybą ir derėtis su perdirbėjais ir prekybos centrais dėl jos tiekimo, nebijant, kad tai gali prasilenkti su ES konkurencijos taisyklėmis. Ūkininkai galės lengviau gauti kompensacijas rinkos svyravimų ir stichinių nelaimių, pavyzdžiui, blogo oro, kenkėjų ar gyvūnų ligų, sukeltiems padariniams. Bus palengvinta galimybė ūkininkams gauti draudimo išmokas už patirtus nuostolius, o Europos Komisija turės greičiau reaguoti į žemės ūkio krizes ir siūlyti paramos ūkininkams priemones. ES valstybės galės iš esmės padidinti savo paramos dalį jauniems ūkininkams, siekdamos juos pritraukti ar išlaikyti žemės ūkyje.

Patvirtinome rekomendacijas dėl ES kovos su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Labai gaila, kad ne visos ES valstybės turi politinės valios didinti skaidrumą ir bendradarbiavimą kovojant su korupcija. Raginame priimti naujas taisykles, kurios griežčiau reguliuotų mokesčių planavimo tarpininkus (teisininkus ar buhalterius), ir įgalintų taikyti nuobaudas taisykles pažeidusiems tarpininkams ar bankams. Dar siūlome sutarti dėl vienodų tarptautinių apibrėžimų, kas yra lengvatinių mokesčių centras, mokesčių rojus, slaptumo jurisdikcija, mokesčių srityje nebendradarbiaujančios šalys ir teritorijos, taip pat pinigų plovimo požiūriu didelės rizikos šalis. Prie viso to turi būti didinama ir informatorių apsauga. „Būtina, kad Europos mokesčių politikoje įvyktų lūžis, kuris leistų aktyviau kovoti su mokesčių rojais, mokesčių vengimu ir slėpimu“, - pažymėjo EP pranešėjas Jeppe Kofod iš Socialistų ir demokratų frakcijos.

Patvirtinome rezoliuciją, įvertinančią 2011 m. ES direktyvos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus įgyvendinimą. Raginame nacionalines valdžios institucijas stiprinti bendradarbiavimą su IT pramone, taip pat su trečiosiomis šalimis ir Interpolu siekiant blokuoti žalingą informaciją internete. Siūlome sudaryti interneto svetainių, kuriose yra vaikų seksualinės medžiagos, juoduosius sąrašus. Ypatingai pabrėžiame migrantų vaikų pažeidžiamumą, susijusį su prekyba žmonėmis ir seksualiniu išnaudojimu, ir raginame stiprinti policijos ir teismų bendradarbiavimą bei greitą keitimąsi informacija, siekiant atsekti dingusius vaikus. Labai gaila, bet dažniausiai seksualinio vaikų išnaudojimo atvejai nepranešami, todėl raginame valstybes nares plėtoti ar sustiprinti vaikų pagalbos linijas, kurios turėtų būti nemokamos, konfidencialios ir prieinamos visą parą. Galiausiai norėtume, kad valstybės narės užtikrintų, kad aukos gautų teisinę, psichologinę paramą ir pagalbą.

Nusprendėme pradėti derybas su ES Taryba dėl naujų taisyklių, kurios palengvintų televizijos ir radijo transliacijas internetu kitose ES šalyse. Šiuo metu televizijos ir radijo transliuotojai turi gauti atskirus leidimus transliuoti internetu savo laidas kiekvienoje ES šalyje. Mes pasiūlėme supaprastinti autorių teisių apsaugą, kad naujienų ir aktualijų laidų transliacijoms internetu kitose ES valstybėse pakaktų tos šalies, kurioje sukurta laida, autorių teisių leidimo. Geografinis paslaugų blokavimas galėtų išlikti jei būtų autoriaus ir transliuotojo sutarimas.

Daug diskusijų sukėlusio siūlymo leisti naudoti fosfatų priedus kebabuose vetavimui pritrūko balsų daugumos. Prieš porą savaičių EP Aplinkos, sveikatos ir maisto saugos komitetas buvo pasiūlęs nepritarti ketinimui panaikinti fosfatų priedų draudimą kebabų mėsoje. Rezoliucijos projekte buvo raginama sulaukti Europos maisto saugos agentūros tyrimo rezultatų. Pasak Europos Komisijos, fosfatai suformuoja baltymų plėvelę, kuri sujungia mėsos gabalus ir užtikrina tolygų jos užšaldymą bei kepimą. Šį maisto priedą jau dabar leidžiama naudoti perdirbtoje mėsoje ir kai kuriuose mėsos pusgaminiuose. Todėl, kebabams gaminti naudojamuose „užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose“ greitu metu bus leista naudoti fosfatų priedus.