Europos Parlamento balandžio 11-14 d. plenarinė sesija

Galutinis balsavimas dėl duomenų apsaugos paketo

Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl galutinio duomenų apsaugos taisyklių projekto, kuriuo siekiama suteikti interneto vartotojams daugiau galimybių kontroliuoti savo asmeninius duomenis ir nustatyti duomenų perdavimo trečiosioms valstybėms reikalavimus. Ši reforma jau suderinta su ES Taryba.

Jei iki balandžio 11 d. ES Taryba formaliai pritars minėtoms taisyklėms, jos bus perduotos EP Piliečių laisvių komiteto svarstymui, kuris turės parengti rekomendaciją EP plenarinei sesijai dėl taisyklių patvirtinimo. Ši rekomendacija leistų EP plenarinei sesijai ketvirtadienį priimti galutinį sprendimą.

Debatai: 2016-04-13

Balsavimas: 2016-04-14

Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

 

Europos Parlamentas aptars ES ir Turkijos susitarimą

Trečiadienį europarlamentarai kartu su Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Donald Tusk ir Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker aptars kovo 17-18 d. EVT posėdžio rezultatus ir ES susitarimą su Turkiją dėl pabėgėlių gražinimo.

Remiantis minėtu susitarimu visi iš Turkijos į Graikijos salas patenkantys nelegalūs migrantai turi būti gražinti Turkijai, o sugrąžinus vieną sirą ES įsipareigojo iš Turkijos perkelti kitą sirą. Kai tik neteisėtų sienos kirtimų tarp Turkijos ir ES atvejų beveik nebeliks bus aktyvuota savanoriška humanitarinio priėmimo sistema. Be to, susitarimas atveria kelią spartesniam ES vizų režimo panaikinimui Turkijos piliečiams su sąlygą, kad Turkija įvykdys visus vizų liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus.

2015 m. reformų Turkijoje pažanga

Trečiadienį EP nariai kartu su ES plėtros komisaru Johannes Hahn aptars Turkijos reformų, siekiant narystės ES, pažangą. Ketvirtadienį bus balsuojama dėl atitinkamos rezoliucijos, kurios projekte pažymima, kad ES ir Turkijos bendradarbiavimas migracijos srityje turėtų būti atsietas nuo šalies narystės ES derybų proceso. Be to, atkreipiamas dėmesys į sritis, kurioje reformų pažanga nepakankama: teisės viršenybė, saviraiškos laisvė ir pagrindinės teisės.

Debatai: 2016-04-13

Balsavimas: 2016-04-14

Procedūra: EVT ir Europos Komisijos pareiškimai, neįpareigojanti rezoliucija

 

Europos Parlamentas siūlys kurti bendrą prieglobsčio sistemą

Antradienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje siūloma ES sukurti bendrą prieglobsčio prašymų registravimo sistemą, leisiančią geriau susidoroti su didžiuliais migrantų srautais ir paspartinti minėtų prašymų nagrinėjimą. Kartu jie ragina užtikrinti naujus saugius ir teisėtus atvykimo į ES kelius, kurie suteiktų į ES valstybes siekiantiems patekti pabėgėliams galimybę nerizikuoti savo gyvybėmis ir išvengti kontrabandininkų.

 

EP narių Roberta Metsola (Europos liaudies partija, Malta) ir Kashetu Kyenge (Socialistai ir demokratai, Italija) parengtos rezoliucijos projekte siūloma radikaliai keisti Dublino taisykles, kurios nustato, kad pirmoji valstybė narė, į kurią atvyko prieglobsčio prašytojas, atsako už jo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą. Nešališkumas, dalijimasis atsakomybe, solidarumas ir spartus prieglobsčio prašymų nagrinėjimas turėtų tapti vienais iš pagrindinių naujos sistemos principų. Rezoliucijoje remiamas privalomas prieglobsčio prašytojų paskirstymo ES mechanizmas, o ES valstybės raginamos įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus dėl prieglobsčio prašytojų perkėlimo.

Debatai: 2016-04-12

Balsavimas: 2016-04-12

Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

 

EP narių akiratyje - "Panamos dokumentų" skandalas

Antradienio popietę europarlamentarai kartu su Europos Komisija ir ES Taryba aptars "Panamos dokumentų" skandalą, kuomet buvo nutekinta vienos iš Panamos teisinių paslaugų įmonės korespondencija, atskleidusi daugiau nei 200 tūkst. ofšorinių kompanijų steigimą ir jų savininkus, kurių tarpe yra ir aukšto rango politikai bei visuomenei žinomos asmenybės. EP nariai sieks nustatyti, ar ES pakanka kovos su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu priemonių?

Panamos dokumentus" paviešino vienas iš Vokietijos leidinių ir Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas, kuris taip pat aktyviai dalyvavo viešinant ir "Luxleaks" skandalo dokumentus 2014 m. Po šio skandalo EP įsteigė specialų mokestinių sprendimų komitetą, kuris pateikė rekomendacijas dėl sąžiningesnės ir skaidresnės mokesčių politikos.

 Europos Parlamento dėka 2015 m. gegužės mėn. buvo atnaujintos kovos su pinigų plovimu taisyklės, kurios įpareigoja ES valstybių registruose skelbti tikruosius įmonių savininkus (ES valstybės turi jas perkelti į savo teisę iki 2017 m. birželio mėn.).

 Debatai: 2016-04-12

Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai

 

 

Kaip stiprinti kovą su terorizmu?

Antradienį europarlamentarai kartu su ES Taryba ir Europos Komisija aptars teroristinių išpuolių protrūkį bei turimas ir naujas kovos su terorizmu priemones. Tikėtina, kad EP nariai primins raginimą ES valstybėms nedelsiant stiprinti žvalgybos institucijų bendradarbiavimą ir tarpusavyje dalintis svarbia informacija. ES Taryba ir Europos Parlamentas jau yra suderinę eilę taisyklių, kurios prisideda prie kovos su terorizmu: EUROPOL agentūros stiprinimas ar kibernetinio saugumo taisyklės.

 Debatai: 2016-04-12

Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai

 

 

Europos Parlamentas kvies uždrausti glifosatą

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurios projekte siūlomą nepratęsti leidimo prekiauti žemės ūkyje ar sodininkystėje naudojamais herbicidais, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas. Dalis europarlamentarų įsitikinę, kad iki šiol neišsklaidyti nuogąstavimai dėl šios cheminės medžiagos žalingo poveikio žmonių sveikatai, galinčio sukelti net vėžį.

Vietoj neriboto leidimo prekiauti glifosatu dar 15 metų atnaujinimo Europos Komisija turi pasitelkti nepriklausomą šio chemikalo poveikio vertinimą ir paviešinti Europos maisto saugos tarnybos duomenis, naudotus glifosato įvertinimui, pažymima rezoliucijos projekte. Sprendimą dėl minėto leidimo pratęsimo kvalifikuota balsų dauguma priima ES valstybių nacionaliniai ekspertai Nuolatinio augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų komiteto posėdyje. Nepavykus pasiekti minėtos daugumos, galutinį sprendimą priima Europos Komisija.

Balsavimas: 2016-04-13

Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

 

EP nariai spręs dėl papildomos paramos pabėgėliams

Tikėtina, kad trečiadienį europarlamentarai pritars 2016 m. ES biudžeto pataisoms, numatančioms 100 mln. eurų humanitarinę paramą ES valstybėse prisiglaudusiems pabėgėliams. Be to, minėtomis pataisomis siūloma taip pat stiprinti Europos kovos su terorizmu centrą ir skirti 2 mln. eurų naujų darbo vietų kūrimui.

Atsižvelgdama į masinį pabėgėlių ir migrantų antplūdį į Europą ir susidariusią išskirtinę humanitarinę situaciją kai kuriose ES valstybėse kovo 2 d. Europos Komisija pasiūlė sukurti 700 mln. eurų skubios paramos fondą. 100 mln. eurų humanitarinė pagalba taptų pirmuoju šio fondo paramos srautu ir padėtų pabėgėliams suteikti maisto, sveikatos apsaugą, būsto, vandens, sanitarijos, higienos bei švietimo paslaugas.

Balsavimas: 2016-04-13

Procedūra: Biudžeto tvirtinimas

 

Kokia turi būti būsima ES užsienio politika?

Europos kaimynystės stabilizavimas, ES plėtros ir integracijos įsipareigojimų laikymasis, 2 proc. ES valstybių BVP gynybai skyrimas - tai tik dalis EP narių rekomendacijų ES diplomatijos vadovės Federica Mogherini rengiamai Globaliai ES strategijai, kurias europarlamentarai aptars antradienį. Tą pačią dieną jie su F.Mogherini aptars ir pagrindinius 2015 m. ES užsienio ir saugumo politikos rezultatus. Trečiadienį EP nariai balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos, kuri taps Europos Parlamento indėliu į būsimą Globalią ES užsienio ir saugumo politikos strategiją, kuri tikėtina bus pristatyta 2016 m. birželio mėn.

 Debatai: 2016-04-12

Balsavimas: 2016-04-13

Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

 

Verslo paslaptys

Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl naujų taisyklių, kurios padės nuo komercinių paslapčių vagystės nukentėjusioms įmonėms lengviau apginti savo teises teisme ir gauti kompensaciją už patirtą žalą. Savo ruožtu EP narių dėka šios taisyklės papildytos saugikliais, kurie neleis apriboti tiriamosios žurnalistikos veiklos ar sutrukdyti informuoti apie neteisėtą įmonių veiklą.

Derindami minėtas taisykles su ES Taryba EP nariai siekė, kad jos neapribotų žiniasklaidos laisvės, tiriamosios žurnalistikos veiklos bei nepamintų informacinių šaltinių apsaugos. 2015 m. pabaigoje pasiektame susitarime numatyta, kad komercinių paslapčių apsauga negalios tuo atveju, jei siekiant viešojo intereso apsaugos buvo atskleista neteisėta įmonių veikla.

 Debatai: 2016-04-13

Balsavimas: 2016-04-14

Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

 

Europos Parlamentas įvertins teisės viršenybės padėtį Lenkijoje

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kuri pateiks susidariusios situacijos Lenkijoje vertinimą. Žiniasklaidos bei teisės viršenybės padėtį šalyje europarlamentarai dar sausio 19 d. aptarė su šalies premjere Beata Szydło ir Europos Komisijos pirmininko pirmuoju pavaduotoju Frans Timmermans.

Minėtose diskusijose buvo pristatytas ir sausio 13 d. Europos Komisijos sprendimas pradėti pirmąjį teisinės valstybės stiprinimo Lenkijoje etapą. Savo ruožtu kovo 11 d. Lenkijos Konstitucinio Teismo reformą įvertinimo Venecijos komisija (Europos Tarybos įkurta komisija kovai už demokratiją).

 Debatai: 2016-01-19

Balsavimas: 2016-04-13

Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

Kaip suvaldyti žemės ūkio krizę?

Antradienį vyksiančioje diskusijoje su ES žemės ūkio komisaru Phil Hogan europarlamentarai tikisi sulaukti informacijos apie naujausią ES paramos žemdirbiams paketą, skirtą sušvelninti neigiamas Rusijos embargo ES žemės ūkio produkcijai ir mažėjančių šios produkcijos kainų pasekmes. Kartu EP nariai įvertins 2015 m. suteiktos paramos veiksmingumą ir pateiks siūlymus, kaip suvaldyti žemės ūkio krizę.

Tikėtina, kad europarlamentarai pažymės, jog ES parama turi pirmiausia pasiekti tuos žemdirbius, kurie dirba labiausiai nuo krizės nukentėjusiuose sektoriuose. Kartu bus primintas raginimas imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui, sustiprinti žemdirbių poziciją maisto tiekimo grandinėje ir tai įtvirtinti naujose kovos su nesąžininga prekyba taisyklėse. EP nariai taip pat aptars priemones, kurios leistų sustiprint ES žemės ūkio sektoriaus atsparumą krizėms. Tikėtina, kad jie ragins Europos Komisiją sudaryti žemdirbiams sąlygas pasinaudoti lanksčiais ir naujoviškais finansiniais instrumentais, kurie leistų apsaugoti jų pajamas ir laiku reaguoti į rinkos pokyčius.

Debatai: 2016-04-12

Procedūra: Klausimas Europos Komisijai į kurį atsakoma žodžiu

 

EP ragins padėti sumažinti skurstančių šeimų išlaidas šildymui

ES valstybės turi pasirašyti šildymo atjungimo žiemos metu moratoriumą, kuris neleistų žiemą nė vienam namų ūkiui nutraukti energijos tiekimo. Tai pažymima Europos Parlamento rezoliucijos projekte, kuriame, siekiant kovoti su skurdu, raginama didinti paramą skurstančioms šeimoms bei investuoti į energijos efektyvumo projektus, galinčius sumažinti šildymo sąskaitas.

EP pranešėjo Tamás Meszerics (Žalieji, Vengrija) parengtoje rezoliucijoje pažymima, kad ES tolsta nuo 2020 m. tikslo skurstančiųjų skaičių ES sumažinti bent 20 mln. Savo ruožtu Europos Komisija kviečiama įvertinti, ar minimalių pajamų sistemos gali patenkinti pagrindinius namų ūkio poreikius.

2008–2013 m. žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius ES padidėjo nuo 117 iki 122,6 mln. Be to, 10 proc. ES piliečių 2015 m. buvo nesumokėję visos sąskaitų už komunalines paslaugas sumos (37 proc. valstybėje narėje, kurioje padėtis blogiausia), 12 proc. ES piliečių 2014 m. neišgalėjo pakankamai šildyti savo namų (60 proc. valstybėje narėje, kurioje padėtis blogiausia), 16 proc. ES gyventojų 2014 m. gyveno būste su kiauru stogu ir drėgnomis sienomis (33 proc. valstybėje narėje, kurioje padėtis blogiausia).

Debatai: 2016-04-14

Balsavimas: 2016-04-14

Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

 

Diskusija apie situaciją Kalnų Karabache

Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos vadove Federica Mogherini aptars situaciją Kalnų Karabache, kuriame po 22 metų pertraukos atsinaujino įnirtingi kariniai susirėmimai tarp Armėnijos ir Azerbaidžano. Konfliktas šiame regione prasidėjo dar prieš du dešimtmečius, kuomet autonomiją Azerbaidžane turėjęs Kalnų Karabachas 1991 m. paskelbė neriklausomybę ir pageidavimą prisijungti prie Armėnijos. Balandžio 5 d. Armėnija ir Azerbaidžanas sutarė nutraukti ugnį, kuri pareikalavo daugiau nei 60 žmonių gyvybių.

Debatai: 2016-04-12

Procedūra: ES Vyriausiosios įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai pareiškimas

 

Europos parlamento rezoliucija