Europos parlamento lapkričio 23 - 26d. plenarinė sesija

Diskusija dėl išpuolių Paryžiuje ir kovos su terorizmu

Trečiadienio rytą europarlamentarai kartu su Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker ir ES Tarybos atstovais aptars lapkričio 13 d. teroristines atakas Paryžiuje, po jų sekusias policijos operacijas ir lapkričio 20 d. vyksiančio neeilinio ES vidaus reikalų tarybos susitikimo rezultatus. Po to jie balsuos dėl rezoliucijos nagrinėjančios ES piliečių radikalėjimą ir verbavimą. Tikėtina, kad diskusija koncentruosis į dabartines ir būsimas kovos su terorizmu priemones: lėktuvų keleivių duomenų teikimas teisėsaugos institucijoms (šiuo metu taisyklės derinamos ES Tarybos ir EP derybose), informacijos tarp ES valstybių ir Europol apsikeitimo intensyvinimas, ES išorinių sienų apsaugos stiprinimas, kova su terorizmo finansavimu ir nelegalia ginklų prekyba, o taip pat kova su "Islamo valstybe" Sirijoje ir kitose šalyse.

 

Debatai: 2015-11-25

Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai du debatais

 

Europos Parlamentas teiks siūlymus, kaip užkirsti kelią europiečių radikalėjimui

Operatyvus neteisėto turinio internete, kuris kursto smurtinį ekstremizmą, pašalinimas, bendruomenės narių perspėjimo apie asmens radikalėjimą sistemos kūrimas, "užsienio kovotojų" Europoje stebėsena ir geresnis ES valstybių bendradarbiavimas - tai dalis rekomendacijų, kurias EP nariai planuoja aptarti antradienį ir sekančią dieną patvirtinti rezoliucijoje dėl ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo prevencijos. EP rezoliucija papildo ES strategiją dėl kovos su radikalėjimu ir verbavimu ir pateikia konkrečius siūlymus dėl teroristinio radikalėjimo prevencijos internete, kalėjimuose ir kaip užkirsti jam kelią pasitelkiant švietimą bei socialinę įtrauktį.Kartu EP nariai siūlo konfiskuoti galimų teroristų pasus, užšaldyti jų finansinį turtą, sustiprinti jų grįžimo į ES patikrą ir parengti Europos džihadistų ir įtariamų teroristų juodąjį sąrašą.Manoma, kad daugiau kaip 5000 ES piliečių yra prisijungę prie teroristinių organizacijų ir kitų karinių grupuočių ("Islamo valstybė", "Jahbar al-Nusra" ir pan.)

 

Debatai: 2015-11-24

Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

Europos Parlamente lankysis Italijos prezidentas Sergio Mattarella

Trečiadienį 12 val. Europos Parlamente oficialią kalbą sakys Italijos prezidentas Sergio Mattarella. Tai bus jo pirmasis kreipimasis į europarlamentarus nuo tada, kai 2015 m. sausio 31 d. jis tapo šalies prezidentu.

 

Procedūra: oficiali kalba

 

Strasbūre bus įteiktas 2015 m. LUX kino apdovanojimas

Antradienį Strasbūre Europos Parlamento (EP) pirmininkas M.Schulz paskelbs EP įsteigto LUX kino apdovanojimo 2015 m. laimėtoją. Šių metų pretendentai - „Mediterranea“ (rež. Jonas Carpignano - Italija, JAV, Vokietija, Prancūzija, Kataras), „Mustangės“ („Mustang“, rež. Deniz Gamze Ergüven - Prancūzija, Vokietija, Turkija, Kataras) ir „Pamoka“ („Urok“, rež. Kristina Grozeva ir Petar Valchanov - Bulgarija, Graikija). EP nariai gali balsuoti už labiausiai patikusį filmą iki antradienio. Antradienį 15.00 val. vyks trijų nominuotų filmų režisierių spaudos konferencija.2007 m. Europos Parlamento įsteigtas LUX apdovanojimas kasmet teikiamas Europos kino kūrėjams už filmus, kuriuose atskleidžiamos europietiškos vertybės. Juo siekiama paremti Europos valstybėse sukurtų filmų platinimą visoje ES ir įveikti kalbų barjerus. Trims šių metų LUX apdovanojimo finalininkams suteikta Europos Parlamento parama, skirta subtitruoti šiuos filmus visomis oficialiomis ES kalbomis. Nugalėtojas taip pat gaus EP paramą pritaikyti filmą regos bei klausos sutrikimų turintiems žiūrovams.Laureatą balsuodami išrenka europarlamentarai.

 

Apdovanojimo ceremonija: 2015-11-24, 12.00 val.

Spaudos konferencija: 2015-11-24, 15.00 val.

 

EP nariai siūlys būdus, kaip užkirsti kelią agresyviam mokesčių planavimui

Antradienį europarlamentarai aptars rekomendacijas dėl kovos su agresyviu pelno mokesčio planavimu ir slėpimu, o trečiadienį balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos. Jos projekte siūloma įpareigoti tarptautines bendroves skelbti savo finansinius duomenis pagal veiklos šalis, įvesti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, viešinti ES valstybių ir minėtų bendrovių mokestinius susitarimus, o taip pat geriau apsaugoti informatorius. Vienas iš pagrindinių rezoliucijos principų - tarptautinės įmonės turi mokėti mokesčius toje valstybėje, kurioje sukuriama prekių ir paslaugų vertė. EP pranešėjai Elisa Ferreira (Socialistai ir demokratai, Portugalija) ir Michael Theurer (Liberalai ir demokratai, Vokietija) pažymi, kad dabartinis ES valstybių konkuravimas pelno mokesčiais yra žalingas, nes skatina agresyvų mokesčių planavimą ir jų slėpimą. Tarptautinėms bendrovėms pavyksta beveik išvengti pelno mokesčio mokėjimo, o smulkios ir vidutinės įmonėms tampa pagrindinėmis šio mokesčio mokėtojomis.

 

Debatai: 2015-11-24

Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

 

Europos Parlamentas tvirtins 2016 m. ES biudžetą

Trečiadienį EP nariai spręs ar pritarti 2016 m. ES biudžeto projektui. Derybose su ES Taryba Europos Parlamento derybininkams pavyko užtikrinti, kad daugiau lėšų būtų skirta migracijos krizės sureguliavimui, humanitarinei pagalbai, moksliniams tyrimams ir inovacijoms, smulkiam ir vidutiniam verslui, o taip pat studentų mainų programai Erasmus+. Lapkričio 14 d. EP ir ES Tarybos derybininkų susitarime numatyta, kad kitų metų ES biudžeto įsipareigojimai sudarys 155 mlrd. eurų, o mokėjimai - 143,9 mlrd. eurų.

 

Debatai: 2015-11-24

Procedūra: biudžeto

 

EP nariai aptars G20 ir aukščiausio lygio susitikimo Valetoje rezultatus

Terorizmas, klimato kaita, ekonominis augimas ir migracija - tai dalis temų, dominavusių lapkričio 15-16 d. Antalijoje (Turkija) vykusio G20 susitikimo metu. Trečiadienį europarlamentarai aptars minėto susitikimo rezultatus, o taip pat ir bendrą ES ir Afrikos šalių migracijos valdymo planą, kuris buvo sutartas lapkričio 11-12 d. aukščiausio lygio susitikime Valetoje.

 

Debatai: 2015-11-25

Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su debatais

 

Europos Parlamentas stiprina draudėjų apsaugą

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų draudimo tarpininkavimo taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti didesnę draudėjų apsaugą, užkirsti kelią neteisingos ir klaidinančios informacijos pateikimui ir suvienodinti draudimo paslaugų teikimo reikalavimus. Taisyklių projekte numatyta, kad visi draudikai turės būti prisiregistravę ES valstybių, kuriuose yra jų gyvenamoji vieta ar buveinė, kompetentingose institucijose, o draudimo įmonių personalas - tinkamai apmokytas.Savo ruožtu draudimą įsigyjantys asmenys dar prieš sutarties pasirašymą turės gauti nedviprasmišką standartinę informaciją apie draudimą parduodančio agento tapatybę ir kontaktus, draudimo rūšį, pirkėjo įsipareigojimus, draudžiamą riziką, išimtis ir draudimo įmokas, o taip pat bendrą sutarties kainą, jei įsigyjamas draudimo principu pagrįstas investicinis produktas. Kad klientai būtų apsaugoti nuo draudimo tarpininkų nemokumo, draudikai privalės užtikrinti, kad 4 proc. metinių draudimo įmokų, bet ne mažiau kaip 18 750 eurų, būtų visados laisvai prieinami.

 

Debatai: 2015-11-24

Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

 

 Europos Parlamentas aptars pirmąjį pranešimą apie ES energetikos sąjungą

Antradienio rytą EP nariai kartu su Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju energetikos sąjungai Maroš Šefčovič aptars lapkričio 18 d. pateiktą pranešimą apie ES energetikos sąjungą ir jos kūrimo pažangą. Šis pranešimas tai galimybė įvertinti pažangą ir nustatyti pagrindines sritis, kuriose būtina sustiprinti energetikos sąjungos kūrimo pastangas. Kartu su EP pramonės ir energetikos komiteto koordinatoriais atkreipiau Europos Komisijos dėmesį į tai, kad viena iš didesnio dėmesio reikalaujančių sričių, ypač dvigubinamo "Nord Stream" dujotiekio kontekste - energetinis saugumas", - pažymėjo EP pramonės ir energetikos komiteto pirmininkas Jerzy Buzek (Europos liaudies partija, Lenkija).Pranešimas apibūdiną 2015 m. pasiektą ES energetikos sąjungos kūrimo pažangą ir būtinus veiksmus 2016 m., siekiant pereiti prie mažiau anglies dioksido generuojančios ekonomikos, didinti energetikos efektyvumą, saugumą ir solidarumą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą bei sujungti ES energetikos tinklus.Tikėtina, kad gruodžio plenarinėje sesijoje bus balsuojama dėl kelių su energetikos sąjunga susijusių rezoliucijų:

 

Debatai: 2015-11-24

Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas be rezoliucijos

 

Europarlamentarai aptars situaciją Gruzijoje ir Moldovoje

Trečiadienio vakarą kartu su ES diplomatijos vadove Federica Mogherini EP nariai aptars įtemptą politinę situaciją Gruzijoje ir Moldovoje. Prieš tai europarlamentarai dar įvertins rinkimų rezultatus Birmoje (Mianmare) ir diskutuos dėl nesibaigiančios prievartos ir žmogaus teisių pažeidinėjimo Burundyje. Rezoliuciją dėl padėties Burundyje tikimasi priimti gruodžio plenarinėje sesijoje.

 

Debatai: 2015-11-25

Procedūra: Vyriausiosios įgaliotinės ES užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas

 

EP informacija