Europos Parlamento liepos 4 -7d. plenarinė sesija

EP nariai aptars Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl JK referendumo
 

Antradienį europarlamentarai kartu su EVT pirmininku Donald Tusk ir Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker aptars birželio 28-29 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų Tarybos posėdžio rezultatus. Jame ES valstybių vadovai svarstė JK referendumo dėl narystės ES rezultatus ir sutarė nesiderėti dėl šalies išstojimo iš ES tol, kol pastaroji nepateiks formalaus pranešimo dėl narystės ES nutraukimo.EVT dalyvavęs Jungtinės Karalystės premjeras David Cameron patvirtino, kad sprendimą dėl 50-o ES sutarties straipsnio aktyvavimo priims naujoji šalies vyriausybė. Savo ruožtu EVT pirmininkas D.Tusk pažymėjo, kad ES valstybių vadovai išliks vieningi ir glaudžiai dirbs kartu, kaip 27 valstybių klubas.Europos Vadovų Taryba aptarė ir kitus klausimus: skaitmeninę rinką, kapitalo rinkų sąjungą, ekonominės politikos rekomendacijas ES valstybėms bei naująją ES užsienio politikos strategiją.

 Debatai: 2015-07-05 Procedūra: EVT ir Europos Komisijos pareiškimai

Pirmininkavimo ES Tarybai vairą iš Nyderlandų perima Slovakija
 

Trečiadienio rytą EP nariai kartu su Slovakijos premjeru Róbert Fico aptars jo šalies pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus. Tuo tarpu antradienį savo šalies pirmininkavimo rezultatus pristatys Nyderlandų ministras pirmininkas Mark Rutte.Slovakijai tai bus pirmasis pirmininkavimas ES Tarybai. Jis truks nuo 2016 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. Ekonomiškai stipri ir globali Europa, moderni vidaus rinka, tvari migracijos ir pabėgėlių politika bus vienais iš pagrindinių pirmininkavimo prioritetų.Trečiadienį 12 val. vyks Europos Parlamento pirmininko Martin Schulz ir Slovakijos premjero Róbert Fico spaudos konferencija.


Debatai: 2015-07-05/06 Procedūra: ES Tarybos pareiškimai

EP balsuos dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos steigimo
 

Trečiadienį europarlamentarai spręs, ar pritarti siūlymui sustiprinti ES išorės sienos apsaugą, įsteigiant Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybą. Ją sudarys FRONTEX ir nacionalinių pasienio apsaugos institucijų atstovai, galintys suteikti skubią pasienio pagalbą jei, pavyzdžiui, valstybė patiria didelį migracijos spaudimą ar kyla grėsmė Šengeno erdvei.Naujoji agentūra remsis nacionalinių pasienio apsaugos ekspertų rezervu, kuris galės būti aktyvuotas ES valstybės prašymu ar ES Tarybos sprendimu. Prieš dislokuojant agentūros būrius, šio sprendimo įgyvendinimo planui turės pritarti susijusi ES valstybė ir pati agentūra.Jei su migracijos spaudimu susidurianti ES valstybė nepritars ES Tarybos sprendimui siųsti į jos teritoriją minėtos tarnybos būrius ir tai kels grėsmę Šengeno erdvei, kitos ES valstybės galės atnaujinti pasienio su minėta valstybe patikrą.


Debatai: 2016-07-05 Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

Europos Parlamentas ragins peržiūrėti ilgalaikes ES išlaidas
 

ES turi atnaujinti savo ilgalaikį išlaidų planą ir geriau atsižvelgti į nenumatytas migracijos, terorizmo, žemės ūkio ar jaunimo nedarbo krizes. Tai teigiama rezoliucijos dėl 2014–2020 m. finansinės perspektyvos tikslinimo projekte, kurį EP nariai aptars antradienį, o trečiadienį balsuos dėl galutinio jos teksto.Norint tinkamai ir laiku reaguoti į krizes, kurių nebuvo įmanoma numatyti iš anksto, daugiametis ES išlaidų 2014-2020 m. planas turi būti lankstesnis, pažymima rezoliucijoje. EP nariai atkreipia dėmesį, kad iki šiol nėra biudžetinės krizių valdymo strategijos, o trūkstant išteklių ES kuriami ad hoc finansiniai instrumentai, kuriems trūksta atskaitomybės ir demokratinės kontrolės.Europarlamentarai siūlo Sąjungos biudžete sudaryti nuolatinį ES krizių rezervą, kad būtų išvengta minėtų ad hoc atvejų ir patikos fondų steigimo. Jie taip pat ragina Europos Komisiją pristatyti galimas JK išstojimo iš ES pasekmes Sąjungos biudžetui.

Rezoliucijos projekte taip pat raginama įvesti naujus ES biudžeto pajamų šaltinius.


Debatai: 2016-07-05 Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

EP siūlys vengti žalingos mokestinių lengvatų įmonėms praktikos
 

Trečiadienį EP nariai tvirtins rekomendacijas dėl teisingesnio ir skaidresnio įmonių apmokestinimo. Jas parengė specialusis EP komitetas, kuris tyrė 2014 m. kilusį Luxleaks skandalą, atskleidusį kai kurių ES valstybių taikomas lengvatines mokesčių schemas tarptautinėms korporacijoms.Rezoliucijos projekte raginama sudaryti viešą tikrųjų ES įmonių savininkų registrą, juodąjį nebendradarbiaujančių jurisdikcijų Sąjungos sąrašą ir įvesti joms sankcijas, uždrausti netinkamą lengvatinio pajamų iš patentų apmokestinimo taikymą, o taip pat parengti bankų ir mokesčių konsultantų elgesio kodeksą.


Debatai: 2016-07-05 Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

Europos Parlamentas siekia didinti atsparumą kibernetiniams išpuoliams
 

Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl naujų ES taisyklių, kurios įpareigos energetikos, transporto, bankininkystės, sveikatos apsaugos ar kituose kritiniuose sektoriuose veikiančias įmones sustiprinti jų informacinių sistemų atsparumą kibernetiniams išpuoliams. Savo ruožtu kiekviena ES valstybė turės parengti kibernetinio saugumo strategiją ir paskirti už informacinių sistemų saugumą atsakingą instituciją.ES tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva siekiama padidinti ES valstybių bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje ir sumažinti egzistuojančią fragmentaciją. Taisyklėse nustatomi sektoriai, kuriuose esmines paslaugas teikiančios įmonės, pavyzdžiui, atsakingos už elektros energijos ar dujų tiekimą, skrydžių valdymą ar finansines paslaugas, turės užtikrinti savo informacinių sistemų saugumą ir pranešti apie kibernetinius išpuolius atsakingoms institucijoms.


Debatai: 2016-07-05 Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

Europos Parlamentas siekia aiškesnio energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo
 

Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo taisyklių pataisų, siūlydami per penkerius metus atsisakyti klaidinančio A+, A++ ar A+++ ženklinimo ir jį pakeisti A-G skale. Patvirtinta EP pozicija taps Europos Parlamento derybininkų, kurie sieks naująsias taisykles suderinti su ES Taryba, mandatu.Rezoliucijos projekte pažymima, kad gaminio etiketė turi būti aiški ir įskaitoma, joje nurodyta prietaiso energijos vartojimo efektyvumo klasė bei suvartojamas kilovatų kiekis. Tai leistų vartotojams, prieš įsigyjant norimą prietaisą, priimti informatyvų sprendimą ir prisidėti prie energijos taupymo.


Debatai: 2016-07-04 Procedūra: Bendro sprendimo, pirmasis skaitymas

 

Europos Parlamento informacija