Europos Parlamente aptartos neįgaliųjų problemos

Šią savaitę Europos Parlamente Briuselyje vyksta tarptautinis žmonių su negalia renginys, skirtas aptarti neįgaliųjų bendruomenei svarbius klausimus ir aktualijas. EP narė Vilija Blinkevičiūtė suorganizavo specialių Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovų susitikimą su Lietuvos parlamentarais. Susitikimo metu parlamentarė informavo, kad Užimtumo ir socialinių reikalų komitete bus rengiamas pranešimas dėl JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo valstybėse narėse. Vilija Blinkevičiūtė EP socialdemokratų frakcijos vardu yra paskirta šio pranešimo papildoma pranešėja.

Diskusijų metu su neįgaliųjų atstovais buvo aptarti klausimai dėl ES vykstančių procesų, susijusių su JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo valstybėse narėse, dėl globos įstaigų perorganizavimo Lietuvoje ir ES šalyse, dėl švietimo, ugdymo, informacijos prieinamumo žmonėms su negalia, taip pat dėl nevyriausybinių organizacijų kaip lygiaverčių parterių įtraukimo į sprendimų priėmimą dėl neįgaliųjų klausimų.

EP narės Vilijos Blinkevičiūtės biuro informacija Briuselyje