Europos Parlamentas sustiprino dujų rinkos tvarumą ir atsparumą

Europarlamentarai balsavo už dujų rinkos reformą, kuri skatina atsinaujinančių ir mažai anglies turinčių dujų, įskaitant vandenilio, plėtrą.

Naujosiomis ES taisyklėmis siekiama dekarbonizuoti ES energetikos sektorių ir sudaryti geresnes sąlygas atsinaujinančių dujų ir vandenilio gamybai bei vartojimui. Tikimasi, kad tai padės užtikrinti energijos tiekimo saugumą, kuris tapo ypač aktualus Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą. Su ES Taryba suderintoje direktyvoje, kuriai pritarė 425 EP nariai, 64 nepritarė, o 100 susilaikė, europarlamentarai sustiprino rinkos skaidrumą, vartotojų ir energijos nepriteklių patiriančių asmenų apsaugą.

Naujame reglamente, kuriam pritarė 447 EP nariai, 90 nepritarė, o 54 susilaikė, patikslinamas sąžiningų energijos kainų nustatymo ir stabilaus energijos tiekimo mechanizmas, kuris sudarys ES valstybėms galimybę riboti dujų importą iš Rusijos ir Baltarusijos. Kartu įvedama bendro dujų pirkimo sistema, kuri panaikintų nereikalingą ES valstybių konkurenciją. Taip pat numatoma paskatų investuoti į vandenilio infrastruktūrą sistema, ypač regionuose, kurie remiasi iškastiniu kuru.

EP pranešėjas Jens Geier (Socialistai ir demokratai, Vokietija) teigė: „Europos plieno ir chemijos pramonė, kurią sunku dekarbonizuoti, taps Europos vandenilio rinkos plėtros centru. Tai padės atsisakyti iškastinio kuro, užtikrinti Europos konkurencingumą ir išsaugoti darbo vietas. Vandenilio rinka perims geriausią dujų ir elektros rinkos praktiką“.

Kitas EP pranešėjas Jerzy Buzek (Europos liaudies partija, Lenkija) pridūrė: „Naujasis reglamentas transformuos energijos rinką, kad ji remtųsi tik dviem šaltiniais - žaliąja elektra ir žaliosiomis dujomis. Kartu suteikėme ES valstybėms teisines priemones sustabdyti dujų iš Rusijos importą, kuris kelia saugumo riziką.“

ES taisyklės jau suderintos su ES Taryba, tačiau jų įsigaliojimui dar būtina formalus minėtos institucijos pritarimas.