Europos Parlamento 2016m. birželio 6-9 d. plenarinė sesija

Panama dokumentai: EP spręs dėl tyrimo komiteto sudarymo

Trečiadienį europarlamentarai spręs, ar pritarti siūlymui sudaryti "Panama papers" skandalo tyrimo komitetą. Šio komiteto mandatui birželio 2 d. pritarė EP pirmininkų sueiga, kurią sudaro EP ir jos frakcijų pirmininkai.

Tyrimo komitetas, kuriam priklausys 65 EP nariai, turėtų įvertinti, ar tinkamai įgyvendinamos ES kovos su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu taisyklės. Jis turės 12 mėnesių galutinės ataskaitos pateikimui.

Balsavimas: 2016-06-08

 

Diskusija dėl investicijų plano Europai įgyvendinimo

Trečiadienį EP nariai aptars investicijų plano Europai, dar vadinamo "Junckerio planu", įgyvendinimo pažangą. 2014 m. pabaigoje paskelbta Europos Komisijos pirmininko Jean Claude Juncker inicitatyva siekiama per trejus metus sutelkti 315 mlrd. eurų paramą ES ekonomikos atgaivinimui.

Įpusėjus šio plano įgyvendinimui europarlamentarai siekia įvertinti, kaip jis prisidėjo prie atskirų projektų transporto, infrastruktūros, švietimo ar sveikatos apsaugos srityse vystymo. Europos strateginių investicijų fondu jau pasinaudojo daugiau nei 140 tūkst. smulkių ir vidutinių įmonių iš 26 ES valstybių.

Debatai: 2016-06-08 Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas su debatais

 

Kaip pažaboti migracijos į ES priežastis?

Antradienį europarlamentarai kartu su Europos Komisija aptars priemones, kurios galėtų pažaboti migracijos į ES priežastis. Pastaroji siūlo skirti ES paramą šalims, ypač Afrikoje, kurios yra pagrindiniai migracijos šaltiniai, o taip pat pasirašyti readmisijos susitarimus su Pakistanu ir Afganistanu.

Diskusijoje EP nariai taip pat įvertins keletą kitų su migracija susijusių pasiūlymų, kuriuos Europos Komisija ketina pristatyti tą pačia dieną: "mėlynosios kortelės" sistemos, kuri reguliuoja aukštos kvalifikacijos darbuotojų priėmimą į ES, modernizavimą ir naują integracijos veiksmų planą.

Debatai: 2016-06-07 Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas su debatais

 

EP kvies neatidėlioti veiksmų dėl hormoninę sistemą ardančių medžiagų

Trečiadienį europarlamentarai planuoja paraginti Europos Komisiją įgyvendinti pažadą nedelsiant paskelbti kriterijus, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, ar tam tikra cheminė medžiaga ardo žmonių endokrininę sistemą. Komisija tai buvo įsipareigojusi padaryti dar iki 2013 m. pabaigos. 

2015 m. gruodžio mėn. Europos Teisingumo Teismas pripažino, kad Europos Komisija laiku nenustatė minėtų kriterijų. Pastaroji dar kartą įsipareigojo šiuos kriterijus paskelbti iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos.

2013 m. kovo mėn. rezoliucijoje Europos Parlamentas ragino Europos Komisiją imtis priemonių, siekiant sumažinti endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikį žmonėms. Tikėtina, kad šios medžiagos gali lemti ankstyvą lytinį brendimą, vėžį ir medžiagų apykaitos susirgimus.

Debatai: 2016-05-25 Balsavimas: 2016-06-08 Procedūra: Europos Komisijos pareiškimai su rezoliucija

 

Europos Parlamentas balsuos dėl kovos su mokesčių vengimu taisyklių

Antradienį EP nariai aptars, o trečiadienį balsuos dėl ES kovos su mokesčių vengimu direktyvos, kuria siekiama panaikinti teisines spragas, leidusias įmonėms vengti pelno mokesčio mokėjimo. Europarlamentarai siūlo taikyti griežtesnius palūkanų atskaitymo apribojimus, o iš ne ES valstybių gaunamas pajamas apmokestinti 15 proc. tarifu.

Naujosios taisyklės į ES teisę perkelia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veiksmų planą, skirtą apriboti mokesčių bazės eroziją ir pelno perkėlimą, o taip pat atsižvelgia į 2015 m. pabaigoje priimtas EP rekomendacijas dėl kovos su agresyviu pelno mokesčio planavimu ir slėpimu.

Taisyklės remiasi pagrindiniu principu, kad tarptautinės bendrovės turi mokėti pelno mokestį toje valstybėje, kurioje jos uždirba pelną. Jose suvienodinami tokie svarbūs terminai kaip "nuolatinė buveinė", "mokesčių rojus", "mažiausias ekonominis pagrindas" ar "sandorių kainos", kurie leido įmonėms pakankamai plačiai interpretuoti egzistuojančias taisykles.

Debatai: 2016-06-07 Balsavimas: 2016-06-08 Procedūra: konsultavimosi

 

EP siekia paprastesnio gimimo ar santuokos liudijimų pripažinimo

Ketvirtadienį europarlamentarai tvirtins naujas taisykles, kurios supaprastins tam tikrų viešųjų dokumentų, kaip antai gimimo ar santuokos liudijimai, pateikimą kitų ES valstybių institucijoms. Pavyzdžiui, nebereikės jų legalizuoti bei pateikti vertimą į kitą kalbą.

Reglamentas numato, kad prie tam tikrų civilinės būklės dokumentų ar teistumo pažymų galės būti pridedama daugiakalbė standartinė forma. Ji leis asmenims, norintiems pateikti šiuos dokumentus kitų ES valstybių institucijoms, išvengti pareigos kartu pristatyti ir jų vertimą.

Europos Parlamentui pritarus naujoms taisyklėms, jas ES valstybėms būtų privalu taikyti nuo 2019 m.

Debatai: 2016-06-08Balsavimas: 2016-06-09 Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

 

Europos Parlamento akiratyje - nesąžininga prekybos centrų praktika

Europos Komisija turi pasiūlyti taisykles, kurios užkirstų kelią nesąžiningai prekybos praktikai maisto tiekimo grandinėje. Šį raginimą EP nariai ketina išsakyti pirmadienį vyksiančioje diskusijoje, o antradienį priimti atitinkamą rezoliuciją. Tinkamam rinkos veikimui būtini sąžiningi ir skaidrūs maisto produktų gamintojų, teikėjų ir platintojų santykiai, pažymima rezoliucijos projekte.

Nesąžininga praktika gali turėti žalingų pasekmių tiek ūkininkams, tiek smulkiems tiekėjams, tiek ir vartotojams, nes ji riboja produktų pasirinkimą, mano europarlamentarai. Jie atkreipia dėmesį į augančią didžiųjų prekybos centrų galią tiekėjų atžvilgiu, perkeliant jiems pernelyg didelę veiklos riziką.

Nesąžiningos praktikos pavyzdžiai: mokėjimų atidėjimas, apribojimai patekti į rinką, vienašališkas sutarties sąlygų pakeitimas ar nepagrįstas jų nutraukimas, atsisakymas sudaryti sutartį raštu, spaudimas sumažinti kainas, reikalavimas besąlygiškai grąžinti neparduotas prekes, mokesčių rinkimas už fiktyvias paslaugas.

Debatai: 2016-06-06Balsavimas: 2016-06-07Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

Europos Parlamente lankysis Bulgarijos prezidentas

Trečiadienį 12 val. Europos Parlamente oficialią kalbą sakys Bulgarijos prezidentas Rosen Plevneliev. Tikėtina, kad jis kalbės apie Europos ateitį ir jai kylančius iššūkius.

R.Plevneliev taps pirmuoju Bulgarijos prezidentu, kuris kreipsis į europarlamentarus. Jis šias pareigas eina nuo 2011 m. spalio mėn. ir yra ketvirtasis šalies prezidentas po Bulgarijos nepriklausomybės paskelbimo.

 

Europarlamentarai aptars Astravo atominės elektrinės saugą

Susirūpinę dėl Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės saugos pirmadienį 19 val. EP nariai kartu su Europos Komisijos atstovais aptars šios jėgainės statybų ir pasirengimo testavimui nepalankiausiomis sąlygomis būklę. EP nariai tikisi sulaukti informacijos apie Europos Komisijos veiksmus, kurie leistų užtikrinti šios jėgainės atitikimą aukščiausiems ES saugos standartams.

Raštu pateiktuose klausimuose Europos Komisijai europarlamentarai atkreipia dėmesį, kad Baltarusijos valdžia prie pat ES sienos vykdo Astravo atominės elektrinės (AE) statybas, nepaisydama pagrindinių tarptautinių branduolinės saugos ir aplinkos apsaugos reglamentų.

Atsižvelgdami į tai, kad šios elektrinės eksploatavimas gali prasidėti 2018 m., o pačiam projekto vystymui trūksta skaidrumo, EP nariai siekia išsiaiškinti, kaip rengiamasi testuoti Astravo AE veiklą nepalankiausiomis sąlygomis, kuris numatytas 2011 m. Europos Komisijos ir Baltarusijos deklaracijoje. Be to, jie nori sužinoti, kaip Komisija ketina užtikrinti, kad minėtas testavimas būtų atliktas griežtai laikantis Europos branduolinės saugos reikalavimų.

Debatai: 2016-06-06 Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas

 

Europos Parlamentas tęsia tyrimą dėl CŽV kalėjimų

Tęsdami prieš metus pradėtą tyrimą dėl galimo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse, europarlamentarai antradienį lauks atsakymų iš Europos Komisijos bei ES Tarybos: ar ES valstybės prisipažino dalyvavusios CŽV programoje, ar šis bendradarbiavimas nepažeidė ES teisės? Trečiadienį jie balsuos dėl tyrimo eigą apibendrinančios rezoliucijos. 

2015 m. vasario mėn. įvertinę paviešintą JAV Senato ataskaitą, kuri atskleidė naujų faktų dėl kai kurių ES valstybių slapto bendradarbiavimo su CŽV, EP nariai atnaujino tyrimą dėl CŽV kalėjimų ir priėmė atitinkamą rezoliuciją. Tuo metu jie pasmerkė CŽV taikytų tardymo metodų žiaurumą bei kankinimus, o taip pat paragino ES valstybes dar kartą "ištirti kaltinimus, kad jų teritorijose būta slaptų kalėjimų, kuriuose žmonės buvo laikomi pagal CŽV programą, ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn į šią veiklą įsitraukusius asmenis".

Debatai: 2016-06-07 Balsavimas: 2016-06-08 Procedūra: Klausimai Europos Komisijai ir ES Tarybai, į kuriuos atsakoma žodžiu (su rezoliucija)

 

Europos Parlamentas balsuos dėl R.Šadžiaus skyrimo į Europos Audito Rūmus

Antradienį europarlamentarai spręs ar pritarti tam, kad Europos Audito Rūmų nariu taptų dabartinis Lietuvos finansų ministras Rimantas Šadžius. Gegužės 23 d. jo kandidatūrai jau yra pritaręs Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas.

Liuksemburge įsikūrę Europos Audito Rūmai tikrina, ar tinkamai renkamos ir išleidžiamos Europos Sąjungos lėšos. Galutinį sprendimą dėl jo narių skyrimo šešerių metų kadencijai, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priima ES Taryba.

Balsavimas: 2016-06-07Procedūra: Konsultavimosi

 

Europos Parlamento informacija