Europos Parlamento plenarinė sesija

EP nariai aptars siūlymus reformuoti Europos prieglobsčio sistemą

Trečiadienį europarlamentarai kartu su Europos Komisijos atstovais aptars gegužės 4 d. pateiktą pasiūlymą peržiūrėti Dublino taisykles, kurios nustato valstybę, atsakingą už prieglobsčio prašymų vertinimą.

Balandžio mėn. priimtoje rezoliucijoje EP nariai paragino teisingiau paskirstyti prieglobsčio prašytojus tarp ES valstybių ir sukurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, kuri pakeistų iki šiol galiojančią tvarką, kad tarptautinės apsaugos prašymus turi nagrinėti pirmoji ES valstybė, į kurią atvyko prieglobsčio prašytojas.

Debatai: 2016-05-11  Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas

Kaip grąžinti laisvą asmenų judėjimą Šengeno zonoje?

Trečiadienį EP nariai kartu su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais aptars vidinių sienų kontrolės panaikinimo Šengeno zonoje galimybes. Reaguodamos į augančius migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautus kai kurios ES valstybės įvedė laikiną asmenų, kertančių vidaus sienas, kontrolę.

Gegužės 4 d. Europos Komisija pasiūlė ES Tarybai pritarti Austrijos, Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Danijos ir Švedijos prašymui dar pusmečiui vykdyti asmenų, kertančių vidines Šengeno zonos sienas, patikrą.

Debatai: 2016-05-11Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai

Europos Parlamentas siekia sustiprinti Europos policijos biurą

Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų Europos policijos biuro (EUROPOL) veiklos taisyklių, kurios leis skirti daugiau dėmesio kovai su terorizmu ar kibernetiniais išpuoliais. Savo ruožtu naujosioms biuro galioms bus taikoma papildoma demokratinė priežiūra. 

2015 m. lapkričio mėn. su ES Taryba suderintos taisyklės palengvins savarankiškų EUROPOL skyrių steigimą, kurie būtini kovojant su naujomis grėsmėmis.

Debatai: 2016-05-11Balsavimas: 2016-05-11 Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

EP balsuos dėl privalomo korporacijų mokestinių ataskaitų apsikeitimo ES

Siekiant kovoti su mokesčių vengimu ir agresyviu jų planavimu, ES valstybės privalės automatiškai keistis informacija apie stambių tarptautinių korporacijų pajamas, uždirbtą pelną ar jų darbuotojų skaičių. Tai numatoma atnaujintose ES taisyklėse, dėl kurių Europos Parlamentas balsuos ketvirtadienį.

Europos Parlamento ekonomikos ir pinigų politikos komitetas yra jau pritaręs šioms taisyklėms, kartu siūlydamas į informacijos tarp ES valstybių mainus įtraukti ir Europos Komisiją bei numatyti baudas toms įmonėms, kurios nepateiktų reikalaujamos informacijos.

Mokestines ataskaitas mokesčių administratoriams turėtų teikti tos tarptautinių įmonių grupės, kurių metinės pajamos viršija 750 mln. eurų.

Debatai: 2016-05-11 Balsavimas: 2016-05-12  Procedūra: Konsultavimosi

EP nariai siūlo apsaugoti ES pramonę nuo Kinijos dempingo

Kol Kinija neatitiks visų penkių ES kriterijų, būtinų rinkos ekonomikos statuso pripažinimui, tol ES šios šalies produkcijai turi taikyti papildomus tarifus dempingavimo poveikiui pašalinti. Tai numatyta EP rezoliucijos projekte, dėl kurios europarlamentarai balsuos ketvirtadienį. Savo ruožtu jie ragina ES gerbti Pasaulio prekybos organizacijos taisykles ir pripažinti Kiniją strategine ES prekybos partnere.

2001 m. Kinijai prisijungus prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) jos narės nustatė, kad šalies perėjimas į rinkos ekonomiką nėra baigtas ir leido Kinijos eksportui taikyti papildomus tarifus dempingavimo poveikiui pašalinti.

Kinija įsitikinusi, kad remiantis stojimo į PPO protokolais rinkos ekonomikos statusas turi būti suteiktas automatiškai nuo 2016 m. gruodžio mėn., tačiau šiai interpretacijai nepritaria daugelis PPO narių. Be to, ši šalis tenkina tik vieną iš penkių ES kriterijų, būtinų rinkos ekonomikos statuso pripažinimui.

Europos Komisija neseniai baigė viešas konsultacijas dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai poveikio, kurių rezultatai tikimasi bus viešai pristatyti birželio mėn.

Debatai: 2016-05-10Balsavimas: 2016-05-12Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai (su rezoliucija)

Europos Parlamentas ragins žymėti mėsos ir pieno kilmę

Trečiadienį vyksiančiose diskusijose dėl mėsos ir pieno kilmės žymėjimo EP nariai primins raginimą Europos Komisijai pateikti taisykles, kurios įpareigotų minėtų produktų kilmę žymėti privalomai. Europarlamentarų įsitikinimu, išsamesnė informacija padarytų maisto tiekimo grandinę skaidresnę, nes leistų atsekti mėsos ar pieno tiekėjus, o tai sugrąžintų smukusį vartotojų pasitikėjimą.

Šiuo metu ES privaloma žymėti tik šviežios jautienos bei importuojamos paukštienos kilmę, tačiau Europos Parlamentas jau anksčiau yra raginęs taikyti šį reikalavimą ir kitiems mėsos gaminiams.

2013 m. Europos Komisijos atlikta vartotojų apklausa parodė, kad 9 iš 10 apklaustųjų yra svarbu žinoti maisto kilmę. Savo ruožtu 2013 m. Eurobarometro tyrimas atskleidė, kad 84 proc. apklaustų ES piliečių svarbu žinoti pieno kilmę.

Debatai: 2016-05-11 Balsavimas: 2016-05-12 Procedūra: Klausimas Europos Komisijai, į kurį atsakoma žodžiu (su rezoliucija)

Europos Parlamentas tęsia tyrimą dėl CŽV kalėjimų

Tęsdami prieš metus pradėtą tyrimą dėl galimo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse, europarlamentarai trečiadienį lauks atsakymų iš Europos Komisijos bei ES Tarybos: ar ES valstybės prisipažino dalyvavusios CŽV programoje, ar šis bendradarbiavimas nepažeidė ES teisės? Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.

2015 m. vasario mėn. įvertinę paviešintą JAV Senato ataskaitą, kuri atskleidė naujų faktų dėl kai kurių ES valstybių slapto bendradarbiavimo su CŽV, EP nariai atnaujino tyrimą dėl CŽV kalėjimų ir priėmė atitinkamą rezoliuciją. Tuo metu jie pasmerkė CŽV taikytų tardymo metodų žiaurumą bei kankinimus, o taip pat paragino ES valstybes dar kartą "ištirti kaltinimus, kad jų teritorijose būta slaptų kalėjimų, kuriuose žmonės buvo laikomi pagal CŽV programą, ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn į šią veiklą įsitraukusius asmenis".

Debatai: 2016-05-11 Balsavimas: 2016-05-12 Procedūra: Klausimai Europos Komisijai ir ES Tarybai, į kuriuos atsakoma žodžiu (su rezoliucija)

EP nariai tvirtins ES ir Mauritanijos žvejybos susitarimą

Antradienį europarlamentarai spręs ar pritarti naujam ketverių metų trukmės ES ir Mauritanijos žvejybos protokolui, kuris suteiks galimybę ES, tame tarpe ir Lietuvos, laivams žvejoti Mauritanijos vandenyse vėžiagyvius, tunus ar pelagines žuvis. Savo ruožtų ES įsipareigojo Mauritanijai kasmet skirti 59 mln. eurų paramą ir padėti šalies žvejybos sektoriui.

2015 m. liepos mėn. pasirašytas protokolas suteikia galimybę Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir Airijos laivams žvejoti Mauritanijos vandenyse.

ES kasmet galės sugauti 247 500 tonų pelaginių žuvų, iš kurių 58 tūkst. tonų kvota skirta Lietuvos laivams.

Debatai: 2016-05-09 Balsavimas: 2016-05-10 Procedūra: Pritarimo

Lengvinamas trečiųjų šalių studentų ir mokslininkų atvykimas į ES

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl taisyklių, kurios supaprastins ir suvienodins trečiųjų šalių studentų, mokslininkų, stažuotojų ar savanorių atvykimo ir gyvenimo ES sąlygas. Tikimasi, kad galimybė minėtų šalių piliečiams įgyti įgūdžių ir žinių Europoje padės ES suburti aukštos kvalifikacijos potencialių darbuotojų rezervą.

Didesnės galimybės įsidarbinti, atsivežti savo šeimą ar pasilikti ES valstybėse po studijų ar mokslinių tyrimų pabaigos - tai tik keletas naujųjų taisyklių akcentų.

Debatai: 2016-05-11 Balsavimas: 2016-05-11 Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

 

EP informacija