Europos Parlamento 2015m. rugsėjo 7-10 d. plenarinė sesija

Pirmasis Jean-Claude Juncker pranešimas dėl padėties Sąjungoje

Trečiadienį Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker Europos Parlamente pristatys savo pirmąjį pranešimą dėl padėties Sąjungoje. Vėliau jis kartu su europarlamentarais aptars savo veiklos rezultatus ir 2016 m. Komisijos veiklos programą.

 

Pranešimas dėl padėties ES yra svarbi Europos Komisijos veiklos priežiūros, vykdomos Europos Parlamento, dalis. Šio tipo pranešimus, kuriuose įvertinami svarbiausi ES politiniai klausimai ir ateities iššūkiai, Europos Komisijos pirmininkas EP pristato nuo 2010 m. Tačiau šį kartą - kitaip. Pirmą kartą pranešimą dėl padėties Sąjungoje pristatys Europos Komisijos pirmininkas, išrinktas Europos Parlamento.EP tikisi, kad J.-C. Juncker apžvelgs nuo praeitų metų Europinių rinkimų pasiektus veiklos rezultatus, būsimus iššūkius ir rengiamus svarbius politinius projektus bei ilgalaikę Europos integracijos viziją.

 

Papildoma informacja

2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamentas slaptu balsavimu išrinko Jean-Claude Juncker Europos Komisijos pirmininku. Jis buvo pagrindinis gegužės 22-25 d. rinkimus į Europos Parlamentą laimėjusios partijos kandidatas šiam postui. Naujoji Komisija penkerių metų kadenciją pradėjo 2014 m. lapkričio 1 d.

Pirmą kartą istorijoje Europos Vadovų Taryba siūlydama Europos Parlamentui kandidatą į Europos Komisijos pirmininko pareigas atsižvelgė į Europos Parlamento rinkimus. Ši pareiga buvo įtvirtinta ES sutarčių pataisose, kurios įsigaliojo 2009 m. gruodžio mėn.

Be to, rengiantis 2014 m. rinkimams Europinės partijos kėlė savo kandidatus Europos Komisijos pirmininko postui, kurie turėjo galimybę pristatyti savo veiklos programą ir vykdyti rinkiminę kampaniją.Pirmąjį pranešimą dėl padėties ES 2010 m. rugsėjo 7 d. pristatė tuometinis EK pirmininkas José Manuel Barroso.

 

Debatai: 2015-09-09

Procedūra: EK pirmininko pareiškimas

 

EP nariai diskutuos dėl aštrėjančios pabėgėlių krizės

Trečiadienį europarlamentarai kartu su Europos Komisija ir ES Taryba aptars ES ir jos valstybių galimus veiksmus sprendžiant pabėgėlių krizę, kuri ypač paaštrėjo Viduržemio jūros regione, Kalė uoste ir Vakarų Balkanų kryptimi. Tikėtina, kad kartu bus paliestas prieglobsčio prašytojų ir ekonominių migrantų atskyrimo klausimas. Ketvirtadienį bus balsuojama dėl atitinkamos rezoliucijos.

 

2015 m. balandžio mėn. priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas ragino ES rodyti daugiau solidarumo migracijos srautų valdyme, tame tarpe nustatant privalomas prieglobsčio prašytojų paskirstymo ES kvotas, o ES valstybes aktyviau dalyvauti esamose pabėgėlių perkėlimo programose. Geresnis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, griežtesnės baudos už prekybą žmonėmis ir saugios bei teisėtos prieigos prie ES prieglobsčio sistemos užtikrinimas buvo dar keletas veiklos krypčių, kurias siūlė europarlamanetarai.

Debatai: 2015-09-09

Balsavimas: 2015-09-10

Procedūra: ES Tarybos ir EK pareiškimai su debatais

 

Europarlamentarai aptars privalomą prieglobsčio prašytojų paskirstymą ES

Antradienį EP nariai svarstys skubias priemones, kurios leistų per ateinančius du metus tarp ES valstybių paskirstyti iki 40 tūkst. Italijoje ir Graikijoje prisiglaudusių prieglobsčio prašytojų. Trečiadienį vyks balsavimas dėl Europos Parlamento nuomonės. Europarlamentarai įsitikinę, kad ateityje būtina taip pat sutarti dėl nuolatinio skubaus perkėlimo mechanizmo, kuris remtųsi didesniu ES valstybių solidarumu ir atsakomybės pasidalinimu.

 

EP Piliečių laisvių komitetas yra pritaręs siūlymui per ateinančius du metus iš Italijos ir Graikijos į kitas ES šalis perkelti 40 tūkst. prieglobsčio prašytojų (24 tūkst. iš Italijos ir 16 tūkst. iš Graikijos). Tai sumažintų spaudimą šių valstybių prieglobsčio sistemoms ir leistų patikrinti naujųjų priemonių veiksmingumą, ruošiantis priimti naujas taisykles dėl nuolatinės skubaus perkėlimo sistemos.

 

Liepos 20 d. ES vidaus reikalų ministrai sutarė iš Italijos ir Graikijos perkelti 32 256 prieglobsčio prašytojus, o iki gruodžio mėn. atnaujinti duomenis, siekiant perkelti 40 tūkst. asmenų (Lietuva įsipareigojo iš minėtų valstybių priimti 255 prieglobsčio prašytojus ir 70 asmenų iš trečiosiose šalyse įsikūrusių pabėgėlių stovyklų). Artimiausias neeilinis ES vidaus reikalų ministrų susitikimas vyks rugsėjo 14 d.

 

ES Tarybai priimant laikinas asmenų perkėlimo taisykles būtina pasikonsultuoti su Europos Parlamentu, kurio nuomonė nėra teisiškai įpareigojanti. Tuo tarpu nuolatinės skubaus prieglobsčio prašytojų perkėlimo taisyklės, kurias Europos Komisija planuoja pristatyti artimiausiu metu, turės būti priimtos suderinus jas su Europos Parlamentu.

Debatai: 2015-09-08

Balsavimas: 2015-09-09

Procedūra: konsultavimosi

 

EP nariai spręs dėl draudimo klonuoti gyvūnus ir prekiauti jų produktais

Antradienį Europos Parlamentas balsuos dėl naujų taisyklių, kurios draustų ūkiniais tikslais laikomų gyvūnų klonavimą, prekybą jų produktais bei šios produkcijos importą į ES. Atkreipdami dėmesį į tai, kad klonavimo technologijai būdingas didelis mirtingumas, kuris ES piliečiams keliai gyvūnų gerovės ir etinius susirūpinimus, europarlamentarai siūlo sugriežtinti draudimo sąlygas ir jį taip pat taikyti klonuotų gyvūnų palikuonims.

 

Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose trečiose šalyse leidžiama klonuoti gyvūnus ūkiniais tikslais, naujomis taisyklėmis būtų uždrausta šių gyvūnų, jų genetinės medžiagos, palikuonių bei iš jų gaminamų maisto produktų bei pašarų importas ir prekyba.

 

2008 m. nuomonėje dėl gyvūnų klonavimo Europos maisto saugos tarnyba pažymėjo, kad daugelio klonuotų gyvūnų sveikatai ir gerovei buvo padarytas neigiamas poveikis, kuris dažnai buvo rimtas ir turėjo lemtingų padarinių. Tai kartu atsiliepė ir mažam šios technologijos veiksmingumai, kuris siekė 6-15 proc. galvijams ir 6 proc. kiaulėms. Be to, dėl klonų išsigimimo ir neįprastai didelių palikuonių patelėms sunku gimdyti ir pasitaiko daugiau naujagimių mirčių.EP nariai taip pat atkreipia dėmesį į vartotojų nuomonės tyrimus, kurie rodo, kad dauguma ES piliečių dėl gyvūnų gerovės ir etinių aspektų nepritaria gyvūnų klonavimui ūkiniais tikslais ir tokių gyvūnų ar jų palikuonių produkcijos vartojimui.

Debatai: 2015-09-08

Balsavimas: 2015-09-08

Procedūra: Bendro sprendimo, pirmasis skaitymas

 

Europos Parlamentas nori aktyvesnio Europos piliečių iniciatyvos "Right2water" įgyvendinimo

Europos Komisijos atsakas į pirmąją Europos piliečių iniciatyvą "Right2water" nėra ambicingas ir gali diskredituoti šios iniciatyvos idėją. Tai teigiama Europos Parlamento rezoliucijoje dėl kurios bus balsuojama antradienį. Europos piliečių iniciatyva suteikia galimybę vieną milijoną parašų ne mažiau kaip ketvirtadalyje ES valstybių surinkusiems ES piliečiams prašyti Europos Komisijos pasiūlyti teisės aktus jiems rūpimais klausimais.


2013 m. pabaigoje organizatoriai surinko beveik 1,9 mln. ES piliečių parašų, remiančių "Right2water" iniciatyvą, kuria ES Komisija raginama užtikrinti visų gyventojų teisę į vandenį ir sanitarines paslaugas bei neleisti liberalizuoti vandens tiekimo paslaugų.

 

EP Aplinkos komiteto parengtame rezoliucijos projekte Komisija kviečiama pateikti pasiūlymus dėl naujų teisės aktų arba peržiūrėti dabartines taisykles, siekiant užtikrinti, kad vanduo būtų prieinamas visiems nepriklausomai nuo paslaugų teikėjo. Be to, atsižvelgiant į tai, kad šios paslaugos yra visuotinės svarbos ir atitinka viešąjį interesą, rezoliucijos projekte Komisija raginama iš vidaus rinkos taisyklių visam laikui pašalinti vandenį, sanitarines paslaugas ir vandens nuotekų šalinimą.

Debatai: 2015-09-07

Balsavimas: 2015-09-08

Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

 

Diskusija su F.Mogherini dėl padėties Baltarusijoje

Trečiadienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos vadove Federica Mogherini aptars aktualius užsienio politikos klausimus: padėtį Baltarusijoje, susitarimą dėl Irano branduolinės programos bei ES vaidmenį Artimųjų Rytų taikos procese. Ketvirtadienį jie balsuos dėl atitinkamų rezoliucijų.

 

Trečiadienį 13 val. EP nariai taip pat spręs ar pritarti siūlymui ir pakeisti EP delegacijos santykiams su Palestinos teisėkūros taryba pavadinimą ir šią delegaciją pavadinti santykiams su Palestina.

Debatai: 2015-09-09

Balsavimas: 2015-09-10

Procedūra: ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas (su rezoliucija)

 

Europos Parlamentas griežtins ES draudimą prekiauti ruonių produktais

Jei antradienį EP nariai pritars naujoms taisyklėms, jos sumažins išimčių, kurios leidžia ES prekiauti iš ruonių pagamintais produktais, skaičių. Birželio mėn. su ES Taryba suderintos taisyklės numato, kad minėtais produktais ir toliau galės prekiauti čiabuvių bendruomenės, nes ruonių medžioklė yra sudėtinė jų kultūros ir identiteto dalis. Tuo tarpu išimtis, kuri leido prekiauti ruonių, sumedžiotų reguliuojant jų skaičių, produktais, bus panaikinta.

 

Nuo 2009 m. ES draudžiama prekiauti iš ruonių pagamintais produktais, pavyzdžiui, jų mėsa, oda, kailiais ar aliejais. Šis draudimas buvo užginčytas Pasaulio Prekybos Organizacijoje, kuri 2014 m. birželio mėn. pateisino ES draudimą, tačiau įpareigojo patikslinti šiam draudimui taikomas išimtis.

Debatai: 2015-09-07

Balsavimas: 2015-09-08

Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

 

Rezoliucijos dėl žmogaus teisių ir demokratijos

Ketvirtadienį EP nariai aptars aktualius su žmogaus teisėmis ir demokratija susijusius klausimus ir priims atitinkamas rezoliucijas: dėl Rusijos (Estijos saugumo pareigūno Eston Kohver, Ukrainos režisieriaus Oleg Santsov ir Krymo aktyvisto Aleksandr Kolcenko bylos), Angolos ir Azerbaidžiano.

 

Debatai: 2015-09-10

Balsavimas: 2015-09-10

Procedūra: Neįpareigojančios rezoliucijos