Europos Parlamente: apie pabėgėlius, Siriją, Graikiją ir kitas Europos aktualijas

Pasibaigusi Europos Parlamento plenarinė sesija buvo ypatinga. Pirmą kartą po 26 metų joje dalyvavo Prancūzijos prezidentas F.Hollande ir Vokietijos kanclerė A.Merkel. Buvo diskutuojama apie aktualiausius iššūkius ES, susijusius su pabėgėliais, situacija Sirijoje, konfliktu Ukrainoje, Graikijos skolų našta.

Dviejų didžiųjų Europos valstybių vadovai ir Europos Parlamento daugelio frakcijų vadovai buvo vieningos nuomonės, jog ES šias problemas turi spręsti solidariai ir atsakingai. Pabėgėlių krizė buvo įvardinta kaip istorinis išbandymas ES. Akcentuota būtinybė ne tik solidariai pasidalinti pabėgėlių priėmimo naštą, bet ir    stiprinti ES išorės sienų apsaugą, nesukeliant grėsmės Šengeno erdvei, o kartu veiksmingiau padėti spręsti krizes šalyse, iš kurių plūsta pabėgėliai.   Socialistų ir demokratų frakcijos vadovas Gianni Pittella pabrėžė, jog Europa neturi tapti tik naudos siekiančių valstybių rinkiniu, nes taip ji praras savo prasmę. ES visų pirma yra politinė sąjunga, todėl  reikia bendrų politinių sprendimų, tame tarpe – ir užsienio politikos srityje. 

Europarlamentarai  kartu su ES vidaus reikalų komisare Elżbieta Bienkowska  aptarė "Volkswagen" skandalą, susijusį su manipuliacijomis variklių taršos testų rezultatais ir pasiūlė Europos Komisijai paspartinti naujo variklių taršos testavimo metodo diegimą.  

Buvo priimta ir nemažai svarbių sprendimų, kurie padės apriboti elektrinių ir katilinių taršą, palengvins įmonėms ir privatiems asmenims  nedidelių skolų išieškojimą iš kitoje ES valstybėje veikiančių bendrovių ar asmenų, sudarys geresnes sąlygas apsaugoti mūsų kultūrinį paveldą, padės kovoti su priverstiniu darbu,  skatins jaunimo verslumą ir šeimos verslą bei kt.

Europarlamentarai  taipogi priėmė rezoliuciją dėl lygių moterų ir vyrų galimybių užimtumo ir profesinės vaiklos srityje. Diskusijose šiuo klausimu Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vicepirmininkė Vilija Blinkevičiūtė pabrėžė, jog ypatingą dėmesį reikėtų skirti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų sumažinimui. Šalys turi įgyvendinti Komisijos rekomendaciją dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo ir įstatymais nustatyti aiškią vienodo darbo užmokesčio sąvoką. Europarlamentarė paragino Komisiją paskelbti Europos kovos su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu metus.

Sekanti Europos Parlamento plenarinė sesija vyks spalio 26-29d.

Europos Parlamento narės V.Blinkevičiūtės biuro informacija