Europos Parlamente: apie terorizmą, ES biudžetą, vaikų skurdą, mokesčius ir kitas aktualijas

Lapkričio 26d. pasibaigė Europos Parlamento (toliau – EP)  plenarinė sesija. Diskusijose dėl  teroristinių išpuolių Paryžiuje dauguma EP narių kvietė vengti neapykantą kurstančio populizmo ir netapatinti pabėgėlių bei teroristų.  Priimtoje rezoliucijoje raginama parengti Europos "džihadistų" ir įtariamų teroristų juodąjį sąrašą ir įteisinti „užsienyje kovojančio asmens“ sąvoką, nedelsiant sustiprinti ES išorės sienų kontrolę ir intensyviau tarpusavyje bei su EUROPOL keistis informacija apie suradikalėjusius ES piliečius. Rezoliucijoje taip pat siūloma konfiskuoti galimų teroristų pasus, užšaldyti jų finansinį turtą, operatyviai šalinti smurtinį ekstremizmą kurstantį interneto turinį, kurti bendruomenės narių perspėjimo apie asmenų radikalėjimą sistemą, o kartu stiprinti kultūrų dialogą.    

 Buvo patvirtintas 2016m. ES biudžetas, kuriame europarlamentarams pavyko užtikrinti papildomą  ES parama migracijos krizei sureguliuoti,  smulkiajam ir vidutiniam verslui, mokslinių tyrimų ir naujovių programai „Horizontas 2020“, infrastruktūros programai „Connecting Europe“  bei studentų ir jaunimo mainų programai „Erasmus+“.

 Priimta socialiai reikšminga rezoliucija, kuria raginama aktyviau spręsti 26 mln.skurstančių  vaikų problemas. Valstybes narės raginamos nustatyti vaikų skurdo bei socialinės atskirties mažinimo tikslus ir užtikrinti bent jau prieš krizę buvusį skurde gyvenančių vaikų maitinimosi, gyvenimo sąlygų, socialinės ir sveikatos  apsaugos bei švietimo  rėmimo lygį. Buvo pritarta ir V.Blinkevičiūtės  inicijuotai vaikų garantijos iniciatyvai, kuri turėtų užtikrinti ES paramą šalims mažinant vaikų skurdą.

 Skaičiuojama, kad į ES šalių biudžetus kasmet dėl mokesčių vengimo nesumokama apie 1 trln. eurų. EP pateikė siūlymus dėl kovos su  pelno mokesčio slėpimu, kuriais ragina įpareigoti tarptautines bendroves skelbti savo pelnus ir sumokėtus mokesčius kiekvienoje šalyje bei  nustatyti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, viešinti ES valstybių ir tarptautinių bendrovių mokestinius susitarimus. Tai pat buvo pritarta draudimo tarpininkavimo taisyklių pataisoms, kurios numato suvienodinti visose ES šalyse draudimo paslaugų teikimo reikalavimus bei geriau indormuoti ir apsaugoti draudėjus.

 Sesijoje buvo priimti ir kiti dokumentai, su kuriais galima susipažinti Europos Parlamento svetainėje.

 Solidarizuojantis su pasauline kampanija už smurto prieš moteris ir mergaites panaikinimą, Europos Parlamento pastatas pasidabino  oranžine spalva.

 

V.Blinkevičiūtės biuro informacija