Europos Parlamentas sugriežtino žvejybos kontrolę

Naujomis ES taisyklėmis diegiama šiuolaikinė žuvininkystės kontrolė, kuri remiasi pažangiomis technologijomis ir didesniais skaidrumo reikalavimais.

Siekiant padidinti saugumą, žvejai turės naudoti laivo padėtį jūroje fiksuojančius prietaisus, kurie leistų ES valstybėms stebėti jų veiklą. Žvejybos sektorius turės ketverius metus pasiruošti naujiems reikalavimams, o mažiesiems laivams šis reikalavimas įsigalios nuo 2030 m.

Atsižvelgiant į tai, kad žvejybos laimikio registravimas popieriuje tampa neišsamus ir nepatikimas, ES taisyklės įpareigoja laivų kapitonus duomenis apie laimikį registruoti skaitmeniniu būdu, pavyzdžiui žvejybos žurnaluose, perkrovimo ar iškrovimo deklaracijose. Mažesniuose žūklės laivuose, kurių ilgis neviršija 12 metrų, šią informaciją reikėtų pateikti tik užbaigus žvejybą. Be to, ES valstybės turės įdiegti elektroninę mėgėjų žvejybos laimikio registravimo sistemą.

Naujomis ES taisyklėmis siekiama suvienodinti ES valstybėse taikomas baudas už žvejybos taisyklių pažeidimus. Už sunkius žvejybos pažeidimus skiriama bauda negalės būti mažesnė nei laimikio vertė, o didžiausia bausmė turės bent penkis kartus viršyti laimikio vertę.

Siekiant griežčiau prižiūrėti, kaip vykdomas draudimas išmesti žuvis atgal į jūrą, ilgesniuose nei 18 metrų laivuose, kurių veikla abejojama, nurodoma įrengti vaizdo kameras. Savo ruožtu patikslinta ir klaidų tolerancijos riba (10 proc.) apskaičiuojant tam tikrų rūšių žuvų laimikio svorį.

 Naujoms žuvininkystės kontrolės taisyklėms pritarė 438 EP nariai, 146 nepritarė, o 40 susilaikė. Jos jau suderintos su ES Taryba, todėl jų įsigaliojimui reikalingas tik formalus ES Tarybos pritarimas.

Daugiau informacijos