Europos Parlamento lapkričio 24-27 d. sesija

Europos Parlamente vyks plenarinė sesija, kurios metu kalbą sakys popiežius Pranciškus, bus įteikta Sacharovo premija,  pristatytas 300 mlrd. vertės investicijų paketas ir bus svarstomi kiti svarbūs klausimai.

Europos Parlamente lankysis popiežius Pranciškus

Lapkričio 25 d. su oficialiu vizitu Europos Parlamente Strasbūre lankysis popiežius Pranciškus, kuris 11.15 val. plenarinių posėdžių salėje perskaitys oficialią kalbą.Apsilankyti Parlamente popiežių pakvietė EP pirmininkas M.Schulz, savo vizito Vatikane 2013 m. spalio 11 d. metu. Paskutinį kartą pontifikas, velionis popiečius Jonas Paulius II, viešėjo Europos Parlamente  

Denis Mukwege bus įteikta 2014 m. Sacharovo premija

Šių metų Sacharovo premijos laureatu tapo Kongo Demokratinės Respublikos ginekologas dr. Denis Mukwege. Minėta premija bus įteikta Europos Parlamento ceremonijoje Strasbūre trečiadienį. Po ceremonijos 12.30 val. vyks laureato ir EP pirmininko M.Schulz spaudos konferencija. Šis 59 metų ginekologas rūpinasi seksualinės prievartos aukų gydymu pilietinio karo siaubiamoje šalyje. Jis yra įkūręs Panzi ligoninę Kongo DR Bukavu mieste.Ceremonijoje taip pat dalyvaus 2014 m. premijos finalininkų atstovai: proeuropietiško Ukrainos Euromaidano judėjimą atstovaus studentė Jelizaveta Šepetylnykova ir žurnalistas Mustafa Navem, o Azerbaidžane kalinčią žmogaus teisių aktyvistę Leyla Yunus atstovaus jos dukra Dinara Yunus.

Sacharovo premiją už minties laisvę, kuri pavadinta Sovietų Sąjungos disidento Andrejaus Sacharovo garbei, Europos Parlamentas nuo 1988 m. kasmet teikia asmenims ar organizacijoms, reikšmingai prisidėjusioms prie žmogaus teisių užtikrinimo ar demokratijos plėtros. Laureatas gauna 50 tūkst. eurų apdovanojimą.

J.-C. Juncker europarlamentarams pristatys 300 mlrd. eurų vertės investicijų paketą

Trečiadienį 9 val. Europos Komisijos pirmininkas J.-C. Juncker Europos Parlamente pristatys 300 mlrd. eurų vertės investicijų į realią ekonomiką paketą. Po pristatymo EP frakcijų pirmininkai išsakys savo pirmines reakcijas.Pirminę šio investicijų paketo idėją EP liepos mėn. pristatė tuo metu EK pirmininko posto siekęs J.-C.Juncker, pažymėdamas, kad jis būtų skirtas augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimui. Pagrindinės investicijų paketo priemonės: viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas, Europos Investicijų Banko skolinimo pajėgumų didinimas bei ES valstybių investicijų į infrastruktūrą ir vidaus rinkos gilinimą skatinimas.

Europos Parlamentas spręs ar Palestina turi būti pripažinta nepriklausoma valstybe

Trečiadienį EP nariai kartu su ES Vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini aptars klausimą, ar Palestina turi būti pripažinta nepriklausoma valstybe. Ketvirtadienį jie balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.Neseniai F.Mogherini pakvietė sukurti Palestinos valstybę.

EP nariai aptars derybų su ES Taryba dėl ES biudžeto rezultatus

Antradienio popietę EP derybininkai pristatys derybų su ES Taryba dėl šių ir kitų metų ES biudžeto rezultatus.Europos Parlamentas ir ES Taryba turėjo tris savaites susitarti dėl 2015 m. ES biudžeto, tačiau ES Taryba tik paskutinę šio laikotarpio dieną sugebėjo suformuoti savo poziciją, todėl nebeliko pakankamai laiko pasiekti tinkamą susitarimą. Nesusitarus dėl kitų metų biudžeto Europos Komisija turi pateikti naują 2015 m. biudžeto projektą. Parlamentas nuolatos siekia, kad tariantis dėl kitų metų biudžeto būtina kartu susitarti kaip sumažinti didėjantį neapmokėtų šių metų sąskaitų kiekį. Jei iki sausio 1 d. susitarti nepavyks, kitų metų biudžetas negalės būti didesnis nei viena dvyliktoji 2014 m. biudžeto arba 2015 m. biudžeto projekte, pasirenkant mažesnę sumą.

Europos Parlamentas spręs ar pareikšti nepasitikėjimą Europos Komisija

Pirmadienį 18 val. europarlamentarai aptars siūlymą pareikšti nepasitikėjimą Komisija, o ketvirtadienį priims galutinį sprendimą šiuo klausimu. Diskusijoje taip pat dalyvaus ir Europos Komisijos pirmininkas su visais ES komisarais. Komisijos atstatydinimui būtina, kad nepasitikėjimą pareikštų du trečdaliai balsavusių EP narių, sudarančių visų europarlamentarų daugumą (t.y. ne mažiau kaip 376 nariai).Po lapkričio 12 d. plenarinėje sesijoje vykusių diskusijų su Komisijos pirmininku J.-C. Juncker dėl mokesčių vengimo, siūlymą pareikšti nepasitikėjimą Komisija pateikė 76 EP nariai iš frakcijos "Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa" ir iš jokiai frakcijai nepriklausančių europarlamentarų grupės. Jie siekia, kad Europos Parlamentas "patvirtintų nepasitikėjimą J.-C. Juncker kaip Europos Komisijos pirmininku ir ES atstovu piliečių atžvilgiu".

Minėtas siūlymas įteiktas EP pirmininkui M.Schulz lapkričio 18 d., o surinktų parašų kiekis (viena dešimtoji visų EP narių) leidžia pradėti nepasitikėjimo Komisija pareiškimo procedūrą. Pagal EP darbo tvarkos taisyklių 119 str. siūlymas turi būti apsvarstytas ir dėl jo balsuojama artimiausioje plenarinėje sesijoje. Tarp diskusijų ir balsavimo turi būti padaryta ne mažesnė kaip 48 valandų pertrauka.

Klimato kaita: kelias nuo Limos iki Paryžiaus

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos klimato kaitos klausimu, kurios projekte pažymima, kad, siekiant mažesnio nei 20C temperatūros kilimo pasaulyje, kitą mėnesį vykstančios diskusijos Limoje turi leisti valstybėms pasiekti ambicingą susitarimą Paryžiuje 2015 m. Europarlamentarai tikėtina primins ES ir jos valstybių įsipareigojimą padidinti indėlius į JT Ekologinį klimato fondą, siekiant iki 2020 m. kasmet skirti 100 mlrd. JAV dolerių paramą. Į Limoje vyksiančią JT klimato kaitos konferenciją gruodžio 5-13 d. vyks Europos Parlamento delegacija, kuriai vadovaus EP Aplinkos komiteto pirmininkas Giovanni La Via (Europos liaudies partija, Italija). Delegacijoje sudėtyje bus ir EP narys iš Lietuvos Valentinas Mazuronis (frakcija "Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa").

EP nariai siūlo išnaudoti konferenciją Limoje tam, kad būtų nubrėžti pagrindiniai tarptautinio susitarimo, kuris gali būti pasiektas 2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje, tikslai. EP Aplinkos komiteto patvirtintoje rezoliucijoje pažymima, kad šiame susitarime turi būti numatyti aiškios klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jos padarinių ir įgyvendinimo priemonės, leisiančios iki 2050 m. anglies dvideginio išlakų lygį sumažinti perpus, lyginant su 1990 m. lygiu.

Rezoliucijos projekte taip pat minima, kad susitarimas dėl kovos su klimato kaita finansavimo, technologijų perdavimo ir gebėjimų stiprinimo bus labai svarbus paramos besivystančioms šalims elementas. Kartu akcentuojama, kad Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) ir Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) turi imtis veiksmų, kurie leistų pasiekti pakankamus ir savalaikius rezultatus kovos su klimato kaitos padariniais srityje.

Europos Parlamentas nubrėš vystymosi politikos po 2015 m. prioritetus

Pirmadienį EP nariai aptars pasaulinės vystymosi politikos po 2015 m. ateitį, siūlydami jos dėmesį sutelkti į skurdo mažinimą, kovą su nelygybe, žmogaus teisių apsaugą ir sveikatos apsaugos sistemų tvarumo užtikrinimą. Antradienį jie balsuos dėl rezoliucijos šiuo klausimu. Ketvirtadienį europarlamentarai su Europos Komisija aptars vaikų neprievalgio besivystančiose šalyse klausimą ir tą pačią dieną balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos. 2015-ieji metai bus simboliniai, nes jais baigiasi Tūkstantmečio vystymosi tikslų, dėl kurių buvo sutarta 2000 m. Jungtinėse Tautose, įgyvendinimas. Be to, šie metai ES paskelbti Europos vystymosi metais.

 

EP informacija