Europos Parlamento plenarinė sesija Strasbūre kovo 7 -10d.

EP dėmesys ES - Turkijos aukščiausio lygio susitikimui
 

Trečiadienį EP nariai kartu su ES Tarybai pirmininkaujančia Nyderlandų gynybos ministre Jeanine Hennis-Plasschaert ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju Valdis Dombrovskis aptars kovo 7 d. vyksiančio ES - Turkijos aukščiausio lygio susitikimo rezultatus ir pasirengimą kovo 17-18 d. Europos Vadovų Tarybos posėdžiui.

Neeiliniame ES valstybių ir vyriausybių vadovų bei Turkijos premjero Ahmet Davutoğlu susitikime bus aptariama pabėgėlių krizė, jų padėtis Turkijoje bei ES - Turkijos veiksmų plano įgyvendinimas.

Antradienį Europos Komisija EP nariams pateiks naujausią pabėgėlių perkėlimo ES viduje statistiką, o taip pat informuos dėl ES migracijos politikos įgyvendinimo.


Debatai: 2016-03-08/09.Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai

 
Europarlamentarai ragins pasirūpinti moterų pabėgėlių saugumu
 

ES migracijos ir prieglobsčio politikos reforma turi numatyti priemones, kurios padėtų apsaugoti pabėgėlio statuso siekiančias moteris ir vaikus. Tai numatyta Europos Parlamento rezoliucijos projekte, dėl kurio bus balsuojama antradienį. Prieš balsavimą šis klausimas bus aptartas su JT vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru Filippo Grandi.

Rezoliucijos projekte pabrėžiama, kad įvairių formų smurtas ir diskriminacija dėl lyties, įskaitant išžaginimą, seksualinį smurtą ar priverstinę santuoką, yra persekiojimas, todėl turėtų būti pripažinti tinkamu pagrindu prašyti prieglobsčio ES.

Europarlamentarai siūlo konkrečias priemones, kurios galėtų palengvinti prieglobsčio prašančių moterų padėtį: atskiri tualetai, dušai ir miegojimo vietos moterims; vertimo, konsultacijų ir vaikų priežiūros paslaugos; o taip pat mokymai priėmimo centrų darbuotojams seksualinio smurto ar neteisėto gabenimo klausimais.

2016 m. sausio mėn. duomenimis moterys ir vaikai sudaro 55 proc. asmenų, atvykusių į Graikiją prašyti ES prieglobsčio.


Debatai: 2016-03-08.Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

 

Diskusija su Švedijos premjeru Stefan Löfven

 Kovo 9 d. su oficialiu vizitu Europos Parlamente (EP) Strasbūre viešės Švedijos premjeras Stefan Löfven. Jis šias pareigas užima nuo 2014 m. spalio mėn. Europarlamentarai su svečiu diskutuos dėl aktualių ES klausimų. Po diskusijos vyks bendra EP pirmininko Martin Schulz ir Švedijos premjero spaudos konferencija.

Nuo 2014 m. gegužės mėn. vykusių Europos Parlamento rinkimų EP plenarinės sesijos debatuose dalyvavo šie ES valstybių ir vyriausybių vadovai (neskaitant ES Tarybai pirmininkavusių šalių vadovų):

 


Debatai: 2016-03-09.Spaudos konferencija: 2016-03-09 (po debatų)

 

Daugiau dėmesio vaikų mitybai
 

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl ES programų, skatinančių vaisių, daržovių ir pieno vartojimą mokyklose, sujungimo ir pratęsimo. Be to, naujoji programa turėtų sulaukti papildomo 20 mln. eurų finansavimo ir kasmet siekti 250 mln. eurų.

Pieno vartojimo mokyklose skatinimo programa veikia nuo 1977 m., o atitinkama vaisių ir daržovių programa - nuo 2009 m. Beveik 29 mln. mokinių ES pasinaudojo šiomis programomis 2013 ir 2014 metais.

Su ES Taryba suderintos taisyklės leis sujungti minėtas programas ir išplėsti jų taikymą papildomoms šviečiamosioms priemonėms, pavyzdžiui, moksleivių apsilankymams ūkiuose, taip pat nereguliariam vietos produktų (tokių kaip medus, džiovinti vaisiai ar perdirbti vaisiai ir daržovės be priedų) tiekimui.


Debatai: 2016-03-07.Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

 

Stiprinama kova su gyvūnų ligomis
 

Antradienį EP nariai balsuos dėl gyvūnų sveikatos taisyklių, kurios sustiprina kovą su užkrečiamomis gyvūnų ligomis, pavyzdžiui, paukščių gripu ar Afrikiniu kiaulių maru. Privaloma asmenų, kurie verčiasi gyvūnų prekyba, registracija, aiškesnis atsakomybės tarp ūkininkų, prekybininkų bei veterinarų pasiskirstymas bei didesnis dėmesys prevencijai, tai tik kelios priemonės, numatytos naujosiose taisyklėse.

Su ES Taryba jau suderintos gyvūnų sveikatos taisyklės apjungia ir atnaujina beveik 40 iki šiol galiojančių šios sritis teisės aktų ir pirmą kartą istorijoje nustato gyvūnų ir visuomenės sveikatos tarpusavio priklausomybę.

 Naujosios taisyklės patikslina ūkininkų, prekybininkų, veterinarų ir gyvūnų savininkų kovos su ligų plitimu vaidmenį. Europos Komisijai suteikiama teisė nedelsiant reaguoti į gyvūnų ligų protrūkius, kurie gali turėti didelį poveikį visuomenės sveikatai ar žemės ūkio produkcijai.

Be to, EP narių dėka numatyta privaloma asmenų, kurie verčiasi gyvūnų prekyba, registracija, o taip pat šunų, kačių ir kitų augintinių nacionalinių duomenų bazių sukūrimas.

 

Debatai: 2016-03-07.Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

 

EP nariai siekia apriboti antibiotikų vartojimą žemės ūkyje
 

Bakterijos tampa vis atsparesnės, todėl turi būti apribotas antibiotikų vartojimas bei kuriami naujo tipo vaistai, pažymi europarlamentarai. Ketvirtadienį jie balsuos dėl veterinarinių vaistų taisyklių pataisų, siūlydami paskatinti naujoviškų vaistų tyrimus ir uždrausti antibiotikų skyrimą gyvūnams prevenciniais tikslais.

EP nariai pažymi, kad turi būti apribotas gyvūnams skiriamų antibiotikų profilaktinis vartojimas. Kartu jie siūlo numatyti ilgesnę patentinę ir investicinę naujoviškų vaistų apsaugą.

 

Debatai: 2016-03-09.Procedūra: Bendro sprendimo, pirmasis skaitymas

 

Europos Parlamentas įvertins ES susitarimus su tabako gamintojais
 

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurios projekte raginama sustiprinti ES bendradarbiavimo su tabako kompanijomis susitarimų priežiūrą, o derybas dėl jų atnaujinimo vesti skaidriai. 2016 m. liepos mėn. besibaigiančio ES susitarimo su "Philip Morris International" įvertinimas yra nepakankamas, teigia europarlamentarai.

Remdamiesi minėtais susitarimais keturi tabako gamintojai ("Philip Morris International", "Japan Tobacco International", "Imperial Tobacco Limited" ir "British American Tobacco") sutiko sumokėti ES ir jos valstybėms 2,5 mlrd. dolerių už tai, kad būtų atsiimti nesurinktų mokesčių dėl cigarečių kontrabandos ieškiniai. Jie taip pat įsipareigojo aktyviai kovoti su kontrabanda ir tabako produkcijos padirbinėjimu.

Prieš kelias savaites pateiktas Europos Komisijos vertinimas teigia, kad susitarimas su PMI nuo 2006 iki 2014 metų 85 proc. sumažino originalių cigarečių kontrabandą. Tačiau EP nariai abejoja šios kovos efektyvumu, nes originalias cigaretes pakeičia "baltųjų" cigarečių kontrabanda.

Kartu europarlamentarai ragina ES valstybes geriau pasinaudoti naująja ES Tabako gaminių direktyva, kurioje numatytos šių gaminių tiekimo kontrolės ir sekimo priemonės, o taip pat ratifikuoti Pasaulio Sveikatos Organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolus.


Debatai: 2016-02-25.Procedūra: Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (su rezoliucija)

 

Tarptautinė informatorių apsauga
 

Trečiadienį europarlamentarai kartu su Europos Komisijos ir ES Tarybos atstovais tarsis, kaip geriau apsaugoti informatorius. Tikėtina, kad diskusijoje bus užsiminta ir apie "WikiLeaks" tinklapio įkūrėjo Julian Assange padėtį.

Vasario 11 d. 38 EP nariai, susirūpinę J.Assange situacija, kreipėsi į Europos Komisijos pirmininką Jean-Claude Juncker ir ES diplomatijos vadovę Federica Mogherini. Jie atkreipė dėmesį į 2015 m. gruodžio 4 d. JT darbo grupės dėl savavališko sulaikymo išvadas, kuriose teigiama, kad Švedija ir Didžioji Britanija neteisėtai varžo J.Assange laisvę. Be to, šios valstybės paragintos kompensuoti šiam aktyvistui padarytą žalą.


Debatai: 2016-03-09.Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai

 

Darbuotojų komandiravimas: naujų taisyklių pristatymas
 

Antradienį ES užimtumo komisarė Marianne Thyssen europarlamentarams pristatys atnaujintas darbuotojų komandiravimo taisykles, kurios nustato laikinai į kitą ES šalį perkeltų darbuotojų veiklos sąlygas.

Socialinis dempingas ir nesąžininga konkurencija paskatino Europos Komisiją jau keletą kartų patikslinimų šių taisyklių taikymą.


Debatai: 2016-03-08.Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas

 

Europos Parlamentas siūlys gerinti jūrų uostų veiklą
 

Antradienį EP nariai teiks pakeitimus uosto paslaugų organizavimo taisyklėms, kuriomis siekiama pagerinti ir atpiginti uostuose teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, laivų vilkimą, švartavimą ar krovinių tvarkymą. Be to, siekiant užkirsti kelią galimybei piktnaudžiauti paslaugų įkainiais, siūloma įvesti skaidrią įkainių nustatymo sistemą.

Atsižvelgdami į didelę ES jūrų uostų veiklos organizavimo įvairovę europarlamentarai siūlo suteikti galimybę uostams taikyti minimalius reikalavimus paslaugų teikėjams ar tam tikrais pagrįstais atvejais riboti jų skaičių.

 

Debatai: 2016-03-07.Procedūra: Bendro sprendimo, pirmasis skaitymas

 

Europos Parlamento informacija