Europos Parlamentas žengė svarbų žingsnį – melagienos nebus toleruojamos

EP Kultūros ir švietimo komitete   balsavime už Europos žiniasklaidos laisvės aktą. Šio reglamento tikslas – sustiprinti žiniasklaidą ir užtikrinti, kad piliečius pasiektų pati patikimiausia, viešąjį interesą ginanti, informacija.

Ne veltui sakoma, jog žiniasklaida tai – ketvirtoji valdžia, kuri prižiūri, kad visos valdžios grandys veiktų skaidriai, o žodžio laisvė netaptų popierine nuostata. Tad ir Europos parlamentarų žinutė yra labai aiški: nuo melagienų, propagandos ir dezinformacijos galime apsiginti tik sustiprinę žiniasklaidos laisvę.

Šis EP balsavimas vyksta labai sudėtingu ir neapibrėžtu laikotarpiu – dalyje ES šalių laisvos žiniasklaidos vaidmuo visuomenėje menksta. Socialinių tinklų revoliucija sustiprino nepatikimus informacijos šaltinius ir sudarė sąlygas masinei melagingos informacijos sklaidai.

Viešąjį interesą ginančiai žiniasklaidai darosi vis sunkiau prasiskverbti pro dezinformacijos sieną. Taip pat daugėja politikų, kurie – kopijuodami JAV Prezidento Donaldą Trumpo manierą – tyčia meluoja savo rinkėjams, skleidžia sąmokslo teorijas, daro spaudimą žiniasklaidos priemonėms.

Todėl šis EP balsavimas yra kaip niekada aktualus ir reikalingas, – privalome užkirsti kelią bet kokiems „influencerių“ bei politinių sukčių žaidimams su žodžio laisve bei žiniasklaidos skaidrumu. Šiandien patvirtintas Europos žiniasklaidos laisvės aktas įgyvendins šiuos tikslus:

1. Apsaugos žurnalistus nuo persekiojimo.

2. Užtikrins ES žiniasklaidos reguliacijos politinę nepriklausomybę.

3. Apsaugos žiniasklaidą nuo didelių internetinių platformų.

4. Užtikrins visuomenės žiniasklaidos nepriklausomybę.

5. Užkirs kelią rinkos koncentracijai ir saugos žiniasklaidos pliuralizmą.

Tikiuosi, kad EP derybos su Europos Taryba dėl šio reglamento bus kuo skubiau užbaigtos ir šis reglamentas taps realiu, tiesą ir žiniasklaidos skaidrumą Europoje saugančiu, šydu.