Europos Parlamentas siekia, kad įmonės mažintų savo veiklos poveikį žmonėms ir planetai

Europarlamentarai balsavo už naują taisyklių projektą, kuriuo siūloma įpareigoti įmones įvertinti savo veiklos poveikį žmogaus teisėms ir aplinkos apsaugai.

Europarlamentarai siekia, kad įmonės numatytų ir užkirstų kelią neigiamam jų veiklos poveikiui žmogaus teisėms ar aplinkosaugai, pavyzdžiui, neskatintų vaikų darbo, užterštumo ar biologinės įvairovės mažėjimo. Įmonės atitinkamą vertinimą turėtų atlikti visoje savo tiekimo grandinėje (nuo žaliavų tiekėjų iki produkcijos ar paslaugų pardavėjų).

Minėtus reikalavimus siūloma taikyti ES įsisteigusioms įmonėms, kuriose dirba daugiau nei 250 darbuotojų su kasmetine 40 mln. eurų apyvarta, o taip pat motininėms įmonėms, kuriose dirba virš 500 darbuotojų, o jų metinė apyvarta viršija 150 mln. eurų. ES nepriklausančioms bendrovėms šias taisykles siūloma taikyti tuo atveju, jei jų metinė apyvarta viršija 150 mln. eurų, o iš jų 40 mln. eurų sugeneruoti ES.

Pagal taisyklių projektą, įmonės turėtų parengti ir įgyvendinti pereinamojo laikotarpio planą, kuris užtikrintų, kad įmonės verslo modelis ir strategija neprieštarauja tvarios ekonomikos tikslams ir visuotinio atšilimo apribojimui iki 1,5 °C. Ypač didelių bendrovių, turinčių virš tūkstančio darbuotojų, direktoriai būtų tiesiogiai atsakingi už minėto plano įgyvendinimą, kuris lemtų ir dalį jų atlyginimo.

Įmonės turėtų užtikrinti, kad investuotojai turėtų galimybę susipažinti su jų atsakingo verslo politika, o taip pat palaikyti ryšį su žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos aktyvistais per viešai prieinamus ir veiksmingus pranešimų ir skundų teikimo mechanizmus.

Taisyklių nesilaikančioms įmonėms galėtų būti taikoma bauda, siekianti 5 proc. nuo jų metinės apyvartos, produkcijos išėmimas iš rinkos arba viešas pažeidimų paskelbimas. Taisykles pažeidžiančioms įmonėms iš ES nepriklausančių valstybių siūloma drausti dalyvauti ES viešuosiuose pirkimuose.