Europos Parlamento rugsėjo 12-15d. plenarinė sesija

Europos Parlamente – metinė EK pirmininko J.-C. Juncker kalba
 

Trečiadienį Europos Komisijos (EK) pirmininkas Jean-Claude Juncker Europos Parlamente pristatys savo metinį pranešimą dėl padėties Sąjungoje. Iškart po to vyks europarlamentarų debatai svarbiausiomis ES temomis.

Pranešimas dėl padėties ES yra svarbi Europos Komisijos veiklos priežiūros, kurią vykdo Europos Parlamentas, dalis. Šiuos pranešimus, kuriuose įvertinami svarbiausi ES politiniai klausimai ir ateities iššūkiai, Europos Komisijos pirmininkas EP pristato nuo 2010 m.

Tikimasi, kad EK pirmininko metinė kalba bus itin svarbi dėl šiandienos ES aktualijų – imigracijos krizės, terorizmo pavojaus bei Jungtinės Karalystės referendumo rezultatų. Ji bus sakoma likus dviem dienoms iki Europos Vadovų Tarybos susitikimo Bratislavoje. Europos Parlamento narių įsitikinimu, svarbu šiandienos politines aktualijas aptarti viešai, o ne tik uždaruose posėdžiuose.

Debatai: 2016-09-14

Procedūra: EK pirmininko pareiškimas

 

Europos Parlamentas spręs dėl brito Julian King skyrimo ES saugumo sąjungos komisaru
 

Pirmadienio vakarą EP Piliečių laisvių komitete vyks Jungtinės Karalystės kandidato ES saugumo sąjungos komisaro pareigoms užimti sero Julian King klausymai. Jei jis sulauks palankaus komiteto ir EP Pirmininkų sueigos vertinimo, visas Parlamentas dėl jo kandidatūros balsuos ketvirtadienį.

Kandidato į ES komisarus klausymai vyks pirmadienį nuo 19 iki 22 val. Jie bus vieši ir tiesiogiai transliuojami internetu. Po įvadinio J. King kreipimosi seks dviejų ratų klausimų ir atsakymų sesija.

J. King veiklos prioritetai, bendradarbiavimo su ES migracijos ir vidaus reikalų komisaru Dimitris Avramopoulos apimtis bei galimybė stiprinti informacijos tarp ES valstybių teisėsaugos institucijų apsikeitimą yra tik keletas sričių, kurios gali sudominti EP narius per būsimus klausymus.

Antradienį EP Piliečių laisvių komiteto koordinatoriai uždarame posėdyje įvertins klausymų rezultatus ir savo vertinimą perduos EP Pirmininkų sueigai, susidedančiai iš Parlamento pirmininko ir frakcijų vadovų. Šiai sueigai pritarus, visas Parlamentas balsuotų dėl J.King kandidatūros ketvirtadienį 12 val.

Klausymai: 2016-09-12, 19 val.

Balsavimas: 2016-09-15

Procedūra: Komisaro skyrimas

 

EP akiratyje - Europos Komisijos sprendimas dėl „Apple“
 

Trečiadienį europarlamentarai aptars Europos Komisijos sprendimą pripažinti, kad Airija įmonei „Apple“ suteikė nepagrįstų mokesčio lengvatų, kurių vertė per eilę metų siekia 13 mlrd. eurų. Neteisėta valstybės pagalba „Apple“ leido jai mokėti daug mažesnius mokesčius nei kitos įmonės.

EK atkreipė dėmesį, kad „Apple“ taikoma mokesčių lengvata leido įmonei 2003 m. mokėti 1 proc. pelno mokestį, kuris iki 2014 m. nukrito iki 0,005 proc. Ji taip pat konstatavo, kad „Apple“ Airijoje taikoma atrankioji apmokestinimo tvarka yra neteisėta pagal ES valstybės pagalbos taisykles, nes įmonei suteikiamas didelis pranašumas prieš kitas įmones.

Airijai pavesta susigrąžinti nesumokėtus mokesčius, kurių suma – 13 mlrd. eurų ir delspinigiai, už 2003–2014 m. laikotarpį. Tiek Airija, tiek „Apple“ nesutinka su šiuo sprendimu ir rengiasi jį ginčyti ES Teisingumo Teisme.

EP dar 2015 m. pabaigoje yra pateikęs rekomendacijas dėl kovos su agresyviu mokesčių planavimu.

Debatai: 2016-09-14

Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas su debatais

 

Automobilių tarša: EP balsuos dėl tiriamojo komiteto tarpinių išvadų
 

Antradienį europarlamentarai aptars pusmetį veikiančio EP komiteto, tiriančio automobilių taršos klastojimą, veiklą ir tvirtins jo tarpinę ataskaitą. 2016 m. kovo mėn. sudarytam komitetui per metus pavesta pateikti išvadas, ar ES institucijos ir ES valstybės užtikrino tinkamą automobilių taršą ribojančių taisyklių įgyvendinimą.

Nuo EP tiriamojo komiteto darbo pradžios buvo surengti 12 posėdžių, kuriuose vyko beveik 50 val. trukę klausymai su 37 pranešėjais. Kartu parengta studija dėl automobilių išmetamų teršalų lygio neatitikimo matuojant juos laboratorijose ir realiomis važiavimo sąlygomis.

Debatai: 2016-09-13

Balsavimas: 2016-09-13

Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

Europarlamentarai vertins teisės viršenybės padėtį Lenkijoje
 

Antradienį EP nariai kartu su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais aptars teisės viršenybės ir pagarbos pagrindinėms teisėms Lenkijoje padėtį, o trečiadienį balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.

Šių metų sausio mėn. Europos Komisija aktyvavo teisinės valstybės stiprinimo Lenkijoje mechanizmą, kurį europarlamentarai sausio 19 d. aptarė su šalies premjere Beata Szydło ir Europos Komisijos pirmininko pirmuoju pavaduotoju Frans Timmermans. Balandžio mėn. buvo priimta atitinkama EP rezoliucija.

Atsižvelgę į ribotą Lenkijos bendradarbiavimą ir liepos mėn. patvirtintas Europos Komisijos rekomendacijas Lenkijai europarlamentarai toliau tęs diskusijas dėl padėties Lenkijoje.

Debatai: 2016-09-13

Balsavimas: 2016-09-14

Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

Europos Parlamentui bus pristatytas kitų metų ES biudžeto projektas
 

Antradienį ES Tarybai pirmininkaujanti Slovakija pristatys europarlamentarams ES valstybių poziciją dėl 2017 m. ES biudžeto projekto. Siūloma kitų metų įsipareigojimams skirti 156,38 mlrd. eurų (1,28 mlrd. eurų mažiau nei yra pasiūliusi Komisija), o mokėjimams - 133,79 mlrd. eurų (1,1 mlrd. eurų mažiau nei yra pasiūliusi Komisija).

Atsižvelgdami į lėtą ekonomikos augimą ir būtinybę tinkamai valdyti pabėgėlių krizę EP Biudžeto komiteto nariai yra pareiškę prieštaravimą kitų metų ES biudžeto „karpymams“.

Europos Parlamentas tvirtins savo poziciją spalio 26 d., o vėliau prasidės 21 dieną truksiančios tarpinstitucinės derybos dėl 2017 m. ES biudžeto.

 Debatai: 2016-09-13

Procedūra: biudžeto

 

EP balsuos dėl paprastesnio trečiųjų šalių piliečių grąžinimo
 

Ketvirtadienį EP nariai spręs, ar pritarti Europos kelionės dokumento, kuris palengvintų neteisėtai ES esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimą, įvedimui. Europarlamentarai pažymi, kad daugelis ES valstybių patiria didelių sunkumų, siekdamos teisėtai ir saugiai grąžinti minėtus asmenis į jų kilmės valstybes.Remiantis Europos Komisijos duomenimis 2014 m. įvykdyta mažiau kaip 40 proc. ES valstybių sprendimų grąžinti neteisėtai ES gyvenančius trečiųjų šalių piliečius. Viena iš tokios padėties priežasčių - tai, kad grąžinamasis asmuo neturi tinkamų ir galiojančių kelionės dokumentų. Minėtomis taisyklėmis numatomas specialaus Europos kelionės dokumento sukūrimas, kurį ES valstybės galės išduoti grąžinamiems asmenims. Jis būtų vienodo formato ir turėtų patobulintas technines ir apsaugines savybes, taip užtikrinant, kad jį pripažintų trečiosios šalys.

Debatai: 2016-09-14

Balsavimas: 2016-09-15

Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

 

EP nariai spręs, ar dalį pabėgėlių perkėlimo ES kvotos skirti sirams iš Turkijos
 

Trečiadienį europarlamentarai aptars Europos Komisijos pasiūlymą 54 tūkst. pabėgėlių perkėlimo iš Italijos ir Graikijos rezervą skirti Turkijoje prisiglaudusiems pabėgėliams iš Sirijos. EP Piliečių laisvių komiteto nariai nesutinka, kad pabėgėlių perkėlimo ES viduje mechanizmas būtų maišomas su jų perkėlimu iš trečiųjų šalių. Ketvirtadienį bus balsuojama dėl atitinkamos Parlamento nuomonės.

2015 m. rugsėjo mėn. sutarta per dvejus metus Sąjungoje perkelti 120 tūkst. Italijoje ir Graikijoje prisiglaudusių pabėgėlių: 66 tūkst. jų pradėti perkėlinėti iš karto po sprendimo įsigaliojimo, o likusius 54 tūkst. - nuo 2016 m. rudens. Europos Komisija, atsižvelgdama į 2016 m. kovo mėn. ES-Turkijos migracijos susitarimą, siūlo antrąją dalį skirti ne Italijoje ar Graikijoje prisiglaudusiems pabėgėliams, o Turkijoje apsistojusių pabėgėlių iš Sirijos perkėlimui į ES.

 EP Piliečių laisvių komiteto nariai nesutinka su šiuo pasiūlymu ir akcentuoja, kad migracijos spaudimas Italijai ir Graikijai ir toliau išlieka didelis, todėl siūlo išlaikyti sutartą perkėlimo schemą ir 54 tūkst. vietų proporcingai paskirstyti Graikijai (41 236) bei Italijai (12 764). Jie ragina nemaišyti solidarumo tarp ES valstybių mechanizmo su ES solidarumo su trečiosiomis šalimis priemonių.

Debatai: 2016-09-14

Balsavimas: 2016-09-15

Procedūra: konsultavimosi

 

EP ragins kovoti su socialiniu dempingu ir užtikrinti galimybę suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą
 

ES valstybės turi pagerinti bendradarbiavimą kovojant su socialiniu sukčiavimu, fiktyviu ir nedeklaruojamu darbu. Tai pažymima EP rezoliucijos projekte, dėl kurio europarlamentarai balsuos trečiadienį. Kitoje rezoliucijoje, kurią parengė Vilija Blinkevičiūtė (Socialistai ir demokratai), raginama kurti tokias darbo sąlygas, kurios leistų suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą.

Socialinį dempingą ES smerkiančios rezoliucijos projekte pažymima, kad daugelis įmonių siekia nelegaliais būdais mažinti verslo kaštus, ypač darbuotojų gerovės sąskaita. EP nariai ragina ES valstybes stiprinti darbo inspekcijų veiklą, gerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir įvesti Europos socialinio draudimo kortelę, kuri leistų patikrinti darbuotojo socialinės apsaugos būklę.

Savo ruožtu europarlamentarai pirmadienį aptars V. Blinkevičiūtės parengtą rezoliuciją dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimo. Kokybiškų ir įperkamų vaiko priežiūros paslaugų teikimas, apmokamos atostogos tėvams bei grįžimo į darbą programos - tai tik dalis priemonių, siūlomų rezoliucijoje. Dėl galutinio rezoliucijos teksto EP nariai balsuos antradienį.

Debatai: 2016-09-12 (profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimas); 2016-09-13 (socialinis dempingas)

Balsavimas: 2016-09-13 (profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimas); 2016-09-14 (socialinis dempingas)

Procedūra: neįpareigojančios rezoliucijos

 

Europos Parlamento informacija