Europos parlamento gruodžio 14-17 d. plenarinė sesija

Saudo Arabijos aktyvistui Raif Badawi bus įteikta 2015 m. Sacharovo premija

Šių metų Sacharovo premijos laureatu tapo Saudo Arabijos tinklaraštininkas, rašytojas ir aktyvistas Raif Badawi. 2012 m. jis buvo apkaltintas islamo įžeidimu ir atsimetimu nuo tikėjimo, suimtas ir vėliau nuteistas kalėti 10 metų, kartu skiriant 1000 rimbo kirčių bausmę. Sacharovo premija bus įteikta R. Badawi žmonai Ensaf Haidar oficialioje Europos Parlamento ceremonijoje, kuri vyks trečiadienį Strasbūre.

Po ceremonijos 12.30 val. vyks laureato žmonos ir EP pirmininko M.Schulz spaudos konferencija.

Raif Badawi yra Saudo Arabijos tinklaraštininkas ir interneto svetainės „Free Saudi Liberals", skirtos diskusijoms politikos ir religijos temomis, įkūrėjas. 2013 m. jis buvo pripažintas kaltu už islamo įžeidimą, o pirmoji bausmės dalis - 50 kirčių - įvykdyta 2015 m. sausio 9 d. stebint šimtams žmonių. Tarptautinei bendruomenei pasmerkus šį įvykį ir atsižvelgus į prastą R. Badawi sveikatos būklę, tolesnis jos vykdymas buvo atidėtas. Dėl grasinimų mirtimi jo žmona su trimis vaikais pabėgo į Kanadą.

Ceremonijoje taip pat dalyvaus 2015 m. premijos finalininkų, Venesuelos politinio aljanso "Mesa de la Unidad Democratica" ir nužudytojo Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo, atstovai.

Sacharovo premiją už minties laisvę, kuri pavadinta Sovietų Sąjungos disidento Andrejaus Sacharovo garbei, Europos Parlamentas nuo 1988 m. kasmet teikia asmenims ar organizacijoms, reikšmingai prisidėjusioms prie žmogaus teisių užtikrinimo ar demokratijos plėtros. Laureatas gauna 50 tūkst. eurų apdovanojimą.

Ceremonija: 2015-12-16, 12 val.

 

EP nariai aptars Paryžiaus klimato kaitos konferencijos rezultatus

Antradienį kartu su Europos Komisijos ir ES Tarybos atstovais europarlamentarai aptars Paryžiaus klimato kaitos konferencijos rezultatus. Derybose dėl būsimo pasaulinio kovos su klimato kaita susitarimo dalyvauja ir 15 EP narių delegacija.

Debatai: 2015-12-15

Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimas su debatais

 

Europarlamentarai pateiks savo poziciją dėl artėjančios Europos Vadovų Tarybos

Kova su terorizmu, migracijos krizės valdymas, ES ir Rusijos santykiai, "Nord Stream" dujotiekio plėtra ir Jungtinės Karalystės pasiūlymai dėl ES reformos - tai vieni iš pagrindinių klausimų, kuriuos trečiadienio rytą EP nariai aptars su Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker ir ES Tarybai pirmininkaujančio Liuksemburgo atstovu, rengiantis gruodžio 17-18 d. EVT posėdžiui. Tikėtina, kad europarlamentarai palies ir Europos ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo bei ES vidaus rinkos stiprinimo klausimus.

Debatai: 2015-12-16

Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su debatais

 

EP nariai kvies stiprinti ES išorinės sienų valdymo agentūrą

Antradienį Europos Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Frans Timmermans pristatys europarlamentarams priemones, skirtas sustiprinti ES išorės sienų valdymo agentūrą (FRONTEX) ir sukurti Europos pasienio apsaugos tarnybą. 2015 m. gegužės 13 d. Europos Komisija pristatė Europos migracijos darbotvarkę, kur įsipareigojo skirti daugiau lėšų ES išorės sienos valdymui ir atnaujinti minėtos srities taisykles.

Europos Parlamentas dar 2013 m. spalio mėn. rezoliucijoje ragino ES valstybes ir Europos Komisiją įsteigti ES pakrančių apsaugos tarnybą, o 2014 m. balandžio mėn. rezoliucijoje pažymėjo, kad "Šengeno išorės sienos turėtų būti saugomos padedant Europos Sąjungos pasieniečiams".

Debatai: 2015-12-15

Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas su debatais

 

Europos Parlamentas siūlys geriau koordinuoti pelno mokesčio politiką ir didinti jos skaidrumą

Antradienį europarlamentarai aptars rekomendacijas dėl naujų taisyklių, kurios didintų ES valstybių pelno mokesčio politikos konvergenciją, skaidrumą ir stiprintų jos koordinavimą. Trečiadienį jie balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos. Patvirtinti siūlymai bus perduoti Europos Komisijai, kuri turės pateikti jų vertinimą.

EP Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešėjų Anneliese Dodds (Socialistai ir demokratai, Jungtinė Karalystė) ir Luděk Niedermayer (Europos liaudies partija, Čekija) parengtos rekomendacijos remiasi specialiojo mokesčių komiteto veikla. Šio komiteto išvados buvo patvirtintos lapkričio 26 d.

 Debatai: 2015-12-15

Procedūra: rezoliucija

 

Parlamentas pateiks Europos energetikos sąjungos viziją

Antradienį EP nariai pateiks savo viziją dėl atsparios Europos energetinės sąjungos, ambicingos klimato kaitos politikos ir didesnės elektros energijos jungčių integracijos ES. Tikėtina, kad Parlamento rezoliucijose bus įvertinta ir kontraversiška "Nord Stream" dujotiekio plėtra, o taip pat atkreiptas dėmesys į Baltijos valstybių elektros energijos tinklų sinchronizacijos su Rusijos sistema problematiką. Rezoliucijos dėl Europos energetinės sąjungos projekte siūloma panaikinti ES valstybių ir regionų atskirtį nuo vidaus energijos rinkos, parengti savanorišką mechanizmą, kuris leistų ES šalims kartu pirkti energijos išteklius. Savo ruožtu skalūnų žvalgybą ar gavybą vykdančios ES šalys raginamos laikytis Europos Komisijos rekomendacijų dėl minimalių šios srities principų. Kitos rezoliucijos projekte remiamas ES iškeltas 10 proc. bendrų elektros energijos jungčių tikslas, tačiau kartu pažymima, kad netikslinga siekti vieno rodiklio ES mastu, o reikia skatinti atskirus regionus susitarti dėl ambicingesnių, moksliniais įrodymais pagrįstų sujungimo tikslų iki 2030 m. Pilnai integruota elektros energijos rinka gali ES vartotojams kasmet iki 2030 m. sutaupyti nuo 12 iki 40 mlrd. eurų.

Debatai: 2015-12-14

Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

Euro zonos valdymas: diskusija su Euro grupės pirmininku Jeroen Dijsselbloem

Antradienį Europos Parlamento plenarinės sesijos diskusijoje pirmą kartą dalyvaus Euro grupės pirmininkas Jeroen Dijsselbloem, kuris kartu su EP nariais ir Europos Komisijos atstovais aptars 2016 m. ES ekonominės ir socialinės politikos prioritetus ir euro zonos rekomendacijas.

Euro zonos rekomendacijomis teikiami siūlymai dėl euro zonos šalių makro ekonominės politikos krypčių, padėsiančių užtikrinti sėkmingą euro zonos funkcionavimą.

Europarlamentarai taip pat aptars Europos ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo pažangą ir tikėtina pateiks kritines pastabas dėl atliktų darbų. Tikėtina, kad EP nariai ragins į sąjungos kūrimą labiau įtraukti Europos Parlamentą, organizuoti daugiau viešų svarstymų, o taip pat pradėti derybas dėl Europos ekonominio valdymo. Ketvirtadienį jie balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.

Debatai: 2015-12-15

Procedūra: Klausimas žodžiu su debatais ir rezoliucija

 

Europos Parlamentas balsuos dėl veiksmingesnio prekių ženklų registravimo

Antradienį europarlamentarai spręs ar pritarti prekių ženklų registravimo sistemos pertvarkai, kuri leistų šį registravimą padaryti pigesniu, greitesniu ir labiau nuspėjamu. Šių metų balandžio mėn. su ES Taryba suderintos naujosios taisyklės kartu suteiks galimybę atitinkamoms institucijoms konfiskuoti per ES teritoriją gabenamas klastotes.

Atnaujintos taisyklės išlaiko galimybę prekės ženklą registruoti arba konkrečioje ES valstybėje arba visoje Sąjungoje ir siūlo paprastesnę registraciją bei galimybę registruoti naujus prekės ženklus, pavyzdžiui, garsą. Kartu mažinami prekės ženklo registracijos atnaujinimo mokesčiai.

Debatai: 2015-12-14

Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

 

Europarlamentarai ragins griežtinti ginklų eksportą

Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurios projekte ES valstybės raginamos atsižvelgti į pasikeitusią saugumo situaciją ES kaimynystėje ir griežčiau taikyti ES ginklų eksporto kodeksą. Europarlamentarai abejoja ar ginklų prekyba prisideda prie ES saugumo interesų apsaugos.

2013 m. ES valstybės į trečiasis šalis eksportavo ginklų už 26 mlrd. eurų sumą.

 Debatai: 2015-12-16

Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

EP informacija